Przyjaciel szkoły

         Tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY wraz ze statuetką Matki Teresy z Kalkuty przyznaje się osobom, instytucjom, firmom lub organizacjom szczególnie zasłużonym dla szkoły, których działania nie są jednorazowym aktem pomocy, a przybierają charakter stałej, opartej na przyjacielskich relacjach współpracy, przyczyniają się do rozwoju szkoły i wpływają na jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.

Statuetki otrzymali:
Irena Wyrwiak
Iwona Kapczyńska

Joanna Białobrzeska

Janusz Abramowicz

      

POWRÓT