.: Wydarzenia, apele i uroczystości szkolne

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011
     
       

17 czerwca bieżącego roku odbyła się II Sportowa Spartakiada Integracyjna dla klas IV – VI zorganizowana przez nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tychach. W tym roku obok czternastu reprezentantów naszej szkoły brali w niej również udział uczniowie: SP nr 5 i  SP nr 22 Uczniowie biorący udział w imprezie mogli sprawdzić swoje możliwości w konkurencjach indywidualnych np. bieg na 60 m, jak i grupowych np. przeciąganie liny, rzuty do kosza. Każdy uczeń miał szansę przeżyć sukces - nie było pokonanych. Udział w spartakiadzie dawał możliwość wspólnego przeżywania pozytywnych emocji i wspaniałej zabawy podczas aktywności ruchowej, przez dzieci o różnej sprawności fizycznej i intelektualnej. Nawet kaprysy pogody nie przeszkodziły uczniom w zaprezentowaniu swoich możliwości i umiejętności. Ostatecznie w grupowych konkurencjach sportowych reprezentanci naszej szkoły zajęli II miejsce.
W konkurencjach indywidualnych:

I miejsce
w kategorii uczniów klas czwartych  zdobył Michał Belski z klasy IV a
II miejsce
w kategorii uczniów klas czwartych zdobył Daniel Rachocki z klasy IV b
I miejsce
w kategorii uczniów klas szóstych zdobył Mariusz Smoliński z klasy VI a
Bartosz Białajczuk z klasy Vd otrzymał wyróżnienie za aktywną i sportową postawę na spartakiadzie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!


14 czerwca dokonaliśmy podsumowania wszystkich przedsięwzięć podjętych przez uczniów naszej szkoły w ramach programu Szkoła bez przemocy.
W tym dniu przyszliśmy do szkoły poprzebierani w czerwone, żółte, zielone i niebieskie stroje. O godzinie 8.50 każdy z nas dostał paszport, który stał się przepustką do zabawy ĆWIERĆLAND. Uczniowie klas IVA i VA  przyjęli barwę czerwoną. Uczniowie klas IVB i VB barwę zieloną.
Uczniowie klas IVC i VC barwę żółtą. A uczniowie klas IVD i VD barwę niebieską.
Pani pedagog M. Wrzesień wprowadziła nas w zabawę, czytając bajkę o Ćwierćlandzie.
Później każdy kraj miał za zadanie przygotować program artystyczny: taniec, hymn, menu na świąteczny obiad, emblemat landu, hasła – rymowanki, którymi przekonywaliśmy się nawzajem, że warto mówić i walczyć z agresją, że łatwiej i lepiej się żyje, gdy wzajemnie się szanujemy. 
Prześcigaliśmy się w pomysłach. Prezentacja  programów przyjęta była przez wszystkich gromkimi brawami. 
Jednak najważniejszy moment dopiero miał nadejść. Zacieranie granic, oddzielających poszczególne landy, wymienianie się kolorowymi rekwizytami, otwarcie wirującego pudła pełnego cukierków – nie zwykłych, ale CUKIERKÓW ZGODY, dało początek tworzenia się małej, żyjącej w zgodzie społeczności. 
I tak, w bardzo sympatycznej atmosferze, zakończyliśmy zabawę w „Ćwierćland".

     
       

Miło nam poinformować, że MEN przyznało naszej szkole tytuł: "Szkoły Odkrywców Talentów"

Zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom potrzebne są różne drogi edukacyjne. Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności. Nasza szkoła nastawiona jest na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności. Staramy się odkrywać ich talenty, pasje i zainteresowania.
Chcemy, aby nasza szkoła stawała się coraz nowocześniejsza, coraz bardziej przyjazna dzieciom i skuteczna w nauczaniu -zapewniająca możliwie najlepsze efekty, osiągane przez każde dziecko na miarę jego osobistych zdolności i możliwości.
Dlatego w roku szkolnym 2010/2011 podjęliśmy próbę przystąpienia do grona szkół odkrywających u swoich uczniów talenty i pasje.
Efektem tych starań jest przyznanie naszej szkole tytułu: Szkoły Odkrywców Talentów15. 06.2011r. klasa Id wraz z wychowawcami; panią Z. Średzińską i B. Żurawką uczestniczyła w VIII edycji spartakiady integracyjnej klas I w Zespole Szkół z O.I.w Tychach. Organizowana była ona w ramach Tyskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Na starcie stanęły dzieci z SP-22 z O.I, SP-5 z O.I oraz SP-35 z O. I. W programie były m.in. zabawy integracyjne, zabawy przy muzyce, konkurencje sportowe.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie na rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej SP nr 5 " Piątka Dzieciom".

I miejsce w konkursie „Dobrze liczę, sprawnie ćwiczę, znam pojęcia przyrodnicze.”
7 czerwca drużyna z naszej szkoły w składzie: Adrianna Grabowska (Vd), Natalia Olszewska (Va) oraz Dawid Boduch (Vd) zdobyła I miejsce w międzyszkolnym konkursie matematyczno– przyrodniczo- sportowym: „Dobrze liczę, sprawnie ćwiczę, znam pojęcia przyrodnicze”.
Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej Nr 7. Wzięły w nim udział drużyny z siedmiu szkół tyskich. Walka była bardzo zacięta. Wygraliśmy jednym punktem!
Na konkurs każda szkoła miała przygotować plakat wykonany wyłącznie z figur geometrycznych płaskich. Nasi uczniowie z klasy Vd wykonali pracę o tytule „Piękno naszego otoczenia”.
Podczas konkursu zawodnicy musieli zmagać się z zadaniami matematycznymi i przyrodniczymi oraz konkurencjami sportowymi. Uczniowie mogli zobaczyć kilka ciekawych doświadczeń przyrodniczych. Konkurencje sportowe były naprawdę trudne np. rzut do celu czy wyścig z przeszkodami. Drużyna naszej szkoły wyśmienicie odpowiadała na prawie wszystkie pytania konkursowe. Często też udzielała odpowiedzi jako pierwsza, dzięki czemu otrzymywaliśmy dodatkowe punkty. Jesteśmy bardzo dumni z naszej drużyny.
GRATULUJEMY!
M.K

Dnia 6 czerwca klasy IIa i IId wybrały się na wycieczkę do Gliwic-Bojkowa do Izby Tradycji – „Wiejskiej Chaty”.  Podczas trwania 2-godzinnych zajęć dzieci uczestniczyły w prelekcji na temat „Jak to z garnkiem było” oraz brały czynny udział w zajęciach praktycznych. Udział w zajęciach był okazją do wykonania własnoręcznie przez dzieci upominków na Dzień Ojca. Uczniowie uczestnicząc w zajęciach poznali tradycję i historię wyrobu naczyń glinianych, zapoznali się z pracą garncarza i jego warsztatem pracy. Każdy uczeń miał możliwość usiąść przy kole garncarskim i spróbowania własnych sił przy lepieniu naczyń.
Na zakończenie zajęć na dzieci czekał poczęstunek w postaci upieczonych przy ognisku kiełbasek. Uczniowie mieli również okazję zwiedzić teren gospodarstwa i pokarmić różnorodne zwierzęta hodowlane, jak: kury, kaczki, indyki, kozy i króliki. Zwierzęta nie pogardziły przyniesionymi przez dzieci smakołykami w postaci marchewki czy jabłuszka. Uciechy było, co niemiara!W niedzielę 5 czerwca na Placu Baczyńskiego odbył się Tyski Dzień Profilaktyki, organizowany przez Urząd Miasta Tychy i Miejskie Centrum Kultury.
Podczas imprezy wystąpili uczniowie naszej szkoły.
Uczestnicy kółka recytatorskiego oraz dzieci z klasy II a i II d przygotowały prezentację muzyczną na temat zdrowego stylu życia.

Dnia 2 czerwca 2011 odbyły się uroczystości w ramach Święta Szkoły. Głównym motywem obchodów było upamiętnienie setnej rocznicy urodzin naszej znamienitej patronki Matki Teresy z Kalkuty. 
Ten ważny w życiu szkolnej społeczności dzień rozpoczął się w kościele pw. Benedykta Opata. Po uroczystej Mszy obejrzeliśmy wspólnie z Księdzem Proboszczem Michałem Psiukiem prezentację o życiu i pracy błogosławionej Matki Teresy.
  
Część oficjalna szkolnej gali miała miejsce w budynku szkoły. Na wstępie Pani Dyrektor Hanna Rabczyńska powitała przybyłych, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz, delegacje klasowe wraz z nauczycielami, rodzice, przyjaciele i sympatycy SP 35.
Do tradycji należy uhonorowanie Przyjaciela Szkoły, osoby udzielającej uczniom i szkole  największego wsparcia, statuetką Matki Teresy z Kalkuty. W tym roku kapituła przyznała ją panu Antoniemu Czarneckiemu. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. W programie „Kochaj świat, kochaj życie” wystąpiły nie tylko nasze szkolne talenty, ale także  zaproszeni artyści m.in. zespół taneczny „Gatys” pod opieką pani Agnieszki Gut  z MDK nr 1.


Konkurs szkolnych talentów

1 czerwca odbył się konkurs szkolnych talentów, mający na celu poznanie naszych uczniów od strony ich zdolności i zainteresowań.
6 maja odbył się I etap konkursu. Spośród 12 prezentacji wybraliśmy 6 najlepszych. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalne, taneczne oraz instrumentalne. Poziom występów był bardzo wysoki, więc jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia. Oto wyniki:
I miejsca Natalia Tybura kl. 6c- śpiew/Angelika Wojtylko kl. 6c – śpiew
II miejsca Anna Leśniewska kl. 6a – gra na skrzypcach/Magdalena Kozioł kl. 6b – gra  na wiolonczeli
III miejsca Aleksandra Nowak kl. 4c – śpiew/Joanna Makowiec kl. 6d – taniec
Uczennice otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe.
Organizatorzy konkursu: K. Turczynowicz, E. Gajos, E. Szulik

28 maja 2011 dziewczęta z klasy 4c wzięły udział w Ogólnopolskim Turnieju piłki ręcznej /rocznik 2000/ z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, zajmując III miejsce.
To był pierwszy turniej w jakim brały udział nasze dziewczęta, było dużo emocji, niezwykłej walki na boisku i ambicji ze strony wszystkich grających.
Nasz zespół MOSM SP-35 Tychy uzyskał następujące wyniki z:
MOSM SP-18 Tychy - 7:6,
KS Zgoda Ruda Śląska - 2:35,
SKS Kusy Kraków - 6:21
KS Polonia Kępno - 13:12.
Kolejność drużyn: 1. KS Zgoda Ruda Śląska, 2.SKS Kusy Kraków, 3. MOSM SP-35 Tychy, 4. MOSM SP-18 Tychy, 5. KS Polonia Kępno.
W naszym zespole, za bardzo dobrą grę zostały wyróżnione: Joanna Bremek, Natalia Czarnecka, Julia Szubert i Weronika Wesołowska.
Kapitan zespołu: Julia Szubert
Wychowawca klasy: Jolanta Ferdek
Trener: Stanisław Loska

Egzamin na kartę rowerową
Dnia 26.05.2011 r. na terenie boiska szkolnego odbył się egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiło 76 uczniów z klas IV.
Egzamin przeprowadzali funkcjonariusze Policji z Komendy Miejskiej w Tychach.
Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością przepisów ruchu drogowego oraz zaprezentowali swoje umiejętności praktyczne w jeździe na rowerze.
Egzamin zakończył się pełnym sukcesem uczniów, wszyscy go zaliczyli!  
Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom, którym udało się zdać ten pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach.
Jolanta Kliś, Bartłomiej Cieślak 

Wycieczka do Radzionkowa.

