Zajęcia pozalekcyjne

NAZWISKO I IMIĘ

ZAJĘCIA DODATKOWE 

DZIEŃ /GODZINA MIEJSCE
Adamczyk Barbara

Zaj. rozwijające  zainteresowania czytelnicze uczniów klas
I - II

PN. 15.15 – 16.00 s.26
Brzoskowska Grażyna ZDW. ŚR. 16.15-17.00

s.20

Burmer Anna Warsztaty plastyczne CZW. 16.55-17.40 s.70
Campr Kinga Zaj. rozwijające zainteresowania Kółko informatyczne - kodowanie CZW. 14.25 – 15.10 s.11
Chrapan Maria ZDW. PN. 7.15-8.00

prac. BFB

Christ Małgorzata Zaj. rozwijające zainteresowania matematyczne -  kl. II WT. 15.15-16.00 s.21
Cieślak Bartłomiej

Zajęcia sportowe.

WT. 15:30-16:30 Sala Gim
Cywińska Elżbieta Zajęcia rozwijające – kółko plastyczne:  Mały artysta
Zajęcia rozwijające zainteresowania- kółko plastyczne kl.3
WT. 15:15-16:00
PN. 15:30 -16 15
s.25
Ćwiklik Agnieszka Zaj. rozwijające  zainteresowania -  tenis ziemny
Zaj. rozwijające zainteresowania -  Gry i zabawy
ŚR. 15:15-16:45
CZW. 14:25-15:10
Sala Gim
Ditmer Aleksander

Zaj. rozwij.zainter.-kół.sportowe Mini koszykówka kl. III

Zaj. roz.zainter.-kół.sportowe Tenis-10 kl. I - III

CZW. 15:30-16:30
PT.  16.45-17.30

PT. 15:15-16:45

Hala /SG

SG

Duda Beata Zaj. umuzykalniające CZW. 16:05-16:50 s. 70
Ferdek Jolanta

Zaj.  wyrównawcze IV-VII

 Zaj. rozwijające zaint. Klub  Skrabblisty Juniora III-VI/kultura żywego słowa

Klub Miłośników Kronik Archeo /

Innowacja pedagogiczna : „Tyskie ulice uczą nas polskiej historii” kl. IVe

CZW. 14.25-15.10

 WT. 15.10-16.00ŚR. 11.40-12.25

s.9

Fuks Barbara

Zaj. z uczniami mającymi trudności w nauce  - zdw

Basen

PT. 15.15 – 16.00

PN. 12.15 – 14.15

25

basen

Golińska Małgorzata Zaj. z ucz. z trudn. w nauce-zaj. logopedyczne WT. 08.00 – 9.00 s.22
Grzejdak Renata Kodowanie - zaj. informatyczne; klasy IV - V
Konsultacje dla uczniów klas V-VI
PT. 13:35 – 14:20
PN. 14:40 – 15:25
s.12
Halabowska Iwona

Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów kl.VII

Innowacja pedagogiczna „Extra Maths” - koło matematyczne w języku angielskim

WT. 15.15-16.00

PT. 8.50 – 9.35

s.7

s.7

Kaizik Bożena Zaj. z uczniami z trudnościami w nauce– zdw 13:35-14:20 czytelnia
Kliś Justyna Innowacja regionalna „Tychy Moje Miasto” ŚR. 8.00 – 11.00 s.10
Kopia Katarzyna Zajęcia czytelnicze WT. 14.00-15.00 biblioteka
Kownacka Sylwia Zaj. logopedyczne "Aby nasze dzieci mówiły piękniej” ŚR. 13.30-14.15 s.22
Krzyszycha Stefania Basen WT. 12.00-13.30  
Kula Barbara Gry planszowe i nie tylko dla klas I - IV PN. 10.35-11.20 jadalnia
Lorens Marta basen WT. 12.00-13.30  
Makowiec Danuta basen PT. 11.30-13.30  
Malara Marcelina basen PT. 11.30-13.30  
Malina Marzena Kółko plastyczne ŚR. 10.45-11.30 jadalnia
Markiewicz Barbara Zaj. z uczniami z trudnościami w nauce-zdw WT. 13.10-13.55 motylek
Marzec Anna Zaj. rozwijające zainteresowania WT. 9.40-10.25 s.3
Matejko Anna Zajęcia z uczniem z trudn. w nauce – język polski WT. 8.50. – 9.35. jadalnia
Mazur-Domosławska Barbara Basen   kl.IIIg +kl.IIIb

Zajęcia przygotowujące do konkursów międzyszkolnych, ogólnopolskich, szkolnych.

Wydłużone zajęcia z kółka plastycznego.

