.: Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny rozpoczął swoją działalność dnia 2 września 2009r.
Dyrektorem oddziału jest mgr Hanna Rabczyńska. 
Funkcję wychowawcy grupy pełni mgr Emilia Muszko, natomiast pomocy nauczyciela – Dorota Kieczka
W naszym przedszkolu znajduje się jedna grupa „Smerfy”, którą tworzą dzieci  w wieku 3 -6 lat.
W oddziale przedszkolnym obowiązuje nowa podstawa programowa. Jest ona realizowana w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Ku Dziecku” Barbary Bilewicz Kuźni oraz Teresy Parczewskiej.

Oddział przedszkolny mieści się na terenie budynku Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach. 
Jednakże, ma on swoje nowe, wyremontowane i dobrze wyposażone pomieszczenia: salę zabaw, szatnię oraz łazienkę. Dzieci mają również do dyspozycji małą salę gimnastyczną znajdującą się na terenie szkoły. Do przedszkola prowadzi osobne wejście. 
Od wiosny 2011r. oddział posiada swój własny, ogrodzony, dobrze wyposażony plac zabaw.

Nasza placówka otwarta jest w godzinach od 8.00 do 13.00. W tym czasie prowadzone są zajęcia przedszkolne. 
Miedzy godziną 13.00 a 15.00 prowadzone są zajęcia świetlicowe.

            Zobacz Nasze Wydarzenia  
 
  Ramowy plan dnia:  
 

8.00 – 8.20

Schodzenie się dzieci do oddziału przedszkolnego. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.20 -8.35

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci i tematem dnia. Zabawy ruchowe. Praca z podręcznikiem.

8.35-8.45

Przygotowanie do śniadania. Sprzątanie sali, kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych.

8.45-9.15

Śniadanie. Usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.

9.15-9.40

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

9.40-10.40

Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, twórcza aktywność plastyczna, muzyczna, sportowa, werbalna. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające pracę artykulatorów. Czytanie lektury dziecięcej przez nauczyciela.

10.40-10.50

Sprzątanie sali. Przygotowanie do zajęć.

10.50- 11.10

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

11.10-11.20

Przygotowanie do wyjścia. Usprawnianie techniki samodzielnego ubierania się.

11.20-12.20

Wyjście na spacer lub do ogrodu przedszkolnego. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

12.20-12.30

Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych.

12.30-13.00

Obiad. Usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.

13.00

Rozchodzenie się dzieci do domu lub rozpoczęcie zajęć dodatkowych lub świetlicowych.

 

 Zapraszamy do zapoznania się z artykułami przygotowanymi przez pracowników PPP w Tychach Sześciolatek w szkole:
- porady dla rodziców    http://www.ppptychy.pl/artykuly/81-6-latek-w-szkole-porady-dla-rodzicow"

- 6-latek w szkole     http://www.ppptychy.pl/artykuly/80-szesciolatek-w-szkole


Wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego zapraszamy na konsultacje ze specjalistami:

pedagog szkolny - mgr Małgorzata Wrzesień
logopeda - mgr Małgorzata Golińska
psycholog szkolny - mgr Agata Olczak.