Sala EEG - Biofeedback

W naszej szkole, począwszy od 2015 roku, prowadzone są zajęcia wspomagające funkcjonowanie układu nerwowego człowieka poprzez biologiczne (bio-) sprzężenie zwrotne (feedback).
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę, w specjalnie przystosowanym do ćwiczeń pomieszczeniu.

EEG - Biofeedback jest rodzajem terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu tak, aby mózg pracował wydajniej i szybciej.    
Trening odbywa się poprzez interaktywną  współpracę z komputerem. Dzięki temu pacjent świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna.
Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD.

Trening zaleca się w leczeniu:
- ADHD, ADD,
- specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia),
- problemów z koncentracją uwagi,
- zaburzeń mowy,
- tremą, nadwrażliwością,
- zaburzeń rozwoju psychomotorycznego.

       

POWRÓT