Dnia 19.05.2011 uczniowie klasy IIb i IIc uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Zwiedzanie rozpoczęło się projekcją filmu „Chleb” - historia chleba, jego pochodzenie i tradycje z nim związane, proces produkcji pieczywa. Następnie dzieci samodzielne formowały plecionki. Potem zwiedzały muzeum z przewodnikiem , odbyła się też lekcja w dawnej klasie i prelekcja o szacunku do chleba. Na koniec dzieci degustowały własne wypieki.
T.W.


Gościna w „Galicji” i piknik pod Smoczą Jamą
     
19 maja 2011 roku klasy IVc i IVd, pod opieką wychowawców Jolanty Ferdek, Joanny Nowak i Magdaleny Nowickiej  wyruszyły na wycieczkę  na podbój Krakowa. Dla wielu miało być to pierwsze spotkanie ze starym i pięknym grodem. Zgromadzeni  o 8.00 na miejscu zbiórki oczekiwaliśmy na rzecz najmniej przewidywalną – na przybycie autokaru. Sprawny pojazd  i sympatyczny kierowca pojawili się, zanim upadliśmy na duchu, wyjedliśmy zapasy i oklapliśmy w upale. Te atrakcje zostały przesunięte w programie na ciąg dalszy, który niechybnie nastąpił. Jednak nie uprzedzajmy wydarzeń. Podróż autostradą Tychy- Kraków przebiegła banalnie, bez zakłóceń – były tradycyjne korki, zwężenia i opóźnienie wpisane w każdą podróż tym królewskim traktem …
     Wysadzeni z siodeł pod Wawelem truchtem dopadliśmy Rynku. W pośpiechu wielkim i dzikim, bo już byliśmy spóźnieni do Muzeum Galicja. Jednak pani z polskiego nie wyobrażała sobie, żeby w Krakowie być, a wieszcza nie zobaczyć.
-Tu pomnik kochani Mickiewicza: pstryk, pstryk.
Pani z historii średniowieczne katedry omawiając na lekcji, nie przegapiła okazji, by na żywo pokazać Bazylikę Mariacką. Pstryk, pstryk! Tylko Dwa kroczki od Mickiewicza.
Jednak oczy podopiecznych zawisły w niemym zachwycie na pstrym asortymencie  niezliczonych kramów, od których siłą trzeba było i perswazją oderwać.
Upał tężał, słońce zawieszone niemalże w zenicie utrudniało znalezienie cienia wzdłuż prostej marszruty. Dźwięki dochodzące z gardeł uczestników  naszej długiej karawany przypominały  odgłosy konania ludzi i wielbłądów na dalekiej Saharze. Jednak w momencie kryzysu udało nam się dotrzeć w gościnne, klimatyzowane progi Muzeum Żydowskiego Galicja na krakowskim Kazimierzu, przy ulicy Dajwór. Tam podzieliliśmy się na dwie grupy, jedna miała warsztaty na temat kultury żydowskiej, a druga zwiedzała ekspozycję muzealną z zadaniami do wykonania. Jestem pod wrażeniem pracy badawczej moich uczennic i uczniów. Spędziliśmy tam 3 niezapomniane godziny. Można było różnych rzeczy dotknąć, a nawet przymierzyć. 
    
Następnym punktem programu był piknik pod Smoczą Jamą, u podnóża Wzgórza Wawelskiego, szczególnie atrakcyjny dla tych, którzy czytali „Władcę Lewawu”. Tu można było dać nura w stragany pamiątkowe, zjeść loda, zagryźć go półmetrową zapiekanką ;)Zmęczeni mogli spocząć  na murawie, sprawni mogli pograć w piłkę. Istoty o mocniejszych nerwach zdolne były zachwycać się ziejącym smoczyskiem. W międzyczasie ustalaliśmy, co zalicza się do kategorii krakowskiej pamiątki, a co nie. Udało nam się wykluczyć z tego miecz małopolsko-samurajski, paralizator wiślany i wawelskie  lasery. Kiedy portfele opróżniły się, a brzuszki nasyciły, poczuliśmy zew powrotu …
I tak pełni wrażeń –mam nadzieję, że pozytywnych – szczęśliwie powróciliśmy z wycieczki.
 zobacz prezentację zdjęć z wycieczki                                                             J.Ferdek


III miejsce w Mistrzostwach Śląska w kategorii Dziewcząt Młodszych
W sobotę 14 maja dziewczęta klasy V C wywalczyły III miejsce w Mistrzostwach Śląska w swojej kategorii.
W lidze rozegrały 3 turnieje w swojej grupie gdzie zajęły pierwsze miejsce po zaciętej walce z Łaziskami Górnymi dzięki temu znalazły się w pierwszej 4 wraz z Mosm Tychy II (SP 7), Ruch Chorzów, oraz Jastrzębiem Zdrój.
Finał odbył się w dwóch odsłonach.
Pierwszy turniej rozegrany został w Chorzowie, gdzie pokonały zespół z Jastrzębia oraz uległy po zaciętej walce Mosm II Tychy oraz Chorzowiankom, uplasowały się na III pozycji.
Drugi turniej odbył się w hali w Tychach.
Aby dziewczyny utrzymały pozycje medalową musiały wygrać mecz z Jastrzębiem. W pełnym skupieniu przystąpiły do meczu i po 30 minutach gry wynik była na ich korzyść.
Następnie przystąpiły do
  walki z Tychami i Chorzowem, wałczyły dzielnie ale musiały uznać wyższość przeciwniczek.
Gratulujemy dziewczynom zdobycia medalowego miejsca w lidze, życzymy wytrwałości w dalszej pracy i sukcesów.
 A.Ż.J


       Dnia 12 maja przedstawicielki naszego szkolnego chóru KANTATA brały udział w uroczystej gali podsumowującej XXI Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Tychy 2011 w Teatrze Małym. Okazją do skorzystania z zaproszenia był fakt zdobycia przez KANTATĘ wyróżnienia I stopnia podczas tegorocznego festiwalu, za interpretację trzech utworów: Wianki, Cztery pory roku, Dona nobis pacem. Występ zespołu miał miejsce w sobotę 30 kwietnia.
Na wyniki z niecierpliwością oczekiwała grupa dziewcząt, która tegoroczny majowy weekend postanowiła rozpocząć artystycznie. Kiedy reszta uczniów nabierała głębszego oddechu przed pracowitym końcem roku szkolnego, artystki Kantaty zmierzyły się z muzycznym wyzwaniem. Pokonały tremę i nawet "wystrzelone" w ich stronę czarne mikrofony nie były w stanie powstrzymać ich delikatnych treli.
To wysokie wyróżnienie stało się niewątpliwym sukcesem uczennic klas czwartych, dla których bieżący rok szkolny był pierwszym rokiem pracy artystycznej, dla szóstoklasistek to piękna nagroda za całokształt, a piątoklasistki przekonały się, że żmudne, ale systematyczne ćwiczenia mogą dać wiele satysfakcji.                                             G R A T U L A C J E           S Ł O W I K I ! ! !
opiekun chóru :A. Faron-Wrona

Uczta dla ducha.
  10 maja 2011 r.
wybraliśmy się  na koncert muzyki dawnej do, jak zwykle gościnnej,  Państwowej Szkoły Muzycznej w Tychach.
  Nie spodziewaliśmy się
  niczego nadzwyczajnego. Nie pierwszy raz szliśmy na koncert muzyczny. Cóż nas mogło zaskoczyć?
  W programie przewidziano muzykę renesansową, którą zaprezentować miała grupa artystów z zespołu muzyki dawnej FLORIPARI (Rzeźbiący Kwiaty).
  A jednak coś zaczęło się dziać. Zanim weszliśmy do środka przed budynek, w przedpołudniowy skwar, wkroczył wysoki mężczyzna w rajtuzach i bufiastych krótkich spodenkach. Zaciekawienie. To słowo w pełni
 odzwierciedla to, co wspólnie poczuliśmy. Kiedy zajęliśmy miejsca, do sceny zbliżyła się trójka artystów w strojach epoki. Wśród nich wcześniej  dostrzeżona postać. Był to pan Aleksander Tomczyk, który  z wdziękiem  zaprezentował grupę i poprowadził żywą  gawędę. Narracja dotyczyła czasów i obyczajów, instrumentów, tańców, strojów i nastrojów-młodzi widzowie całkowicie oddali się czarowi muzyki dworskiej. Do grupy dołączyła śpiewająca sopranem pani Ada Bujak, w strojnej sukni wyglądała  iście królewsko. Kiedy na scenę wkroczyli tancerze –atmosfera ożywiła się. Ale naprawdę gorąco się zrobiło, kiedy doszło do konfrontacji widowni z arkanami sztuki tanecznej muzyki dawnej. Odważna publiczność śmiało i bez kompleksów wkroczyła na scenę. Uczniowie zachowywali się  naprawdę wspaniale.
    Kiedy umiemy zachować kulturę, mamy szansę spotkać prawdziwą sztukę. Tym razem było to naprawdę bliskie spotkanie.
Kto chciałby się z kimś wrażeniami podzielić albo do przeżytych chwil wrócić,
polecam stronę grupy FLORIPARI: (zobacz stronę internetową grupy)
 
J.Ferdek


List do publiczności.
„Witaj majowa jutrzenko” nie pierwszy raz wybrzmiało w szkolnych murach. Co zrobić, żeby poczuć
  jak to ważne, jak niecodzienne i jak okupione „krwią i blizną” prawo do świętowania tego dnia? Komu o tym mówić? Czy są jeszcze słuchacze, czy to już tylko drętwa nudna okoliczność?
         A jednak dziś miałam wrażenie, że słuchaliście, mimo, że jeszcze nie wszystko
 wiecie i nie rozumiecie skomplikowanej i trudnej przeszłości. Zauważycie, a może niektórzy już to wiedzą, że są momenty, kiedy my Polacy czujemy, łączy nas wspólna przeszłość i że to poczucie wspólnoty owocuje  czymś pozytywnym.
Dziś, w zaciszu szkolnej biblioteki w poważne
  sprawy pierwszej w Europie, a drugiej w świecie  ustawy zasadniczej czyli konstytucji, wprowadziły nas opasłe tomiska. Na naszej szkolnej scenie pojawiły się: Encyklopedia historyczna, Słownik pojęć historycznych, Encyklopedia powszechna, Baśnie Andersena, Śpiewnik pieśni historycznych, tomik Poezji patriotycznej oraz ABC dobrego wychowania, album obrazów Jana Matejki, a nawet  monitor komputera z dostępem do nieocenionego Internetu.
W wymienione role wcielili się (powiem nieskromnie) z wielkim powodzeniem uczniowie z klasy IVc i IVa, Klaudia Peśla jako jedyna poradziła sobie bez mikrofonu, czym wzbudziła niekłamany podziw audytorium.
         Nie ma opowieści o historii bez polskich pieśni patriotycznych. Nasz szkolny chór pod opieką pani Oli Wrony jak zwykle stanął na wysokości zadania. Przejmująco zabrzmiała dostojna
 pieśń Gaude Mater Polonia w dziecięcej  interpretacji, a lekko i radośnie zrobiło się przy Mazurku 3 Maja.
         Bardzo serdecznie dziękuję
  pani Eli Gajos i pani Oli Wronie za współpracę, a naszym  wspaniałym aktorom za znakomity występ.
         Droga publiczności, uczniowie i
 Wam muszę podziękować, za to że potrafiliście kulturalnie i z powagą uczestniczyć w akademii, że umiecie uszanować, a tym samym docenić  pracę Waszych kolegów. Mam też bardzo nieśmiałą nadzieję, że kiedy nadejdzie poranek 3 maja,  towarzyszyć Wam będzie piosenka:
            Witaj Maj, Trzeci Maj,

            u Polaków błogi raj!

