Kryteria oceniania z zajęć technicznych

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w klasach IV-VI

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy IV

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy V

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy VIPOWRÓT