Praca szkoły

- Kalendarz roku szkolnego
- Harmonogram spotkań z rodzicami
- Godziny konsultacji z dyrektorem szkoły
i z wicedyrektorami

- Godziny pracy pedagogów i logopedy
- Godziny pracy biblioteki i czytelni szkolnej
- Godziny pracy świetlicy szkolnej
- Godziny pracy oddziału przedszkolnego
- Godziny pracy pielęgniarki szkolnej
- Godziny pracy sekretariatu
** 
             Dzwonki
0  7.10 -  7.55
1  8.00 -  8.45 
2  8.50 -   9.40

3

 9.50 - 10.35 

4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
6 12.45 - 13.30

7

13.45 - 14.30

8 14.40 - 15.25
9 15.30 - 16,15
10 16.20 - 17.25

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017


Rozpoczęcie  zajęć edukacyjnych


1 września 2016r.

Pierwsze półrocze

1.09.2016r.-13.01.2017r.

Drugie półrocze

30.01.2017r.-23.06.2017r.

Terminy klasyfikacji śródrocznej

9.01.2017r.

Termin klasyfikacji rocznej

13.06.2017.

Przerwy świąteczne

23-31.12.2016r.

Terminy ferii zimowych

16-29.01.2017r.

Wiosenna przerwy świąteczne

13-18.04.2017r.

Rekolekcje wielkopostne 

10-12.04.2017r.

Zakończenie zajęć edukacyjnych

23 czerwca 2017r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

31 października 2016r.
3 kwietnia 2017r.
2 maja 2017r.
31 maja 2017r.
16 czerwca 2017r.

GÓRA
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017
  WRZESIEŃ
14, 15 września 2016r. zebrania z rodzicami
  PAŹDZIERNIK
5 października 2016r. konsultacje dla rodziców
  LISTOPAD
2 listopada 2016r. konsultacje dla rodziców
  GRUDZIEŃ
7-8 grudnia 2016r. zebrania z rodzicami uczniów klas 4-6
konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-3 (7 grudnia)
  STYCZEŃ
4 stycznia 2017r. konsultacje dla rodziców uczniów klas 4-6
11 stycznia 2017r. zebrania z rodzicami uczniów klas 1-3
   
  MARZEC
22-23 marca 2017r. zebrania z rodzicami
  KWIECIEŃ
5 kwietnia 2017r. konsultacje dla rodziców
  MAJ
10-11 maja 2017r. zebrania z rodzicami
  CZERWIEC
8 czerwca 2017r. konsultacje dla rodziców
GÓRA

Godziny konsultacji z dyrektorem i wicedyrektorami szkoły:
Dyrektor szkoły
mgr Hanna Rabczyńska

Wicedyrektor szkoły - klasy I-III
mgr Tamara Widłok

Wicedyrektor szkoły  - klasy IV-VI
mgr Małgorzata Abramowicz

   codziennie po uzgodnieniu telefonicznym 
GÓRA

Czas pracy pedagogów i logopedy:

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pedagog
mgr Wojciech
Surma
8:30 – 12:30 8:30 – 13:00 7:30 – 14:00 8:30 – 14:00 8:30 – 12:00
13:00 – 14:00
Logopeda
mgr Sylwia Kownacka
7.30 - 14.30     7.30 - 14.00      
Neurologopeda kliniczny
mgr Małgorzata Golińska
  8.00 - 12.15   8.00 - 12.15 8.00 - 13.00
Psycholog
mgr Tomasz Piątek

9:00 – 11:30

12:30 – 15:00

8:00 - 9:30

10:30 – 15:00
8:30 - 10:30

11:30 - 17:00

8:00 - 12:30

9:00 - 11:00
GÓRA
Godziny pracy:
biblioteki i czytelni szkolnej:
codziennie od godziny 8.00 - 15.00,

świetlicy:
codziennie od godziny  7.30 -16.30
Obiady wydawane są od godziny 11.50-13.15

pielęgniarki szkolnej:
codziennie od godziny 8.00 -15.35

sekretariatu:
codziennie od godziny 7.30 -15.30


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