Jolanta Ferdek  
27. 04.2011 r. klasa I c odwiedziła Izbę Regionalną ww SP 37. Dzieci miały okazję poznać zwyczaje naszego regionu.
Wielką radość sprawiło dzieciom szukanie wielkanocnych jajek i zajączka. W imieniu Dyrekcji, nauczycieli i uczniów klas I - III naszej szkoły w ramach podziękowań dzieci wręczyły album "Zatrzymane w czasie" Wydawnictwa Didasko.
E.H
 

ORTOGRAFICZNY BYK POKONANY!

Z wielką satysfakcją informujemy, że reprezentacja naszej szkoły w składzie: Ania Leśniewska (6a), Kornelia Maciejewska (6d) i Kamil Hajduk (6b) zajęła I miejsce (ex equo z SP 18) w VI Międzyszkolnych Igrzyskach Ortograficznych „Korrida-Corrida”. Konkurs odbył się 20 kwietnia w Gimnazjum nr 10, a ortograficzne konkurencje stały na bardzo wysokim poziomie. Wystarczy tylko wspomnieć, że „torreadorzy” musieli zmierzyć się z zapisem m. in. takich zdań jak: „Azaliż po to mknęliśmy w przestworzach boeingiem, by przegrać sromotnie z tym niby-mistrzem, półzawodowcem z Buska Zdroju albo pseudo-Rosjaniniem z abchaskiego klubu, który przywlókł się do ośrodka rzężącym rzęchem”.
Walka była ciężka, ale udało się! W nagrodę uczniowie otrzymali dyplomy i książki oraz statuetkę poskromionego byka, przyznawaną najlepszym. Trofeum trafi do szkolnej gabloty na rok, by w kolejnej edycji konkursu mogli o nie zawalczyć kolejni „Ortograficzni Torreadorzy”.
Serdecznie gratulujemy Mistrzom!!!
M.N

„LAS CAŁKIEM BLISKO NAS”
22 kwietnia na całym świecie świętujemy Dzień Ziemi. Z tej okazji, 19 kwietnia, uczniowie klas
5a, 5d i 6b przedstawili ciekawy program artystyczny: „Święto wiosny połączone z obchodami Dnia Ziemi”. Uczniowie zaprezentowali kilka wierszy i piosenek o tematyce wiosennej; głównym punktem programu była jednak „Rozprawa sądowa, przeciwko tym, którzy niszczą las”.
N
a symbolicznej ławie oskarżonych w szkolnej jadalni zasiedli pozwani: Głośny, Niszczyciel i Bałaganiarz, a oskarżycielami były „leśne zwierzęta”, które w wyniku bezmyślnego działania oskarżonych w lesie, doznały szkody.
Program uświadomił nam, jak ważne jest, żeby szanować przyrodę, której jesteśmy częścią i za którą jesteśmy odpowiedzialni. Zwraca na to szczególną uwagę uchwała
Organizacji Narodów Zjednoczonych, która rok 2011 ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Lasów.
M.N
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W dniu 20.04.2011r. klasy I b i I c przygotowały dla uczniów z klas I - III uroczysty apel z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych.
Występ "pierwszaków" podobał się i został nagrodzony gromkimi brawami.

Konkurs pt. "Ziemia naszą planetą", odbywał się w dniach od 19 do 29 kwietnia 2011r. Kierowany był do uczniów klas I-III naszej szkoły.
Wszyscy uczniowie brali udział w zbiórce makulatury.
Uczniowie klas I brali udział w konkursie plastycznym "Wiosenna łąka", natomiast uczniowie klas II i III mieli za zadanie przygotować plakat
pt. "Ziemia - moim domem".
Otrzymano wiele prac konkursowych. Prace wykonane były starannie.
Uczestniczący w konkursie uczniowie wykazali się bardzo dużą znajomością różnorodnych form ochrony środowiska naturalnego Ziemi.
Uczniowie klas III brali również udział w konkursie literackim. Za zadanie mieli napisać opowiadanie lub wiersz związany z tematem konkursu ekologicznego.
W zbiórce makulatury zwyciężyła klasa I d. Uczniowie zebrali 229 kg tego surowca.
Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody.

Cieszymy się, że udział w konkursie był dla dzieci radością, zabawą i możliwością zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego Ziemi.
Wszystkim uczniom dziękujemy za udział a laureatom konkursów składamy gratulacje!
Tydzień ekologiczny podsumowany został apelem "Ratujmy Ziemię" przygotowanym przez uczniów klas IIIb i IIId.
B.A. H.R.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dnia 19 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach odbył się MIEJSKI KONKURS WIEDZY DLA KLAS II pod hasłem: „Żyj zdrowo”.
Wystartowała w nim nasza trzyosobowa drużyna w składzie: Paulina Kulik z klasy IIa, Adam Mielczarek z II c, Anna Stryczniewicz z klasy II b.
Nasi uczniowie wykazali się wiedzą z zakresu: treści zdrowotnych, przyrodniczych i ekologicznych. Byli rewelacyjni w konkurencjach  sportowych.
Efekt – I miejsce! Gratulujemy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dnia 19 kwietnia 2011 roku w Gimnazjum nr 1 w Tychach odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „MATMATRIX”.
W konkursie brały udział dwuosobowe drużyny z 13 tyskich szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali Kornelia Maciejewska z klasy VId oraz Patryk Walczak z klasy VIa.  Była bardzo ostra walka ale nasza drużyna cały czas była w pierwszej trójce i zakończyła rywalizację na II miejscu.
Jako laureaci otrzymali medale i atrakcyjne nagrody.
Cieszymy się z ich wyniku oraz życzymy dalszych sukcesów w konkursach matematycznych.
B.T.
______________________________________________________________


18 kwietnia 2011r odbył się kolejny Szkolny Konkurs Recytatorski uczniów klas I-III pt. "Przyroda w poezji".
W tym roku uczniowie recytowali wiersze różnych poetów. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych i kształtowanie umiejętności zapamiętywania przez dzieci treści utworów. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów. Ocenie podlegało opanowanie pamięciowe, dykcja, donośność głosu, modulacja, tempo mówienia, umiejętność gospodarowania oddechem i ogólne wrażenia artystyczne.
Uczestnicy konkursu byli oceniani w trzech kategoriach: klas I, II, III.
Konkurs przygotowały i prowadziły: H. Rychter i b. Adamczyk.
B.A.
________________________________________________________________________________


Rekolekcje Wielkopostne
 
W dniach 11 – 13 kwietnia uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. Prowadzone były przez Ks. Proboszcza Michała Psiuka w parafii św. Benedykta Opata w Tychach.  Trzeciego dnia rozważań dotyczących obecności i działania w naszym życiu Aniołów odbyła się uroczysta Msza św., w czasie której uczniowie złożyli listy adresowane do Ojca Świętego Jana Pawła II.
W podziękowaniu za głoszone rekolekcje delegacji dzieci wręczyła Ks. Proboszczowi pamiątkowego Anioła.
 
K.Sz.


Dnia 8 kwietnia 2011 roku w naszej szkole po raz kolejny odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy „1 z 10” dla uczniów klas V. Do dla uczniów klas V. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni reprezentanci tyskich szkół po jednym z każdej szkoły. Przybyli uczniowie z następujących szkół podstawowych: nr 23, 37, 2, 9, 19, 40, 7 i 35. Jak zawsze poziom był bardzo wysoki. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą matematyczną i przyrodniczą niejednokrotnie wykraczającą poza program klasy piątej. Zwycięzcą okazał się uczeń naszej szkoły Dawid Boduch z klasy V d.
Dla wszystkich uczestników przygotowano wspaniałe nagrody, książki oraz dyplomy.
B.T.
_______________________________________________________________

Przez ostatni tydzień, w dniach od 4 do 10 kwietnia, w Internecie toczyła się ostra walka: kto lepiej rozwiąże test informatyczny.
Celem konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne była i jest popularyzacja wiedzy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz popularyzacja certyfikatu ECDL wśród uczniów wszystkich typów szkół. (ECDL to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera).
W ogólnopolskim konkursie "T.I.K? -TAK!" rywalizowały ze sobą zarówno uczniowie, jak i szkoły.

Nasza szkoła zajęła 47 miejsce (z 425 szkół podstawowych) uzyskując 3002 pkt.
Dziękuję wszystkim uczniom, którzy 2 razy dziennie przez 7 dni rozwiązywali testy informatyczne zdobywając dla szkoły cenne punkty.
J.K.
 
