"Starajcie się, aby każdy, 
kto do was przychodzi, 
odszedł jako człowiek lepszy
i bardziej szczęśliwy”.
        Matka Teresa z Kalkuty
Praca szkoły Dokumenty szkolne 6-latek w szkole Rekrutacja Kontakt

  Jesteśmy publiczną szkołą podstawową
z oddziałami integracyjnymi.
Nasza działalność zmierza do tego, aby:
Nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki
i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.
Ich rodzice  darzyli nas zaufaniem.
Pracownicy szkoły  czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy.
 Szkoła  cieszyła się uznaniem w środowisku.4.09.2017 r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Zapraszamy uczniów klas I-VII wraz z rodzicami  oraz wszystkich pracowników szkoły na uroczystą Mszę Świętą inaugurującą rok szkolny 2017/2018, która odbędzie się 4 września 2017 r. o godz. 9.00 w kościele Św. Benedykta w Tychach.

Po Mszy Św. o godzinie 10.00:
zapraszamy uczniów klas  II, III,  IV, V, VI i VII  na spotkanie z wychowawcami w następujących salach:

Klasa

Wychowawca

Nr sali

2a

P. Adamczyk Barbara

26

2b

P. Markiewicz Barbara

21

3a

P. Makowiec Danuta

19

3b

P. Fuks Barbara

25

3c

P. Treska Emilia

18

3d

P. Brzoskowska Grażyna

20

3e

P. Szkoła Agnieszka

świetlica górna

3f

P. Lorens Marta

11

3g

P. Domosławska – Mazur Barbara

27

4a

P. Burmer Anna

70

4b

P. Halabowska Iwona

7

4c

P. Świder Hanna

2

4d

P. Grzejdak Renata

12

4e

P. Ferdek Jolanta

9

4f

P. Campr Kinga

38

5a

P. Nowicka Magdalena

1

5b

P. Turczynowicz Katarzyna

17

5c

P. Nowak-Deja Joanna

54

5d

P. Szulik Edyta

10

6a

P. Wrona Aleksandra

16

6b

P. Matejko Anna

8

6c

P. Marzec Anna

38

6d

P. Ditmer Aleksander

świetlica dolna

7a

P. Ćwiklik Agnieszka

42

7b

P. Cieślak Bartłomiej

stołówka

7c

P. Nawracka Iwona

biblioteka

7d

P. Szklafka Jadwiga

harcówka

7e

P. Żogała-Jeglińska Agnieszka

mała sala gimnast.

Zapraszamy uczniów klas I wraz z rodzicami/opiekunami  na spotkanie z dyrekcją szkoły oraz nauczycielami,
które odbędzie się w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami
klasa Ia-sala 26,      klasa Ib-sala 21,      klasa Ic-sala 25


Ogłoszenie
Bardzo proszę Rodziców o wpłacanie odpłatności za obiady na konto dochodów
Nr 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 a nie na konto wydatków.
Poprzedni numer konta jest nieaktualny.
Bardzo proszę, aby pilnować terminu płatności. Nie wpłacać za wcześnie.

Kontakt - Intendent - tel. 728 922 778


Apel do Rodziców!
Apelujemy do szanownych Państwa o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców. Gromadzone w ten sposób środki są wykorzystywane na zaspokajanie różnorodnych potrzeb Waszych Dzieci. Wzbogacamy księgozbiór biblioteki szkolnej, prenumerujemy czasopisma. Kupujemy nagrody dla uczniów uczestniczących w szkolnych konkursach. Kupujemy pomoce naukowe. Dofinansujemy zajęcia pozalekcyjne. Uzupełniamy drobny sprzęt do pracowni komputerowej.
Roczna składka na pierwsze dziecko wynosi 60 zł., na drugie dziecko 30 zł., kolejne dzieci zwolnione są z opłaty. Wpłat można dokonywać w ratach.
Dziękujemy serdecznie za wpłaty.
NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW PRZY SP 35 BANK PKO BP  TYCHY 63 1020 2528 0000 0102 0403 7859
Z poważaniem
Rada Rodziców
 

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2016!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Pragniemy poinformować, że dotychczas otrzymana dotacja wynosi 2210,20zł