"Starajcie się, aby każdy, 
kto do was przychodzi, 
odszedł jako człowiek lepszy
i bardziej szczęśliwy”.
        Matka Teresa z Kalkuty
Praca szkoły Dokumenty szkolne 6-latek w szkole Rekrutacja Kontakt

  Jesteśmy publiczną szkołą podstawową
z oddziałami integracyjnymi.
Nasza działalność zmierza do tego, aby:
Nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki
i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.
Ich rodzice  darzyli nas zaufaniem.
Pracownicy szkoły  czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy.
 Szkoła  cieszyła się uznaniem w środowisku.

 

Uwaga!
Spotkania wychowawców  z rodzicami odbędą się 18 i 19 września od godziny 17 w poszczególnych salach:

poniedziałek    18 września wtorek     19 września
II a   sala 26 I a    sala 26
II b   sala  21 I b    sala 25
III b  sala 25 I c    sala 21
III d  sala 20 III a  sala 19
III e   sala 27 III c  sala 20
III f    sala 19  
IV d   sala 12 IV b sala 7   godz 17.40
IV e   sala 9 IV c sala 2
IV f   sala 35 VI b sala 8
V a   sala 1  
  VII a sala 42
V c   sala 54 VII b sala 16
V d   sala  10 VII c sala 10
VI a  sala 16 godz 17.30 VII e sala 35
VI c  sala 38 VI d  - 21 września w sali 8 o godz. 17.15
VII d  sala 7  List Minister Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolego 2017/2018

List Rzecznika  Praw  Dziecka  z  okazji  rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Ogłoszenie
Bardzo proszę Rodziców o wpłacanie odpłatności za obiady na konto dochodów
Nr 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 a nie na konto wydatków.
Poprzedni numer konta jest nieaktualny.
Bardzo proszę, aby pilnować terminu płatności. Nie wpłacać za wcześnie.


Apel do Rodziców!
Apelujemy do szanownych Państwa o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców. Gromadzone w ten sposób środki są wykorzystywane na zaspokajanie różnorodnych potrzeb Waszych Dzieci. Wzbogacamy księgozbiór biblioteki szkolnej, prenumerujemy czasopisma. Kupujemy nagrody dla uczniów uczestniczących w szkolnych konkursach. Kupujemy pomoce naukowe. Dofinansujemy zajęcia pozalekcyjne. Uzupełniamy drobny sprzęt do pracowni komputerowej.
Roczna składka na pierwsze dziecko wynosi 60 zł., na drugie dziecko 30 zł., kolejne dzieci zwolnione są z opłaty. Wpłat można dokonywać w ratach.
Dziękujemy serdecznie za wpłaty.
NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW PRZY SP 35 BANK PKO BP  TYCHY 63 1020 2528 0000 0102 0403 7859
Z poważaniem
Rada Rodziców
 

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2016!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Pragniemy poinformować, że dotychczas otrzymana dotacja wynosi 2210,20zł