W dniu 24.03.2011r. uczniowie z klasy I c odwiedzili Straż Pożarną w Tychach.
Dzieci zwiedziły pomieszczenia straży i zapoznały się z pracą strażaków.
Atrakcją była przejażdżka wozem strażacki, wyjazd w górę drabiną i lanie wody wężem strażackim.
E.H.
24 marca uczniowie klasy Id z wychowawcami; panią Z. Średzińską i B. Żurawką
oraz uczniowie z klasy IIIc z wychowawcami; panią E. Cywińską, St. Krzyszychą odwiedzili osiedlowy klub "Magdalena".
Pod "drzewkiem szczęścia" czekali na nich członkowie Klubu +55, którzy z ogromnym zaangażowaniem czytali bajki, wiersze oraz rymowanki znanych autorów.
E.H.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SZKOLNE TELENTY TEATRALNE
    
Na wielką pochwałę zasługują dwie grupy uczniów z naszej szkoły, którzy zaprezentowali swoje aktorskie zdolności przed kolegami z klas. Są to uczniowie z klasy 6A i uczennice klasy 6C. Obie grupy na „scenie” szkolnej jadalni, przedstawiły fragment dramatu Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”. Warto podkreślić, że uczniowie zajęli się przygotowaniem inscenizacji całkiem samodzielnie, poczynając od rozdzielenia ról, nauczenia się (trudnego!) tekstu na pamięć, po wykonanie dekoracji, kostiumów
i charakteryzacji. Nad sprawnym przebiegiem prób czuwali wyznaczeni reżyserzy, a w trakcie przedstawienia aktorzy mogli liczyć na pomoc czujnych suflerów. Członkowie jednej z grup zadbali również o oprawę muzyczną fragmentu przedstawienia, wywołując u widzów prawdziwy entuzjazm.  Jestem pełna uznania dla aktorów z obu klas; w pełni zaangażowali się w przygotowanie zadania i zachwycili nas profesjonalizmem i talentem. Brawo!!
 
 Grupa z 6A: Natalia Sitko – reżyser, Wdowa, Jagoda Lechowicz – Balladyna, Asia Cygan – Alina, Patryk Wychowaniec – Kirkor, Angelika Kędzior – Skierka, Mateusz Kot, Krzysztof Sikorski – Drzewa, Iza Ejchorst – sufler, scenografia, Karolina Wysocka – scenografia, kostiumy, Patryk Walczak – nagłośnienie...
Grupa z 6C: Martynka Modrzik
- reżyser, sufler, Agnieszka Kwiatek – Wdowa, Oliwia Modrzik – Balladyna, Natalia Ambroziak – Alina, Magdalena Achtelik – Kirkor, Weronika Wójcik – Skierka, Sonia Niedośpiał- charakteryzacja, praca zespołowa – scenografia, kostiumy.

Opracowała: Magdalena Nowicka

       
       

W ostatnim czasie uczniowie zainteresowani matematyką oraz posiadający wszechstronną wiedze w tej dziedzinie, mogli spróbować swoich sił w dwóch poważnych konkursach matematycznych.
17.03.2011r. najlepsi uczniowie naszej szkoły przystąpili do Międzynarodowego Konkursu „Kangur i Kangurek Matematycznego 2011”, którego celem jest popularyzacja matematyki wśród uczniów. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach: Kangurek dla uczniów klas II, Maluch dla klas III i IV oraz Beniamin dla klas V i VI.
Udział w „Kangurku” ma charakter zabawy z matematyką i jest treningiem logicznego myślenia. 
        
W tym roku 18 uczniów naszej szkoły zmierzyło się z zadaniami wymagającymi logicznego i abstrakcyjnego myślenia matematycznego. W czasie 75 minut uczniowie rozwiązywali odpowiednio 18, 24 i 30 zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Był to test wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. Aby uniemożliwić uczniom bezmyślnego zgadywania poprawnej odpowiedzi organizatorzy konkursu postanowili odejmować za błędną odpowiedź 0,25 punktów przysługujących za poprawną odpowiedź.
O trudności testu świadczy fakt, iż prawie wszyscy uczestnicy wykorzystali zaplanowany czas. Teraz pozostało nam tylko czekać na wyniki (ok. 2 miesięcy).
Lista uczniów biorących udział w  Międzynarodowym
Konkursie „Kangur i Kangurek Matematyczny 2011”
kl.II    Kościelniak Weronika
         Jaworska Natalia
kl.III   Moor Adela   
         Moczygemba Dawid
         Juszczyk Weronika
kl.IV  Santkiewicz Kacper
        Krawczyk Mateusz
        Pytlarz Mikołaj
        Szeląg Piotr
        Kmieć Natalia
        Szymanowska Aleksandra
        Grabowski Patryk

kl. V     Grabowska Adrianna

           Boduch Dawid

kl. VI    Walczak Patryk

           Bomba Kinga

           Modrzyk Martyna

           Maciejewska Kornelia


Następnym konkursem, z którym musieli zmierzyć się uczniowie naszej szkoły to Olimpus Matematyczny, czyli olimpiada przedmiotowa – sesja wiosenna, który odbył się 22.03.2011 roku. Jest przeznaczona dla uczniów klas IV – VI. Przeprowadzona jest z różnych przedmiotów i ma na celu promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadających wszechstronną wiedzą. Występuje zawsze w trzech sesjach: jesiennej, zimowej oraz wiosennej.

        
W naszej szkole odbyła się olimpiada z języka angielskiego, historii i matematyki. Do olimpiady matematycznej zgłosiło się aż 48 uczniów. Test miał za zadanie sprawdzenie umiejętności uczniów na poziomie danej klasy. Kto chciał mógł spróbować swoich sił. Za wszystkie osoby trzymamy kciuki. O wynikach powiadomimy później.


  Zielono nam i zielono z nami
 
Pierwszy dzień wiosny w klasie IV c uczciłyśmy z naszą Panią kolorem zielonym, bo wiosna z niczym innym kojarzyć się nie może.
  Niby nic, ale jakie wrażenie! Nasza zielona grupa wprawiała kolejnych nauczycieli w pogodny, wiosenny nastrój.
  Jak niewiele nam trzeba było ,
  nikt się nie lenił,
  by utopić dziś Wasze
  oczy w soczystej zieleni!

 
Pozdrawia zielono zakręcona czwarta „c’.


Dnia 16.03.2011r. klasa II b uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w Izbie Regionalnej w  Szkole Podstawowej nr 37 w  Tychach. Izba Regionalna istnieje już 10 lat, a powstała z mebli pochodzących z rodzinnych domów p.Zofii Myalskiej i p.Jolanty Michty – jej założycielek. Powstała ona, by pokazać dzieciom, że Śląsk ma bardzo bogatą kulturę i tradycję oraz że kiedyś życie było inne niż teraz. Dzieci powitała pani dyr. Agata Maciążka oraz pani Jolanta Michta, która poprowadziła bardzo ciekawe zajęcia. Uczniowie obejrzeli stare przedmioty, których już dzisiaj nikt nie używa (zastąpione zostały nowoczesnymi). Zobaczyli również dawne stroje śląskie oraz wysłuchały opowieści o tradycjach związanych z życiem na Śląsku. Ta podróż do przeszłości bardzo zaciekawiła uczniów, którzy z zainteresowaniem oraz aktywnie brali udział w tej lekcji historii.
_______________________________________________________________________________________________

Dnia 10.03.2011r. w szkole odbył się „Dzień otwarty” dla dzieci 6 i 7 letnich. Gości powitała wróżka „Literka”, która przygotowała dla maluchów wiele atrakcji. W „Akademii Umiejętności” dzieci uczestniczyły w zajęciach: komputerowych, plastycznych, ruchowych, zuchowych, z języka angielskiego i innych.
Podczas, gdy dzieci poznawały szkołę i bawiły się p. dyrektor Hanna Rabczyńska powitała rodziców i zapoznała ich z organizacją pracy szkoły.
Rodzice wysłuchali również prelekcji psychologa PPP w Tychach pani I. Jaźwy na temat „Dojrzałość szkolna dziecka”. Rodzice zwiedzili szkołę i obejrzeli prezentację multimedialną, która przedstawiała dokonania i osiągnięcia szkoły. Wszystkie zajęcia sprawiły dzieciom ogromną radość. Na zakończenie przygotowany został poczęstunek, a dzieci otrzymały dyplomy. Szkołę odwiedziło 84 rodziców oraz 72 dzieci.

ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!!!!!Dziewczynki z klas III na zajęcia sportowe.
Wszystkie dziewczyny lubiące sport; zapraszamy na zajęcia sportowe organizowane w każdą środę o godzinie 15.00 do 16.15 na dużej sali w naszej szkole, natomiast w piątek na Hali Sportowej o godzinie 14.30 do 16.00. Zajęcia przygotowują uczestniczki do zakwalifikowania się od września do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej.
Program klasy obejmuje 10 godzin wychowania fizycznego oraz wszystkie podstawowe przedmioty na poziomie klasy 4 potem 5 oraz 6. Dziewczyny uczęszczające już na zajęcia rozwijają swoja sprawność, integrują się, świetnie się bawią. Od 4 klasy czekają nas spore emocje; treningi, wyjazdy na turnieje, obozy sportowe. Od 5 klasy rywalizacja w lidze dziewcząt o Mistrzostwo Śląska. Czekają nas trzy lata sporych atrakcji! Na stronie internetowej w zakładce sport, są informacje dotyczące obecnych klas sportowych, można obejrzeć co robimy, jakie mamy osiągnięcia.
Wszystkie zainteresowane dziewczynki zapraszamy.
Przyjdź i zobacz a może Ci się spodoba!!!

Trener prowadzący: Agnieszka Żogała -Jeglińska  
_______________________________________________________________________
www.tychy.pl - portal informacyjny Miasta Tychy napisał o nas!
Szachowi mistrzowie
W Szkole Podstawowej nr 10 rozegrano szachowe mistrzostwa Tychów szkół podstawowych. Tym razem rywalizowali chłopcy.
Najlepiej spisała się drużyna SP 35: Kamil Nabożny - 10 pkt. (wygrał wszystkie partie!) oraz Konrad Margalski - 7,5 pkt.
SP 35 z 17,5 pkt. wyprzedziła SP 10 - 16 pkt. (Rafał Paterek 7 t i Piotr Namyślak 9), SP 19 - 15 pkt (Piotr Gil 6, Michał Mikołajczyk 9) oraz STO - 12,5 pkt. (Rafał Smolin 5,5, Wiktor Toczyłowski 7).  Startowało 11 szkół.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Kamil Nabożny (SP 35) 10 pkt., przed Piotrem Namyślakiem (SP 10) 9 pkt. i Michałem Mikołajczykiem (SP 18) 9pkt. 
Dwie najlepsze drużyny (SP 35 i SP 10) wystartują w Finale Rejonowym w Lędzinach.
Autor: Leszek Sobieraj, Zdjęcia: Michał Giel

Dnia 23.02.2011r. w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydawnictwa Didasko: Małgorzaty Kietzman i Beaty Gertz z dyrekcją i nauczycielami klas I-III.
Celem spotkania była analiza pakietu od "A do Z. Edukacja z pasją" do klasy pierwszej i drugiej pod kątem realizacji wymagań określonych w nowej podstawy programowej. Nauczyciele uzyskali również informacje na temat książek dla uczniów klasy trzeciej.
Podczas drugiej części spotkania omawiano założenia projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III", do którego nasza szkoła przystąpi w latach 2011-2012. Standard II projektu przewiduje realizację przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne opracowanych programów nauczania, które uwzględniają działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem. W związku z tym konieczne jest dokonanie modyfikacji programu nauczania A. Juszkiewicza dla kl. I-III.
Ponadto przedstawiciele Wydawnictwa Didasko zobowiązali się jak co roku włączyć w organizację działań na rzecz promocji szkoły i patronować innym wydarzeniom szkolnym.

