Praca szkoły

- Kalendarz roku szkolnego
- Harmonogram spotkań z rodzicami
- Godziny konsultacji z dyrektorem szkoły
i z wicedyrektorami

- Godziny pracy pedagogów i logopedy
- Godziny pracy biblioteki i czytelni szkolnej
- Godziny pracy świetlicy szkolnej
- Godziny pracy pielęgniarki szkolnej
- Godziny pracy sekretariatu
** 
             Dzwonki
0  7.10 -  7.55
1  8.00 -  8.45 
2  8.50 -   9.35

3

 9.40 - 10.25 

4 10.35 - 11.20
5 11.30 - 12.15
6 12.35 - 13.20

7

13.40 - 14.25

8 14.30 - 15.15
9 15.20 - 16.05
10 16.10 - 16.55
11 17.00 - 17.45
12 17.50 - 18.35

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie  zajęć edukacyjnych

  3 września 2018r.

Pierwsze półrocze

   3.09.2018r. - 8.02.2019r.

Drugie półrocze

   25.02.2019r. - 20.06.2019r.

Terminy klasyfikacji śródrocznej

  30 stycznia 2019r.

Termin klasyfikacji rocznej

 12 czerwca 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2018r.

Termin ferii zimowych

  11 lutego - 24 lutego 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

  18 kwietnia - 23 kwietnia 2019r.

Rekolekcje wielkopostne

 10-12 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty 15, 16, 17 kwietnia

Zakończenie zajęć edukacyjnych

  19 czerwca 2019r.

Konsultacje indywidualne

I półrocze - 3.10, 4.10  / 6.11, 7.11  / 8.01, 9.01
II półrocze - 2.04, 3.04  /  4.06, 5.06

Zebrania wychowawców klas z rodzicami

I półrocze  - 18,19 września   / 5,6 lutego
II półrocze - 19,20 marca /  21, 22 maja

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 12 pażdziernika 2018r.
  2 listopada 2018r.
  21 grudnia 2018r.
  15, 16, 17 kwietnia 2019r.
   2 maja 2019r.
  30 maja 2019r.

           * niektóre terminy mogą ulec zmianie

GÓRA
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019
  WRZESIEŃ
Zebrania wychowawców klas z rodzicami 18, 19 września
  PAŹDZIERNIK
Konsultacje indywidualne 3, 4 października
  LISTOPAD
Konsultacje indywidualne 6, 7 listopada
  GRUDZIEŃ  
Konsultacje indywidualne  
  STYCZEŃ 
Konsultacje indywidualne 8, 9 stycznia
  Luty
Zebrania wychowawców klas z rodzicami 5, 6 lutego
  MARZEC
Konsultacje indywidualne 5, 6   marca
  KWIECIEŃ
Konsultacje indywidualne 2, 3 kwietnia
  MAJ
Zebrania wychowawców klas z rodzicami 21, 22 maja
  CZERWIEC
Konsultacje indywidualne 4, 5 czerwca
GÓRA

Godziny konsultacji z dyrektorem i wicedyrektorami szkoły:
Dyrektor szkoły
mgr Hanna Rabczyńska

Wicedyrektor szkoły - klasy I-III
mgr Tamara Widłok

Wicedyrektor szkoły  - klasy IV-VIII
mgr Iwona Nawracka
   codziennie po uzgodnieniu telefonicznym 
GÓRA

Godziny pracy terapeutów:

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Psycholog
mgr Izabela Wojcieszuk
7.30 -10.30 12.00 -17.00 12.00 -17.00 10.00 -14.00 13.00 -18.00
Psycholog
mgr Tomasz Piątek
11.00 -16.00 8.00 -13.00 12.00 -18.00 8.00 -12.00 9.00 -11.00
Pedagog
mgr Wojciech Surma
11.20 - 13.40 8.30 - 14.30 10.30 - 15.20
16.05 - 17.15
10.00 - 11.30
14.15 - 13.40
15.15 - 18.00
10.25 - 12.35
Neurologopeda
mgr Sylwia Kownacka
7.30 - 13.45 - 8.30 - 13.15 - -
Neurologopeda kliniczny
mgr Małgorzata Golińska
- 7.30 - 15.15 - 8.00 - 13.15 -

Godziny pracy biblioteki i czytelni szkolnej:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 - 15.00

8.00 - 15.00

8.00 - 15.00

8.00 - 15.00

8.00 - 15.00

Godziny pracy pielęgniarek:

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

H. Krakowska

-

8.00 - 14.30

-

8.00 - 14.30

8.00 - 14.30

D. Latusek

12.30 - 15.55

-

8.00 - 15.35

-

-


GÓRA
Godziny pracy:

świetlicy:
codziennie od godziny  7.00 -17.00
Obiady wydawane są od godziny 11.50 -13.35


sekretariatu:
codziennie od godziny 7.30 -15.30


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