Kryteria oceniania z zajęć komputerowych


Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV-VI

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z zajęć komputerowych dla klasy IV-V-VI

POWRÓT