___________________________________________________________________

Dobre Wieści!
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy Matematyka z Elementami Przyrody został rozstrzygnięty. Uczennica klasy VI d, Kornelia Maciejewska przeszła do III etapu i tym samym uzyskała tytuł finalisty. Wprawdzie nie uzyskała tytułu laureata, ale dojście do finału jest nie lada sukcesem – tylko czterech uczniów z Tychów może poszczycić się takim osiągnięciem! Jesteśmy z Kornelii bardzo dumni :) Gratulujemy jej serdecznie życząc dalszych sukcesów.
Pamiętajcie Wasze sukcesy są dla nas nauczycieli najlepszą nagrodą.
 
W zeszłym roku Korneliusz, w tym roku Kornelia…   
Do konkursu Kornelię przygotowały: Bernadeta Trajda i Anna Marzec.
___________________

„Jak karnawał to karnawał” czyli blaski i cienie szkolnej dyskoteki
I się dziewczyny doczekały!!! Chłopcy też, ale jak wiemy, na szkolną, karnawałową dyskotekę czekały głównie dziewczyny. Sami rozumiecie –stroje, makijaż, fryzury, dodatki ...Ha! Były nawet wysokie buty - na szczęście wszystko dobrze się skończyło; nogi całe, ale nie polecamy! Samorząd Szkolny, pod duchowym przewodnictwem opiekunek Pani Iwony i Agnieszki „podopinał” organizację na kilka guzików i ogłosił imprezę. Dyskoteka odbyła się w środę, 16 lutego. Musiała być udana,  bo zabawę  prowadziła para profesjonalnych didżejów. Gorącą atmosferę podgrzewały ewolucje sportowe i występy solistek. Fakt dziewczęta dały z siebie dużo; rozgrzane, rumiane  musiały ochłonąć. Inaczej rzecz miał się z panami, dziwne ale to oni podpierali ściany, wprawiali się w ruch dokoła Sali i muzyka im prawdopodobnie nie przeszkadzała. ewentualnie… Chciałoby się zapytać kawalerów: You can dance?


KONCERT
Mimo, że zima w pełni, to coś jednak w lutym kwitnie. Co? Nasze życie kulturalne.
18 lutego wybraliśmy się do Szkoły Muzycznej na słowno-muzyczną opowieść o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. Kiedy już zasiedliśmy na widowni, na scenie spostrzegliśmy niepozorną panią. Szczupłą twarz przysłaniały duże okulary. Otulona szalem stała cierpliwie z tajemniczym uśmiechem i czekała na ciszę. Potem rozpoczęła gawędę o naszym największym kompozytorze. Najpierw zostaliśmy wprowadzeni w krainę dzieciństwa małego Frycka i atmosferę ówczesnej epoki. Wędrowaliśmy po warszawskich i paryskich salonach, zajrzeliśmy do chłopskich chat i wsłuchaliśmy się w ludową muzykę…
Opowieści pięknie wzbogaciła muzyka Chopina zagrana przez elegancko ubranego pianistę - Pana Jacka.  
        Niektórzy słuchacze ulegli czarowi muzyki i jej relaksacyjnej mocy; ich ciała zwiotczały i osunęli się na krzesełkach wielce rozluźnieni. Inni zwierzali się, że mieli dreszcze, szczególnie, kiedy drobna prelegentka okazała się być śpiewaczką o mocnym, przenikliwym głosie. Przy akompaniamencie fortepianu zaśpiewała
Gdybym ja była, wzruszającą naszych przodków pieśń, którzy o wolnej Polsce mogli sobie tylko pomarzyć.
       
Miło nam, że większość naszych uczniów wie jak się zachować w miejscach związanych z kulturą. W klasie IV c dziewczęta w 100% stanęły na wysokości zadania – wszystkie zadbały o odświętny i elegancki strój. Wychowawczyni była pod piorunującym wrażeniem.

Serdecznie dziękujemy Pani Oli Wronie, naszej nauczycielce muzyki za zorganizowanie imprezy.

P.S
. Prawie cała sala należała do nas. Prawie, bo okazało się, że przyłączyły się do nas uczennice gimnazjum.
Jakież było nasze zdziwienie, kiedy dołączyły do nas zeszłoroczne
  absolwentki z byłej klasy sportowej.
Dnia 18 lutego br. uczniowie klas IV-VI brali udział w koncercie chopinowskim pt."Czarodziej Fryderyk". Koncert odbywał się w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej im. F. Rybickiego w Tychach, a zorganizowany był przez Krakowskie Biuro Organizacji Koncertów "Preludium". Dzięki prelekcji wygłoszonej przez specjalistę-muzykologa uczniowie mogli poznać najważniejsze fakty z życia wielkiego polskiego kompozytora, a także wysłuchać jego utworów w wykonaniu zaproszonych artystów.
Wśród utworów fortepianowych takich jak słynne mazurki, polonezy czy preludia publiczność mogła usłyszeć również pieśni. Materiał muzyczny posłużył doskonale do zwrócenia uwagi młodych słuchaczy na piękno muzyki Fryderyka Chopina, jej bogactwo oraz ponadczasową wartość, a krótkie i czytelne analizy utworów ułatwiały świadomy i czynny odbiór muzyki poważnej.
Warto zaznaczyć, że występujący artyści pozostali pod wrażeniem dojrzałej percepcji naszych młodych melomanów.


09.02.2011r na zaproszenie Polskiego Związku Niewidomych okręg Tychy uczniowie klasy III c i IId wystąpili w Spółdzielczym Domu Kultury „Tęcza” z programem artystycznym p.t. „Witaj zimo?” dla dorosłych i dzieci niedowidzących i niewidomych. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przedstawiali swoje role. Pięknie prezentowali się w zimowych, baśniowych kostiumach.
Przypomnieli wszystkim przestrogi dotyczące bezpieczeństwa w czasie zimy oraz zwrócili uwagę na niesienie pomocy potrzebującym ludziom i ptakom. Śpiewali piękne, wesołe piosenki o zimie. Mali muzycy zaprezentowali krótki koncert gry na fletach.
Program artystyczny bardzo podobał się uczestnikom imprezy, czego dowodem były burzliwe oklaski.
Wszystkim dzieciom i nauczycielom podziękowała za program prezes związku i zaprosiła za rok.

___________________________________________________________________________________
 W pierwszych dniach lutego br. została oddana do użytku nowa pracownia komputerowa sfinansowana przez Miasto Tychy. Obecnie pracownia składa się z 12 stacji roboczych dla uczniów, komputera nauczyciela, drukarki laserowej i kolorowej, oraz mobilnego zestawu multimedialnego, w skład którego wchodzi komputer przenośny i wideoprojektor. Wszystkie komputery połączone są siecią komputerową.
Przeprowadziliśmy również aktualizację oprogramowania. Uczniowie uczą się na najnowszych programach firmy Microsoft: Windows 7 i Office 2010.
Z pracowni korzystają wszyscy uczniowie klas IV – VI na lekcjach informatyki, lekcjach przedmiotowych i kółkach informatycznych.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE REJONOWYM! (organizowanym przez SP 37)
„Wielcy Polacy – Fryderyk Chopin”
Konkurs literacki skierowany jest do uczniów klas IV-VI.
Tematy prac literackich:
• w kategorii prozy:
List do Fryderyka Chopina
„Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel…”
• w kategorii poezji:
„Obrazy zaklęte w muzyce Chopina”.
Konkurs plastyczny przeznaczony dla uczniów kl. IV-VI,
zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na temat: śladami Chopina, (technika prac dowolna, format prac- A4 lub A3, każdy uczestnik może wykonać 1 pracę). Prace należy złożyć u pani: Jolanty Ferdek do 15 marca.
Literatura przedmiotu: 1. Chotomska W.: Muzyka Pana Chopina, Łódź 2010; 2. Goździkiewicz T.: Fryckowe lato, Warszawa 1983  

Ogłoszenie!nego Konkursu Literackiego „Moja opowieść wigilijna”
:
I miejsce zajął: Marcin Derechowski z kl. IV d, II miejsce Marta Hajduk z kl. VI b, III miejsce Paweł Sieka z kl. IV d.
Wyróżnienie otrzymał Michał Tywonek z kl. V d
Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego: Moja wizja Opowieści wigilijnej na podstawie lektury powieści K. Dickensa:
I miejsce zajęła Wioletta Józefowicz z kl. VI b, II miejsce Marta Hajduk z kl. VI b, III miejsce Ewa Wróbel z kl. IV c
Zwycięzcom gratulujemy, a miłośnikom literatury młodzieżowej życzymy miłych wrażeń.
Prace plastyczne można obejrzeć na tablicy przed salą 18.
zobacz opowiadanie Marcina
zobacz opowiadanie Pawła
"Jak karnawał, to karnawał ..."       
                                                                           


W poniedziałek 31 stycznia odbył się bal karnawałowy dla klas I - III.                    
Na bal przybyli rycerze, wojownicy, księżniczki i wróżki. Pojawiły się także
postaci z nowoczesnych bajek. Wszyscy bawili się wspaniale przy dźwiękach     
ulubionej muzyki i zabawach prowadzonych przez WODZIREJA - pana Piotra.

SZKODA, ŻE TAK SZYBKO ZLECIAŁ CZAS!!!

 
Informacja dla uczniów klas I-III
Dnia 31.01.2011 tj. poniedziałek po feriach, odbędzie się bal noworoczny - bal przebierańców.
Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III na dużą salę gimnastyczną od godz.16.30-do 18.30.
Czeka Was super zabawa i moc atrakcji. Wymyślcie fajne i niepowtarzalne przebrania!
Do zobaczenia na balu!  TURNIEJ SZACHOWY
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w turnieju, który odbędzie się we wtorek (01.02.2011r.) o godzinie 14:15 w sali nr 42
(zapisy u nauczycieli WF )

__________________________________________

Dnia 11 stycznia 2011 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe dla pacjentów, wolontariuszy i sympatyków
tyskiego Hospicjum im. św. Kaliksta.
Spotkanie uroczyście rozpoczęli uczniowie klas IId i IIIc przedstawieniem bożonarodzeniowym pt. „Polskie Boże Narodzenie”, którzy z wielkim pietyzmem i zaangażowaniem zaprezentowali zwyczaje i tradycje świąteczne, przeplatane kolędami i pastorałkami. Swoim przedstawieniem chcieli przypomnieć pacjentom Hospicjum atmosferę świąt, atmosferę domu w okresie bożonarodzeniowym. Pacjenci Hospicjum nie kryli wzruszenia i radości, a brawami nagrodzili występ uczniów.  

Nie był to jednak pierwszy występ uczniów klas IId i IIIc. Wcześniej jasełka uczniowie prezentowali także dla swoich rodziców, społeczności szkolnej klas I-III, podczas Wigilii dla nauczycieli i VIII Międzyszkolnego Konkursu Kolędowania Uczniów Tyskich Klas Integracyjnych pod hasłem „Wśród nocnej ciszy”.


