Kryteria oceniania z przyrody

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w klasach IV-VI

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z przyrody dla klasy IV

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z przyrody dla klasy V

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z  przyrody  dla klasy VIPOWRÓT