Kryteria oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach IV-V

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z religii dla klasy IV

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z religii dla klasy V
POWRÓT