"Góra grosza''. Akcja była prowadzona po raz XI.
Dziękujemy wszystkim, którzy okazali swoje serce i przyłączyli się do tej akcji. Zebraliśmy w szkole kwotę 500,00zł ,która została przekazana na Towarzystwo "Nasz dom''. W przeliczeniu na jednego ucznia szkoły jest to kwota 1,02zł.
Zapakowane grosze ważyły prawie 40kg. Celem jest pomoc dla dzieci potrzebujących wsparcia, tych, które nie mają
domu. Mamy nadzieję, że za rok przyłączycie się do akcji. Pamiętajcie, że dobro powraca!

Z końcem grudnia minął termin składania prac do Szkolnego Konkursu „Moja opowieść wigilijna” .
Na konkurs wpłynęło 20 prac. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po feriach zimowych. Ogłoszeń szukajcie na tablicy koło sali nr 18 oraz na stronie internetowej szkoły.
Przypominamy kryteria konkursu literackiego i plastycznego:
zobacz

„TEN OBCY” PRZESTAŁ BYĆ TAKI OBCY
Dnia 4 stycznia klasy szóste i piąte wybrały się na przedstawienie zrealizowane przez Teatr Edukacji z Wrocławia na podstawie powieści Ireny Jurgielewiczowej „Ten Obcy”. Młodzi aktorzy nie tylko wprowadzili widzów w świat lektury, ale przedstawili perypetie nastoletnich bohaterów, z energią i humorem. Miłą niespodzianką po spektaklu był quiz teatralny, w którym wziął udział nasz uczeń.

Portal internetowym  www.tychy.pl na swoich stronach umieścił informację dotyczącą organizowanego przez nauczycieli naszej szkoły Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek:
poniżej scan artykułu:
Przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia uczniowie klasy II d  i  III c zaprezentowali przedstawienie pt. „Polskie Boże Narodzenie” Przypomnieli tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe i noworoczne jakie są kultywowane w rodzinie polskiej: przygotowania do Wigilii, Wigilię, dzielenie się opłatkiem , składanie życzeń, przybycie  Mikołaja z prezentami oraz wspólne kolędowanie. Piękna świąteczna sceneria, śpiew kolęd i pastorałek, stroje kolędników i innych artystów dostarczyły wielu wspaniałych przeżyć i wrażeń.Dnia 20.12.2010 r. w naszej szkole odbyła się "Świąteczna giełda prac plastycznych uczniów''. Trwała od godziny 16.00 do 18.00.
Uczniowie klas I-III przygotowali kiermasz przepięknych prac związanych tematycznie z Bożym Narodzeniem. Panował świąteczny nastrój, a występy uczniów; wiersze i kolędy sprawiły, że ten dzień był wyjątkowy. Cieszymy się bardzo, że rodzice, dziadkowie i inni sympatycy szkoły przybyli bardzo licznie. Dzięki rodzicom, którzy upiekli ciasta można było się posilić i zasmakować pyszności. Ta impreza była bardzo udana!
Dziękujemy za przybycie i zapraszamy już za rok
       


    Klasa 5d zawsze ma apetyt na imprezy sceniczne. Nie powiem, sporo w niej talentów, toteż postanowiłyśmy z Panią Małgosią Christ, że przygotujemy przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej. Nie tradycyjne jasełka, ale opowieść wigilijną, osadzoną we współczesności. Opornie szły próby w końcu nadszedł moment prawdy. Spektakl miał się odbyć a spotkaniu opłatkowym z rodzicami 21 grudnia godzinie 17.
    Nadszedł wtorkowy, prędki o tej porze roku, wieczór. Wszystko było już gotowe. Ostatnia próba przypominała obraz Matejki - skłębione chaotycznie towarzystwo bez ładu i składu, kilka awarii technicznych – nawaliły efekty dźwiękowe, brak aktora prezydenta. Normalnie wojna. A potem zagrali jak z nut. Gładko, pięknie i z uczuciem. Rodzice z poświęceniem przyczynili się do charakteryzacji – postacie wyglądały wyraziście i odpowiednio do roli. Potem nastąpiły życzenia i tradycyjne dzielenie się opłatkiem.
    Przedstawienie pt. „Wielka Radość” przyjęto życzliwe, a nawet ze wzruszeniem. Rodzice i dzieci zapamiętają na długo to miłe i niecodzienne spotkanie.                                                                                                      Jolanta Ferdek

17.12.2010r. uczniowie klas: ID, IIIB i IIID wraz z wychowawcami wybrali się do Teatru Małego w Tychach by uczestniczyć w „Lekcji w kinie” - interaktywnej prezentacji multimedialnej.
Uczniowie poznali określenia: dźwięk i piosenka. Dowiedzieli się również, jak próbowano ożywić obraz poprzez urozmaicenie go muzyką, obejrzeli pierwsze filmy niemego kina i zobaczyli skutki pierwszych eksperymentów z dźwiękiem w filmie; poznali tajniki tworzenia efektów dźwiękowych do powstałego obrazu oraz dowiedzieli się jak tworzone są piosenki dubbingowane w bajkach. Wiadomości te zostały pokazane w przystępnej, a jednocześnie bardzo atrakcyjnej dla dzieci formie.
Po części teoretycznej nastąpił seans filmowy w czasie, którego uczniowie mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości oglądając film pt: „Gwiazda Kopernika”.

SEKRETY X MUZY
W czwartek 16 grudnia w teatrze miała miejsce "Lekcja w kinie".
Tak, to nie pomyłka! W teatrze mieliśmy tego dnia kino. Lekcję poprowadził pan Tomasz Ignaczak - aktor teatralny i telewizyjny. Znany m.in. z "Na wspólnej", "M jak Miłość".
Uwagę wszystkich przykuła interaktywna prezentacja multimedialna. Dowcip aktora i na żywo pokazane umiejętności zawodowe wzbudzały salwy śmiechu. W lekcji filmowej uczestniczyli uczniowie kl. IV – IV.
Lekcję zakończył pokaz filmu „Tajemnica Rajskiego Wzgórza”, który wszystkim przypadł do gustu, a niektórych nawet oczarował.
Realizatorem programu: Inicjatywa Edukacyjna Ponad horyzonty

15 grudnia 2010r. w SP 40 odbył się Konkurs Recytatorski „W dzień Bożego Narodzenia”

Naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Szymanowska z kl. IV C
Poziom konkursu był bardzo wysoki. Jury długo i burzliwie obradowało zanim ustalono werdykt.

W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy wraz z opiekunami mogli przy słodkim poczęstunku; obejrzeć występ uczniów gościnnej czterdziestki. Uczestnicy otrzymali dyplomy udziału a laureaci miłe upominki. Chociaż Ola nie zajęła żadnego miejsca, to jej występ był udany. Ponadto  wiele się nauczyła, od wyrobionych artystycznie koleżanek, o tym co nazywamy ekspresją.  
Zachęcam gorąco naszych uczniów do udziału w konkursach recytatorskich. Najbliższy już w lutym: „Baśniowy zimowy świat” Ale najpierw musicie zgłosić się  do szkolnych eliminacji u swoich pań z języka polskiego.


„U Św. Kingi w Bochni”
09.12.2010 r. uczniowie klas: II d, III a i III c odbyli wycieczkę autokarową do Kopalni Soli w Bochni. W czasie zwiedzania dzieci chodziły niepowtarzalnymi wyrobiskami solnymi. Oglądali kaplice wykute w solnych skałach oraz oryginalne rzeźby i urządzenia wykorzystywane przed wiekami. Podczas opowiadania przewodnika uczniowie poznali fascynującą historię górnictwa solnego, historię, która urzeka i rozbudza wyobraźnię. Wyjątkową atrakcją dla młodych turystów i ogromnym przeżyciem był przejazd podziemną kolejką, kursującą 200m pod ziemią. Po zwiedzeniu kopalni do dzieci przybył Święty Mikołaj w towarzystwie aniołów i rozdał im prezenty. Mikołaj zaprosił dzieci na dyskotekę mikołajkową. W przerwie między tańcami odbył się konkurs piosenki dziecięcej – karaoke. Dzieci kupili sobie różne pamiątki, najczęściej był to pierścień Św. Kingi z bryłą soli. Pobyt w kopalni kończył się w komorze Ważyn, gdzie dzieci obejrzały teatrzyk kukiełkowy. Dzieci mogły też skorzystać z dodatkowych atrakcji – zabaw integracyjnych, sportowych, konkursów z nagrodami oraz malowania twarzy farbami wg. własnych pomysłów. Przed wyjazdem na powierzchnię każdy uczestnik wycieczki otrzymał pamiątkowy plan lekcji i linijkę. Wycieczka wszystkim dzieciom bardzo się podobała. Chętnie pojechaliby tam jeszcze nie raz….

W dniu 09.12.2010 uczniowie klas II A i C oraz III B i D uczestniczyli w imprezie „Moda na odblaski” odbywającej się w Katowickiej Hali Widowiskowej - Spodku.
Projekt przygotowali i przeprowadzili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach wspólnie z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć zalety noszenia elementów odblaskowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pieszych na drodze. Uczestnicy obejrzeli pokaz mody z elementami odblaskowymi, sprzęt i wyposażenie służb ratunkowych. Spotkanie z młodzieżą uświetniły występ Rafała „Tito”, Wesołej Ferajny Berniego i Pana JAPY.
Oto hasła, które przygotowali nasi uczniowie:

Pamiętaj koleżanko,
Pamiętaj kolego,
Nie wychodź bez odblasków
z domu swego.
My odblaski wciąż nosimy,
Aby dla kierowców
Stać się widocznymi.
Nawet maluch to wie,
Że z odblaskiem kierowca widzi Cię.
Z odblaskiem jest bezpiecznie,
kolorowo i bajecznie.
O odblaskach pamiętamy,
Nigdzie się bez nich nie ruszamy.
     

W dniu 7 grudnia odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI z prezesem tyskiego koła Polskiego Klubu Ekologicznego, panią Ewą Dziekańską.
Prelekcja dotyczyła segregacji odpadów w naszym mieście uwzględnionej w tematyce programu "Zrównoważony rozwój XXI w - Lokalna Agenda 21".
Celem spotkania było uświadomienie uczniom konieczności segregacji odpadów, jeżeli chcemy ochronić środowisko naturalne, a także nasze zdrowie.
Uczniowie dowiedzieli się również o najbliższych planach inwestycyjnych firmy Master - powstanie nowoczesny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, w którym odpady (śmieci) wykorzystane zostaną jako surowce wtórne (do ponownego przetworzenia). Zapowiedziane  zostało kolejne spotkanie na wiosnę na temat ścieżek ekologicznych.
28 października 2010 r. został przeprowadzony Ogólnopolski Test Ortograficzny organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej z siedzibą w Warszawie.
Koordynatorką testu w naszej szkole została Pani Magda Nowicka. Z pomocą Pani Jolanty Ferdek przeprowadziła sprawdzian dla klas na poziomie 2 tzn. dla klas IV-VI.
W teście wzięło udział 27 uczniów naszej szkoły. Na podstawie kart odpowiedzi wyłoniono najlepszych uczestników testów każdej grupie wiekowej. Wyniki na które tak niecierpliwie oczekiwaliśmy nadeszły wreszcie na początku grudnia. Okazało się, że liczba uczestników konkursu była imponująca - ponad 5 tysięcy uczestników z klas IV-VI.

