Praca szkoły

- Kalendarz roku szkolnego
- Harmonogram spotkań z rodzicami
- Godziny konsultacji z dyrektorem szkoły
i z wicedyrektorami

- Godziny pracy pedagogów i logopedy
- Godziny pracy biblioteki i czytelni szkolnej
- Godziny pracy świetlicy szkolnej
- Godziny pracy oddziału przedszkolnego
- Godziny pracy pielęgniarki szkolnej
- Godziny pracy sekretariatu
** 
             Dzwonki
0  7.10 -  7.55
1  8.00 -  8.45 
2  8.50 -   9.40

3

 9.50 - 10.35 

4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
6 12.45 - 13.30

7

13.45 - 14.30

8 14.40 - 15.25
9 15.30 - 16,15
10 16.20 - 17.25

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie  zajęć edukacyjnych

4 września 2017r.

Pierwsze półrocze

Drugie półrocze

Terminy klasyfikacji śródrocznej

Termin klasyfikacji rocznej

Przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017r.

Termin ferii zimowych

29 stycznia - 11 lutego 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018r.

Rekolekcje wielkopostne

Zakończenie zajęć edukacyjnych

22 czerwca 2018r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

GÓRA
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018
  WRZESIEŃ
   
  PAŹDZIERNIK
   
  LISTOPAD
   
  GRUDZIEŃ
   
  STYCZEŃ
   
  MARZEC
   
  KWIECIEŃ
   
  MAJ
   
  CZERWIEC
   
GÓRA

Godziny konsultacji z dyrektorem i wicedyrektorami szkoły:
Dyrektor szkoły
mgr Hanna Rabczyńska

Wicedyrektor szkoły - klasy I-III
mgr Tamara Widłok

Wicedyrektor szkoły  - klasy IV-VI
mgr Małgorzata Abramowicz

   codziennie po uzgodnieniu telefonicznym 
GÓRA

Czas pracy pedagogów i logopedy:

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pedagog
mgr Wojciech
Surma
         
Logopeda
mgr Sylwia Kownacka
         
Neurologopeda kliniczny
mgr Małgorzata Golińska
         
Psycholog
mgr Tomasz Piątek
         
GÓRA
Godziny pracy:
biblioteki i czytelni szkolnej:
codziennie od godziny 8.00 - 15.00,

świetlicy:
codziennie od godziny  7.30 -16.30
Obiady wydawane są od godziny 11.50-13.15

pielęgniarki szkolnej:
codziennie od godziny 8.00 -15.35

sekretariatu:
codziennie od godziny 7.30 -15.30


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