PN. 12.30 – 14.30

CZW. 10:15-11:30

 PN. 13:30-14:00

basen

motylek

 sala 27

Miarka –Tchórzewska  Urszula Zajęcia rozwijające zainteresowania. Koło biologiczne. PN. 7.00 – 7.45 s. 38
Mrugała Iwona Zaj. rozwijające zainteresowania ucznia kl. VII PT. 15.15 – 16.00 s. 38
Nawracka Iwona Zaj. z ucz. z trudn. w nauce  - zdw PT. 7.00 – 7.45 s. 1
Nowak–Deja Joanna Zaj. z uczniami z trudn. w nauce - zdw z hist. Kl. 7b ŚR. 14.25- 15.10 s. 54
Nowicka Magdalena

Zaj. czytelniczo-teatralne „Baśnioprzygoda”

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas IV – VII

 Innowacja regionalna „Tychy – moje miasto”

 Dyskusyjny Klub Książki

PN. 16:05 – 16:50

 PN. 16:05 – 16:50

 ŚR. 8:30 – 10:00

 PN. 16:05 – 17:00

s.1

 lub Muzeum Miejskie

Mediateka

Paszek Małgorzata

Zajęcia plastyczne

WT. 11.15 – 12.00 Szatnia dolnej świetlicy
Piątek Tomasz Zaj. z ucz. z trudn. w  nauce- terapia biofeedback CZW. 13:30-15:30 Pracownia BFB
Ptaszek Dominika Zaj. Dydaktyczno-wyrównawcze z j.angielskiego dla klas V PN. 8.00-8.45 s.54
Rudzka Karina Zaj. Dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla klas VII PN. 15.15 – 16.00 s. 2
Rychter Halina

Zaj. rozwijające  zainteresowania czytelnicze uczniów
klas I – II

Dodatkowe zajęcia z j. polskiego dla ucznia –Weng Shengwei (2godz)

PN. 15.15 – 16.00

PN. 10:35 - 11:20

CZW. 9:40 – 10:25

s.26

magazyn biblioteki

 

Sałagan Elżbieta Zajęcia czytelnicze PN. 9.15 – 10.00 Dolna świetlica
Sikora Iwona Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze     matematyka  kl.3a CZW. 9.50 – 10.35 jadalnia
Surma Wojciech Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
(arteterapia lub gry planszowe)
CZW. 15.00- 16.00 świetlica
Szkoła Agnieszka

Zaj. z ucz. z trudn. w nauce  - zdw

Basen

WT. 12:35-13:20

PT. 9:30-11:30

Motylek

Basen

Szlafka Jadwiga

Zajęcia teatralne

Zajęcia rozwijające zainteresowania- artystyczne

PN. 16.05-16.50

PN. 16.50-17.50

s. 1
Sznapka Klaudia

Zaj. z ucz. z trudn. w n.- zdw z relig.kl.II

Szkolny Eucharystyczny Ruch Młodych

PN. 13.45-14.30
PT. 15.15 – 16.00
s. 9
s. 21
Szojda-Kumor Joanna Zajęcia dodatkowe z  języka angielskiego dla klas IV PT. 13.35 – 14.20 s.26
Szul Ewelina

Tyskie ulice uczą nas polskiej historii. Innowacja.

Koło matematyczne, „Extra maths”. Innowacja

PT. 8.50-9.35

Poza szkołą

s.7

Szulik Edyta

Zaj. z u. z trud. w nauce kl.IV

Kółko społeczne (zdw) dla uczniów kl. VIIc

WT. 14.25-15.10

PT. 14.24-15.10

s.10

s.16

Szyroki  Małgorzata Zaj. z uczniami z trudnościami  w nauce  - zdw PN. 12.35-13.20 czytelnia
Świder Hanna Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. V WT. 14.25 – 15.10 s. 1
Treska Emilia

Innowacja „Deutsch macht Spass- Język niemiecki z radością”

Basen

PN. 08:50-09:35

PT. 11:30-13:30

s.25
Turczynowicz Katarzyna Zaj. Dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego  kl. VI PN. 14.25-15.10 s. 11
Wojtas Ewa Zaj. Dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas IV PT. 9.40-10.25 s. 42
Włodarczyk Małgorzata zajęcia rozwijające z języka angielskiego ŚR. 14.25 – 15-10 s. 25
Wrona Aleksandra

Zaj. rozwij. zainter.- chór szkolny „Kantata”

Praca z ucz. zdolnym-  zespół fletowy „ Muzykalni”

Zaj. rozwij. zainter. kółko regionalne „ Na śląską nutę ”

PN. 14:40-15:25

CZW. 13:45 -14:30

PN. 15:30 -16:15

s. 16
Zborowska Karolina Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze 2a ŚR. 8.50 – 9.35 s. 42
Żogała-Jeglińska Agnieszka Zaj. rozwijające zainteresowania - kół.sportowe PR       PT. 14:30-16:00 Hala sportowa
Żurawka Bożena Basen   kl.IIIg + kl.IIIb PN. 12.30 – 14.30 basen
       

POWRÓT