Dla uczniów, którzy wykazali najlepszą znajomością ortografii, przewidziano następujące nagrody:
Miejsce 1: Grawerowany dyplom Arcymistrza Ortografii oraz nagroda książkowa;
Miejsca 2-5: Dyplomy Mistrza Ortografii oraz nagrody książkowe;
Miejsca od 6 do 10: Dyplomy Mistrza Ortografii;
Miejsca od 11 do 15: Dyplomy Eksperta Ortografii;
Miejsca powyżej 16:Dyplomy uczestnictwa.

208 punktów to był maksymalna liczba punktów za test. Nasi wychowankowie nie przynieśli wstydu.
Najlepszą szkolną lokatę uzyskała Kornelia Maciejewska; zdobyła 170 pkt., sytuując się na miejscu 13 otrzymała dyplom Eksperta Ortografii.
Na 16 miejscu znaleźli się ex aequo Anna Leśniewska i Kamil Hajduk ze 164 punktami.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie :
http://ces.edu.pl/wyniki/121-CES-ORTOGRAFIA-2010/18499-121-27488-wyniki.pdf

„PROMYK RADOŚCI”
W dniach od 03.12.2010r. do 17.12.2010r. odbędzie się w klasach I-III oraz klasach IV i V akcja „Promyk radości”, mająca na celu pomoc dzieciom potrzebującym z naszej szkoły. Zbieramy słodycze, aby zrobić dla nich świąteczne paczki.
Prosimy wszystkich uczniów i nauczycieli o przyłączenie się do tej akcji.
Rusza Maraton Pisania Listów Amnesty International
W dniach 8-10.12 2010r uczniowie klas VI będą uczestniczyć w Maratonie Pisania Listów organizowanym przez Amnesty International. Prawa człowieka są łamane na całym świecie. Uczniowie naszej szkoły pragną wyrazić swoje zdanie i zaprotestować przeciwko niesprawiedliwości.

dowiedz się więcej >>
 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI  ORGANIZUJE POMOC
DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA.

ZBIERAMY:
- KARMĘ DLA PSÓW I KOTÓW,
- RYŻ,
- KASZE,
- KOCE,
- MAKARONY
ZBIÓRKĘ PROWADZIMY DO 15.12.2010 r.
PACZKI PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO WYCHOWAWCY KLASY
Zbieramy plastikowe nakrętki dla chorego Tomka z Sosnowca
W Tychach rozpoczęła się Wielka Akcja Zbierania Nakrętek z Napojów PET. Nakrętki zbierane są dla chorego trzydziestoletniego Tomka Gałki z Sosnowca. Tomek miał dwie operacje mózgu, ma paraliż ciała i nie może się samodzielnie poruszać. W tym żeby mógł sam chodzić potrzebna jest rehabilitacja która jednak sporo kosztuje.
Miesiąc w klinice w Krakowie wynosi 17 tys. zł. - To dużo, dlatego postanowiliśmy zorganizować akcję zbierania nakrętek
Tomek potrzebuje naszej pomocy !  

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Tomek

Zapraszamy Was do akcji:
I TY ZOSTAŃ ŚWIETNYM MIKOŁAJEM
Zawsze to nas obdarowują. Czemu Tak jest?
Bo dawanie prezentu jest często większą frajdą niż przyjęcie go.
Chcesz się przekonać??? My chcemy :)
Przyłącz się do nas do nas i zrób prezent dzieciom ze świetlicy środowiskowej w Ośrodku św. Dominika w Tychach.
Do poniedziałku włącznie (czyli razem z poniedziałkiem) zbieramy w sali nr 18 gry, książki, maskotki. Mogą być używane, ale muszą być w dobrym stanie tzn. czyste i nie noszące śladów zużycia.
Z mikołajowym
                            Hooo Hooo Hooo DZIEWCZYNY Z IV C

Nie samą szkołą człowiek żyje czyli słów kilka o naszym życiu kulturalnym.
Wprawdzie część z nas niechętnie przyznaje się do romansów z Melpomeną (grecką muzą teatru) i spotkania z nią u niektórych kończą się atakiem senności zaraz po zgaszeniu świateł, to jednak panie polonistki nie rezygnują z obudzenia w swych uczniach tzw. potrzeb wyższych. Czasem musimy się do tych potrzeb wspiąć na palce, a na pewno zdrowo przespacerować w kierunku Teatru Małego, który z bliska wygląda na całkiem duży. 26 listopada klasy czwarte przespacerowały się przez zaśnieżone miasto by zobaczyć przedstawienie „Legendy polskie” – spektakl wystawiony przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. 


24 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę andrzejkową dla dzieci z naszej świetlicy szkolnej oraz dla uczniów klas IV – VI.
Wszyscy uczniowie i ci mali i ci więksi bawili się wyśmienicie.


KONCERT MUZYCZNY
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w koncercie muzycznym zorganizowanym przez nauczyciela muzyki p. A .Wronę dzięki współpracy z Agencją Artystyczną KONTRA. Ten profesjonalny kameralny teatr muzyczny, rekomendowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny oraz dyrektorów i metodyków szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Śląska i Małopolski tworzą  wykształceni muzycy-instrumentaliści, z nieprzeciętnymi zdolnościami aktorskimi. Podczas spotkania 18 listopada 2010 r. muzycy zaprezentowali ciekawe instrumenty z całego świata. Ich różnorodność pozwoliła na ukazanie wielu gatunków muzyki. Uczniowie, nie tylko jako publiczność, ale i wykonawcy poznali nazwy, budowę, brzmienie i sposób gry na tych instrumentach, a wspólne muzykowanie dostarczyło wszystkim satysfakcji i było gwarancją dobrej zabawy. Oprac. A Wrona

Dnia 17.11.2010r uczniowie klas I-III uczestniczyli w VII edycji  konkursu  o bezpieczeństwie z udziałem  policjantów z  Komendy  Miejskiej Policji w Tychach: mł.asp. Piotra Anteckiego i mł. asp. Damiana Tywonka.
Celem konkursu było przypomnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, życiu codziennym.
Dla uczniów  klas I przygotowano konkurs plastyczny na  temat: „Jestem bezpieczny w domu, szkole i na ulicy”. Wykonane przez pierwszoklasistów prace były pomysłowe  i twórcze, a  najciekawsze  zostały wyróżnione.
Uczniowie klas II zmagali się z  różnymi interesującymi zadaniami w konkursie wiedzy p.t. „Pierwszeństwo ma  bezpieczeństwo”. Najlepszą wiedzą wykazał się zespół z klasy IId. Doskonałą znajomością zasad ruchu drogowego i umiejętnością wykorzystania  jej  na co dzień musieli wykazać  się uczniowie klas III, którzy uczestniczyli w konkursie wiedzy p.t. „Bezpieczeństwo na wagę złota”.  Zwyciężył zespół z klasy IIIc. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy,  które wręczyli policjanci.
Imprezę uświetnił występ  klasy IIIc pod kierunkiem E. Cywińskiej i S. Krzyszychy  z inscenizacją p.t. „Bądź bezpieczny na rowerze”.
Spotkanie uczniów zakończyło się pogadanką z  policjantami, którzy udzielali odpowiedzi na nurtujące uczniów  pytania.


Nasza szkoła po raz XI przystąpiła do akcji "Góra grosza". Organizatorem akcji jest Towarzystwo "Nasz Dom". Patronat nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej.
Akcja ta w naszej szkole potrwa od 22.11.2010r. do 10.12.2010r.
Celem akcji jest zebranie funduszy na następujące programy pomocy: -pomoc rodzinnym domom dziecka,
-pomoc dla Domów/Domów powstałych w wyniku przekształcania dużych domów dziecka,
-pomoc dla istniejących domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
-tworzeniu grup usamodzielniania dla młodzieży z domów dziecka,
-programy szkoleń rodzin zastępczych i adopcyjnych.
Jak zwykle zbieramy monety od 1gr do 5zł, a następnie robimy zestawienie ile klasa zebrała pieniędzy i przekazujemy na wspólną "górę" /s.20/
Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w akcji, zaproście swoich Rodziców, a na pewno razem uda nam się więcej zebrać i usypać wielką "górę grosza''.


10 listopada 2010 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
Po 123 latach zaborów dopiero zakończenie I wojny światowej otworzyło przed Polską drogę do odzyskania niepodległości. W październiku 1918 r. rozpoczął się proces wyzwalania ziem ojczystych spod obcej przemocy. 11 listopada ustępująca Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę nad wojskiem, a trzy dni później rozwiązała się ,przekazując mu resztę uprawnień. To jednak był dopiero początek drogi do wolności. Dwadzieścia lat później znowu pojawiło się zagrożenie.
To właśnie tym ważnym historycznym wydarzeniom została poświęcona uroczystość przygotowana przez uczniów klas VB, VIB oraz IIIC, która odbyła się w przeddzień obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. Punktem wyjścia stało się święto 11 listopada i postać Marszałka. Wszyscy wysłuchali piosenek, które przypominały tamten czas oraz wierszy mówiących o wielkim poświęceniu naszych przodków.

4 listopada  2010 roku w naszej szkole został przeprowadzony pierwszy etap  Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Do etapu szkolnego przystąpiło 18 uczniów klas szóstych. Zadania wymagały od uczniów wszechstronnej wiedzy matematycznej i przyrodniczej. Najwięcej punktów uzyskała Kornelia Maciejewska z 6d, która zakwalifikowała się do etapu rejonowego. Gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy dalszych sukcesów w następnych etapach. Do konkursu uczennicę przygotowywały nauczycielka matematyki Bernadeta Trajda i przyrody Anna Marzec.

3 listopada odbył się w naszej szkole pierwszy etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Elementami Historii dla uczniów szkół podstawowych, organizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. 22 uczniów klas szóstych zmagało się z zadaniami, których rozwiązanie wymagało między innymi: dobrej znajomości faktów historycznych, umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem czy napisania opowiadania twórczego na podany temat. Najwięcej punktów zdobyli Kornelia Maciejewska z 6d i Kamil Hajduk z 6b. Niestety, żadnemu z uczestników nie udało się zakwalifikować do drugiego etapu konkursu na szczeblu rejonowym, jednak udział w konkursie był świetną formą „sprawdzenia się” przed czekającym szóstoklasistów testem kompetencji.
Uczestnicy konkursu:
Klasa 6a: Adam Woch, Alicja Broda, Rafał Bondel, Krzysztof Sikorski, Daniel Twardowski, Dawid Kłos, Mariusz Smoliński, Mateusz Kot, Patryk Wychowaniec, Michał Kwiatkowski, Anna Leśniewska
Klasa 6b:Marta Hajduk, Bartłomiej Perkowski, Kamil Hajduk,  Wiola Józefowicz, 
Klasa 6c:  Magdalena Achtelik,  Martyna Modrzik,  Martyna Zawadzka   
KKlasa 6d: Adrian Małek, Kornelia Maciejewska, Krzysztof Michniewicz, Michał Czarny

Tegoroczna jesienna pogoda sprzyja spacerom. W dniu 27.10.2010 uczniowie klasy III D wybrali się na wycieczkę do pobliskiego lasu. Celem spaceru było utrwalenie materiału dotyczącego warstw roślinności lasu oraz dostrzeżenie zmian zachodzących w przyrodzie. Uczniowie wrócili ze spaceru bardzo zadowoleni, z ciekawymi pamiątkami w postaci: pięknych i kolorowych liści.

