"Starajcie się, aby każdy, 
kto do was przychodzi, 
odszedł jako człowiek lepszy
i bardziej szczęśliwy”.
        Matka Teresa z Kalkuty
Praca szkoły Dokumenty szkolne 6-latek w szkole Rekrutacja Kontakt

  Jesteśmy publiczną szkołą podstawową
z oddziałami integracyjnymi.
Nasza działalność zmierza do tego, aby:
Nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki
i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.
Ich rodzice  darzyli nas zaufaniem.
Pracownicy szkoły  czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy.
 Szkoła  cieszyła się uznaniem w środowisku.


  Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje
 czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy.

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły
życzymy, by tegoroczne wakacje były ciepłe, radosne i bezpieczne.

Do zobaczenia we wrześniu!

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji zakończenia roku szkolnego
List w wersji pdf

List dostępny jest też pod linkiem:
http://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-do-uczennic-i-uczniow-z-okazji-zakonczenia-roku-szkolnego-20162017


   
Szanowni Rodzice,

Przed dziećmi ponad dwa miesiące odpoczynku. Dzieci będą korzystały z różnych form wypoczynku, także tych organizowanych poza miejscem zamieszkania.
W związku z tym prosimy o zapoznanie się z listem MEN dotyczącym organizacji bezpiecznych wakacji.

oraz Poradnikiem Bezpiecznego Wypoczynku na stronie: 
  https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men.pdf

 

REKRUTACJA    2017/2018
 

Wakacje z harcerzami

- zapraszamy na obóz - szczegóły na  plakacie

kontakt: Anna Rzepisko, 
telefon: 781 211 080

Ogłoszenie
Bardzo proszę Rodziców o wpłacanie odpłatności za obiady na konto dochodów
Nr 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 a nie na konto wydatków.
Poprzedni numer konta jest nieaktualny.
Bardzo proszę, aby pilnować terminu płatności. Nie wpłacać za wcześnie.

Kontakt - Intendent - tel. 728 922 778


Uwaga Rodzice!
poniżej umieszamy informacje dotyczące proponowanej przez MEN reformy oświaty:
 - serwis internetowy o zmianach w systemie edukacji http://reformaedukacji.men.gov.pl/
- plakat - "Mapa drogowa reformy edukacji"
- plakat - "Szkoła po zmanie"
- broszura informacyjna -
"Dobra szkoła".
- reforma edukacji - informacje na stronie  Kuratorium Oświaty w Katowicach

- list Ministra Edukacji Narodowej  do rodziców i opiekunów  z dnia 13 stycznia 2017r.
- list Ministra Edukacji Narodowej  do rodziców i opiekunów  z dnia 19  maja 2017r.

Apel do Rodziców!
Apelujemy do szanownych Państwa o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców. Gromadzone w ten sposób środki są wykorzystywane na zaspokajanie różnorodnych potrzeb Waszych Dzieci. Wzbogacamy księgozbiór biblioteki szkolnej, prenumerujemy czasopisma. Kupujemy nagrody dla uczniów uczestniczących w szkolnych konkursach. Kupujemy pomoce naukowe. Dofinansujemy zajęcia pozalekcyjne. Uzupełniamy drobny sprzęt do pracowni komputerowej.
Roczna składka na pierwsze dziecko wynosi 60 zł., na drugie dziecko 30 zł., kolejne dzieci zwolnione są z opłaty. Wpłat można dokonywać w ratach.
Dziękujemy serdecznie za wpłaty.
NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW PRZY SP 35 BANK PKO BP  TYCHY 63 1020 2528 0000 0102 0403 7859
Z poważaniem
Rada Rodziców
 

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2016!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Pragniemy poinformować, że dotychczas otrzymana dotacja wynosi 2210,20zł