Klasy sportowe

Ruch jest naturalną potrzebą biologiczną dzieci w okresie szkolnym, a uprawiające sport dzieci cechuje zazwyczaj wysoka samoocena, optymizm, a także odporność na infekcje. Uprawianie sportu stwarza możliwość hartowania dziecka nie tylko w odniesieniu do bodźców fizycznych, ale i psychicznych.
Szkoła posiada dużą salę sportową, małą salkę gimnastyczną, salkę do tenisa stołowego, dwa boiska asfaltowe, bieżnię, skocznię do skoku w dal. Posiadamy sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć z zakresu mini gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki, rekreacji ruchowej.
Poza zajęciami lekcyjnymi uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli. Uczniowie korzystają także z zajęć gimnastyki korekcyjnej.


W ostatnich latach szkoła wyspecjalizowała się w szkoleniu w zakresie piłki ręcznej (dziewczęta klas 4-8)
oraz koszykówki chłopcy (klas 4-8).

Klasa 8E -sportowa o profilu piłka ręczna dziewcząt
Klasy sportowe o profilu koszykówka chłopców

Historia klas sportowych
Historia klas sportowych o profilu piłka ręczna dziewcząt - rocznik 1997, 1999, 2000

Klasa sportowa o profilu piłka ręczna dziewcząt - rocznik 2002

Klasa sportowa o profilu piłka ręczna dziewcząt - rocznik 2003
POWRÓT