       

„PIĄTOKLASIŚCI W WIELICZCE”
27 października uczniowie klas 5a, 5b i 5d odwiedzili zabytkową Kopalnię Soli w Wieliczce. Aby rozpocząć zwiedzanie, musieli zejść po schodach pod ziemię na głębokość 64 metrów. Następnie, pod opieką przewodników, przebyli trzykilometrową, podziemną Trasę Turystyczną, która wiedzie przez liczne komory i korytarze. W komorach mogli podziwiać wykonane przez górników rzeźby solne, np. Mikołaja Kopernika, króla Kazimierza Wielkiego czy królowej Kingi. Uczniowie poznali historię kopalni, zobaczyli na własne oczy na czym polegała praca górników wydobywających sól, za pomocą jakich urządzeń pozyskiwano ten cenny kruszec. Koniec zwiedzania zastał ich na 135 metrach pod poziomem morza, skąd na powierzchnię wyjechali „ekspresową” windą górniczą, której prędkość przyprawiła mniej odpornych o szybsze bicie serca. Wielu uczniów przywiozło z wycieczki pamiątki zakupione na terenie kopalni, dzięki którym jeszcze nie raz wrócą myślami do tego wyjątkowego miejsca.

 ____________________________________________________________________

Od kilku lat tradycją naszej szkoły jest jesienny wyjazd klas szóstych do Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Tegoroczna wycieczka odbyła się 22 października 2010 r. W czasie dwugodzinnego seansu uczniowie mieli okazję zaobserwować skutki ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi. Przybliżono również zagadnienie czasu, pór roku oraz stosowanego na naszej planecie kalendarza. Po seansie młodzież udała się wraz z opiekunami do obserwatorium astronomicznego, gdzie pracownik planetarium zaznajomił ich z budową i funkcjonowaniem największego w Polsce refraktora (lunety soczewkowej). Następnie uczniowie zwiedzili ogródek meteorologiczny założony przy Stacji Meteorologicznej działającej przy Planetarium Śląskim. W dobrych humorach i z głową pełną wiedzy wszyscy szczęśliwie powrócili do szkoły.

Widok na zegar słoneczny, w tle kopuła obserwatorium astronomicznego.


W październiku biblioteka szkolna zorganizowała szereg imprez z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Tematem przewodnim była poczta, listy, znaczki dlatego, że 18 października obchodzone jest Święto Poczty Polskiej.  Ponadto w czytelni przygotowano wystawkę „Ludzie listy piszą” na temat historii pisania i sposobów przesyłania listów, wiadomości oraz o Poczcie Polskiej i filatelistyce. Odbyło się także spotkanie z pracownikami Poczty Polskiej, którzy opowiedzieli o historii poczty w Polsce, filatelistyce i pracy pocztowców. Na spotkaniu nagrodzono uczestników konkursów.


ROK 2010 -  X DZIEŃ PAPIESKI     „JAN PAWEŁ II – ODWAGA ŚWIĘTOŚĆI”  W bieżącym roku  po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Papieski w naszej szkole. Aby przybliżyć dzieciom osobę Jana Pawła II - Papieża Polaka, umożliwiliśmy im wzięcie udziału w konkursach plastycznym (klasy I-VI) i literackim (klasy IV-VI)  pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież bliski mojemu sercu”. Dzieci wykonały wiele pięknych prac różnymi technikami oraz napisały krótkie wiersze na ten temat. Chociaż wybór był trudny,  udało nam się wyłonić zwycięzców.  Za wykonanie najpiękniejszych  i najciekawszych  prac uczniowie zostali obdarowani upominkami i słodyczami podczas uroczystego podsumowania naszych obchodów w dniu 15 października – w przeddzień rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Na zakończenie wszyscy zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Jana Pawła II  - „Barka”.  


Wycieczka do Muzeum Chleba w Radzionkowie
"Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie
    dla darów Nieba.....
    tęskno mi Panie"
                          C.K.Norwid

Dnia 18.10.2010 roku uczniowie klasy IIIB i IIID wybrali się na autokarową wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie koło Bytomia.
"Muzeum powstało z szacunku dla historii i z potrzeby serca. Zgromadzone zostały w nim eksponaty zbierane przez wiele lat, wszystko, co służyło wytwarzaniu chleba i wszystko, co o szacunku do chleba zaświadcza".
Najpierw dzieci zobaczyły film pt. "Chleb". Poznały historię chleba, jego pochodzenie i tradycje z nim związane. Następnie z ciasta samodzielnie formowały plecionki, które oddały do pieczenia.
Pani przewodniczka zaprosiła uczniów do sal muzealnych, gdzie uczniowie mogli zobaczyć wiele ciekawych eksponatów min. piłkę ręczną, żelazko z duszą, maselniczkę, cepy do młócenia zboża, wiele naczyń.
W jednej z sal wysłuchali w skupieniu prelekcji o "historii chleba", od ziarenka do bochenka.
W muzeum uczniowie mieli okazję zobaczyć sklepik w starym stylu, z kasą na korbkę, wagą szalkową i pięknym wystrojem. Podczas zwiedzania w powietrzu rozchodził się wspaniały zapach pieczonych plecionek.
Uczniowie poznali również historię nauczania - zwyczaje panujące w szkołach przed laty, materiały piśmiennicze, mundurki i przybory. Mieli okazję usiąść w dawnych, drewnianych ławkach, pisać rysikiem na tabliczkach kamiennych.
Uświadomiono nam wszystkim, że spośród najróżniejszych wypieków nasz polski, tradycyjny chleb nie ma sobie równego.
Była to naprawdę ciekawa lekcja historii.

14 października 2010 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej poprzedzona uczestnictwem uczniów i nauczycieli we mszy św. w kościele pod wezwaniem św. Benedykta.
Część artystyczną przygotowały klasy IV d i VI a pod kierunkiem wychowawców: K.Turczynowicz i J.Nowak oraz K.Campr. Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny dyrygowany przez panią A.Wronę, a oprawę plastyczną pani M.Ciepielewska z uczestnikami kółka.


Nareszcie nadszedł ten dzień!
11 października zostaliśmy uroczyście pasowani na uczniów naszej szkoły.
Jednak zanim to nastąpiło byliśmy w Krainie Szkołolandii, do której zaprosili nas król i królowa.
Ich paź przygotował dla nas różne zadania:
recytowaliśmy wiersze, śpiewaliśmy piosenki, gimnastykowaliśmy się, a na koniec zjedliśmy cytrynę z uśmiechem na ustach.
Nie było łatwo! Ale udało się!

11 października, na „cierpliwym” parkiecie szkolnej sali gimnastycznej, odbyła się uroczystość pasowania pierwszaków na ucznia. W gorącej atmosferze nastąpiło przyjęcie do grona społeczności szkolnej najmłodszych. 
Widowisko  miało miejsce w zamkowej scenerii - władzą wykonawczą na scenie zgodnie podzielili się królewski herold z Panią dyrektor Hanną Rabczyńską.  Po ciepłych  słowach powitania głównych bohaterów wydarzenia  i miłych gości, rozpoczęła się seria prób, którym poddano świeżo upieczonych adeptów nauki przed obliczem pary królewskiej - Władcy Szkołolandii  i Królowej Kredki.
Dzieci zaliczały kolejne zadania śpiewająco; z dworską gracją recytowały wiersze, z pomocą nadwornego błazna,  wykazały się małpią zwinnością, a  po degustacji  potrawy dnia, serwowanej  przez królewskiego kuchcika, dzielnie, chociaż nieco  kwaśno, się uśmiechały...
Dumni i przejęci rodzice  czasem nie mogli się zdecydować czym objąć widowisko -  żywym okiem czy okiem obiektywu kamer i aparatów. Szczególnym momentem było ślubowanie pierwszoklasistów, a potem ich  rodziców. W błyskach fleszów  upamiętniono pasowanie na ucznia (słusznych rozmiarów ołówkiem)  i uroczyste wręczenie szkolnych legitymacji.
Dwór królewski – uczniowie z klasy 5d (D. Padoł, M. Tywonek, J. Czuchowski, S. Rylewicz i D. Boduch) – niechętnie rozstawali się ze swymi rolami.  Kto wie może  aktorski zapał zaowocuje nowym dziełem scenicznym?

11 września 2010 r. delegacja z naszej Szkoły uczestniczyła w obchodach 100 rocznicy urodzin Matki Teresy z Kalkuty
zorganizowanych przez zakon Misjonarek Miłości.  Uroczystość rozpoczęła się na Wydziale Teologicznym w Katowicach prezentacją dwóch filmów o życiu i działaniu Matki Teresy z Kalkuty w Indiach i innych krajach. Wprowadzenie do obu filmów wygłosiła przełożona Domu Misjonarek Miłości w Katowicach – s. Dismas.  
W czasie przerwy można było zapoznać się z galerią zdjęć.

Spotkanie zakończyło się Mszą św., której przewodniczył Metropolita Górnośląski Ks. Arc. Damian Zimoń.
Powitał zgromadzonych gości i delegacje ze szkół pod patronatem Matki Teresy z Kalkuty. o:p>
Bibliotekarka: Regina Paliga, Katechetka: Klaudia Sznapka 


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011
Pierwszy września 2010 r. był dla uczniów dniem wyjątkowym. O godzinie 9.00 klasy czwarte, piąte i szóste uczestniczyły w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2010/2011. Uroczystość została przygotowana przez uczennice klas V C, VI C i VIB oraz panie A.Żogałę-Jeglińską, A.Marzec i A.Wronę. Po apelu uczniowie razem z nauczycielami rozeszli się do klas, gdzie zapoznali się z nowym planem lekcji, ofertą bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
Po spotkaniach z wychowawcami cała społeczność uczniowska razem z Dyrekcją Szkoły, gronem pedagogicznym oraz rodzicami udała się do Kościoła pw. św. Benedykta, gdzie została odprawiona Msza Święta inaugurująca nowy rok szkolny.
Z okazji rozpoczęcia kolejnego roku nauki życzymy wszystkim uczniom powodzenia i samych sukcesów w szkole.
ROK SZKOLNY 2010/2011