Świetlica

Świetlica szkolna otwarta jest codziennie w godzinach 700 do 1700.
Świetlica przyjmuje dzieci; głównie z klas I-IV, których rodzice pracują zawodowo.
Obecnie zapisanych jest 250 dzieci, którymi opiekują się:
 mgr Elżbieta Sałagan, mgr Malina Marzena, mgr Małgorzata Paszek


Celem zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej,
rozwijanie samodzielności, uzdolnień i zainteresowań. Zajęcia prowadzone są w oparciu o tygodniowe bloki tematyczne.
Dzieci wspólnie z wychowawczyniami opiekują się dwoma salami świetlicy.

Ramowy plan zajęć w ciągu tygodnia przedstawia się następująco:
 700 - 800 - przygotowanie świetlicy do zajęć,
 800 - 900 - gry i zabawy stolikowe,
 900- 1130 - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
1130-1200 - przygotowanie jadalni do obiadu,
1200-1330 - obiad; zajęcia własne,
1330-1500 - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, odrabianie prac domowych,
1500-1700 - gry i zabawy, oglądanie telewizji.
  
 

REGULAMIN ŚWIETLICY
1. Świetlica to nasz drugi dom. Od nas zależy, abyśmy tu czuli się dobrze.
2. W świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy bez potrzeby.
3. Dbamy o porządek, estetyczny wygląd oraz wygląd osobisty.
4. Szanujemy gry i zabawki. Po zabawie odkładamy je na przeznaczone miejsce.
5. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich.
6. Starannie odrabiamy lekcje.
7. Opiekujemy się młodszymi kolegami.
8. Staramy się, aby nam było dobrze z innymi, a innym z nami.

Zajęcia dzieci w świetlicy


"Zabawa z rzepką"- inscenizacja
w ramach projektu
"Raz, dwa, trzy! Tuwim i my"
   
Gry i zabawy w świetlicy
Spotkanie z górnikiem
Gry i zabawy w świetlicy
Jesienne prace
Konkurs "Jesień wokół nas"
Światowy Dzień Pluszowego Misia

Przy świetlicy działa jadalnia.
W stołówce żywi się ponad setka dzieci. Obiad złożony z dwóch dań kosztuje 4,5zł.
Wydawany jest w godzinach 1150 do 1345.
Wyjaśnienia, dodatkowe informacje dotyczące żywienia można uzyskać w świetlicy.

  Prosimy rodziców dzieci korzystających z obiadów o zgłaszanie nieobecności dziecka telefonicznie
pod nr 032 217 70 26 wewn.26  do godziny 8.15

Opłatę za obiady uiszczamy do 15-tego dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni
 na konto: Nr 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197
lub w kasie Miejskiego Centrum Oświaty Al. Piłsudskiego 12, czynnej w godzinach pracy kasy.
                                                                                POWRÓT