"Starajcie się, aby każdy, 
kto do was przychodzi, 
odszedł jako człowiek lepszy
i bardziej szczęśliwy”.
        Matka Teresa z Kalkuty
Praca szkoły Dokumenty szkolne 6-latek w szkole Rekrutacja Kontakt

  Jesteśmy publiczną szkołą podstawową
z oddziałami integracyjnymi.
Nasza działalność zmierza do tego, aby:
Nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki
i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.
Ich rodzice  darzyli nas zaufaniem.
Pracownicy szkoły  czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy.
 Szkoła  cieszyła się uznaniem w środowisku.
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PRZYJDŹ, ZOBACZ, POSŁUCHAJ, SKOSZTUJ !!!

Gwarantujemy Ci, że miło spędzisz czas. 


„Rok dla Niepodległej”

 działania edukacyjne MEN związane
z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

list Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

strona MEN -  "Rok dla Niepodległej" 

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODORekrutacja do szkół podstawowych
 na rok szkolny 2018/2019

https://sp-tychy.nabory.pl/

Informator dla kandydatów do IV klasy sportowej
o profilu piłki ręcznej dziewcząt,  koszykówka chłopcy

rok szkolny 2018/2019
dziewczęta i chłopcy rocznik 2008/2009


Wniosek -zgłoszenie do klasy sportowej

Zgoda rodziców


  Szanowni Państwo
Gotowa jest już strona miejskiej KAMPANII „Porozmawiajmy o trudnych uczuciach” zawierająca wszystkie pomocne materiały, w tym film o nastolatkach prezentowany podczas konferencji inauguracyjnej, prezentacje multimedialne i konspekty.

Telefony zaufania


Strona działa pod adresem:
www.dlaczego.ppptychy.pl

Ogłoszenie
Bardzo proszę Rodziców o wpłacanie odpłatności za obiady na konto dochodów
Nr 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 a nie na konto wydatków.
Poprzedni numer konta jest nieaktualny.
Bardzo proszę, aby pilnować terminu płatności. Nie wpłacać za wcześnie.


Apel do Rodziców!
Apelujemy do szanownych Państwa o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców. Gromadzone w ten sposób środki są wykorzystywane na zaspokajanie różnorodnych potrzeb Waszych Dzieci. Wzbogacamy księgozbiór biblioteki szkolnej, prenumerujemy czasopisma. Kupujemy nagrody dla uczniów uczestniczących w szkolnych konkursach. Kupujemy pomoce naukowe. Dofinansujemy zajęcia pozalekcyjne. Uzupełniamy drobny sprzęt do pracowni komputerowej.
Roczna składka na pierwsze dziecko wynosi 60 zł., na drugie dziecko 30 zł., kolejne dzieci zwolnione są z opłaty. Wpłat można dokonywać w ratach.
Dziękujemy serdecznie za wpłaty.
NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW PRZY SP 35 BANK PKO BP  TYCHY 63 1020 2528 0000 0102 0403 7859
Z poważaniem
Rada Rodziców
 

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2016!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Pragniemy poinformować, że dotychczas otrzymana dotacja wynosi 2210,20zł