Szkolne koło wolontariatu

ABC WOLONTARIATU

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – osoba dobrowolnie angażująca się w pracę, bez wynagrodzenia, w celu niesienia pomocy innym.

Wolontariuszy można spotkać w różnych dziedzinach życia społecznego, a sam wolontariat może mieć różnoraki wymiar. Wolontariat może dotyczyć zbiórek pieniędzy, żywności lub określonych przedmiotów. Może mieć on jednak zupełnie inny charakter, jak spędzanie czasu i towarzyszenie osobom potrzebującym. Pamiętajmy, że pomoc ta nie dotyczy tylko ludzi, ale również zwierząt – są nimi przykładowo podopieczni schronisk dla zwierząt.

Celem wolontariatu jest kształtowanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, życzliwości oraz bezinteresowności oraz rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych.


W NASZEJ SZKOLE W ROKU 2016/2017 PODJMOWANO NASTĘPUJĄCE AKCJE:

·        Październik/listopad 2016 – zbiórka żołędzi i kasztanów dla Koła Łowieckiego „Łabędź” w Bieruniu Starym zorganizowana przez klasę 3d wraz z wychowawcą panią Barbarą Kulą.

·        Grudzień 2016 – loteria fantowa „Kalkutka” – zbiórka zabawek, maskotek, artykułów papierniczych oraz loteria fantowa, z której dochód przekazany został Siostrom Misjonarkom Miłości w Katowicach na ich cele charytatywne.

·        Grudzień 2016 – Promyk radości – „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem…”. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły chętnie zaangażowali się w świąteczną akcję obdarowując potrzebujących prezentami. Dzięki udanej zbiórce słodyczy w klasach I-VI oraz pomocy sponsorów, dwudziestu pięciu potrzebujących uczniów naszej szkoły otrzymało świąteczne paczki.

·        Luty/ marzec 2017 – zbiórka żywności dla podopiecznych Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach pod hasłem „Pomaganie to frajda” zorganizowana przez klasę 4d wraz z wychowawcą panią Edytą Szulik.

·        Maj 2017 – włączenie się w akcję Bransoletka Przyjaźni zorganizowaną przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach – uczniowie wykonywali bransoletki, które biorą udział w konkursie, a następnie zostaną przekazane na kiermasz. Dochód z niego wspomoże działalność Hospicjum dla dzieci Świetlikowo.

·        I semestr 2016/2017 – przygotowywanie i prowadzenie zajęć przez uczniów klas VI dla uczniów klas młodszych przebywających w świetlicy szkolnej pod nadzorem wychowawców świetlicy.

·        Cały rok szkolny: organizowana przez Samorząd Uczniowski, zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz niepełnosprawnej dziewczynki.POWRÓT