.:  ZSEE
Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”.

Celem programu jest edukacja uczniów i rodziców w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym „ZSEE”, aktywizowanie ich do odnoszenia ZSEE w miejsca do tego przeznaczone tzw. Punkty zbierania elekrośmieci.

Elektrośmieci  to wszystkie popsute, nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje.   Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami  może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie.  Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one oddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

 • Rtęć – zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jeśli trafi do zbiorników wodnych, a później przeniknie do mózgu człowieka, czy zwierząt, może spowodować zaburzenia wzorku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.
 • Związki bromu – stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.
 • Kadm – zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych zaburza czynności nerek, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia, powodując deformację szkieletu i zaburza funkcje rozrodcze.
 • PCB (bifenyle)– pełni w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące, po dostaniu się do wód gruntowych przenika do gleby i atmosfery, a następnie do tkanki tłuszczowej ludzi i zwierząt Powoduje min. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne a także opóźnienia w rozwoju niemowląt.
 • R-12 – czyli freon. W klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od roku 1998 nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak spotykany jest w urządzeniach starszego typu.
 • Azbest – używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest przyczyną wielu chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniaka opłucnej.

 
  O zakazie wyrzucania elektrośmieci do śmietnika informuje znak przekreślonego kontenera, umieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

PAMIĘTAJ! Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika – grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 złotych!

Zasady działania Funduszu Oświatowego:

 • szkoła realizuje program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”,
 • w ramach realizowanego programu prowadzone są aktywne zbiórki elektrośmieci, wszystkie zebrane elektrośmieci są bezpłatnie odbierane przez ElektroEko i przekazywane do przetworzenia,
 • za zebrane elektrośmieci szkoła otrzymuje kupony odpowiadające rodzajowi i masie oddanych odpadów,
 • szkoły odsyłają kupony do Organizatora zgodnie z regulaminem Funduszu Oświatowego,
 • masa zebranych elektrośmieci przeliczana jest na punkty (przeliczenia dokonuje ElektroEko),
 • punkty kumulowane są na indywidualnym koncie szkoły dostępnym po zalogowaniu na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl,
 • zebrane punkty wymieniane są przez szkoły na pomoce dydaktyczne z „Katalogu pomocy szkolnych”,
 • pomoce dydaktyczne dostarczane są bezpłatnie bezpośrednio do szkoły,
 • fundatorem pomocy dydaktycznych jest ElektroEko,

 W Tychach elektrośmieci można oddać w każdą sobotę, w godzinach od 10-15, na parkingu sklepu E.LECLERC (ul. Budowlanych 75)

 więcej informacji na: