Spis podręczników, ćwiczeń i programów nauczania  - klasy I-III -  rok szkolny 2016/2017


KLASA I

 Wydawnictwo podręcznika
i numer dopuszczenia

Tytuł, autor podręcznika oraz ćwiczenia 

 Nazwa programu
nauczania wydawnictwo

Szkolny numer dopuszczenia programu

KSZTAŁCENIE
ZINTEGROWANE

Ministerstwo Edukacji Narodowej-Wydanie I  2014

„Nasz Elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej zapewniany przez MEN  

Maria Lorek

Nasze ćwiczenia dla klasy 1, część 1-4;  
Nasze ćwiczenia. Kaligrafia;
Matematyka. Zeszyt do kaligrafii
Wydawnictwo Nowa Era


„Doświadczanie świata” Edukacja wczesnoszkolna dla I etapu kształcenia

Ośrodek Rozwoju Edukacji1/2016/2017

JĘZYK ANGIELSKI

 Oxford University Press

677/1/2014/2015

„Oxford Explorers 1” Charlotte Covil, Mary Charrington, Paul Shipton (podręcznik, ćwczenia)

 

 

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania j.angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny. Klasy I-III. Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kur
paska2/2016/2017

RELIGIA

Wydawnictwo Jedność

AZ-11-01/12-KI-1/12


„ Żyjemy w Bożym świecie”.
Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

„W rodzinie dzieci Bożych” ks. Dr T. Śmiech, E. Kondrak,
B. Nosek
Wydawnictwo- Jedność


3/2016/2017

KLASA II

Wydawnictwo podręcznika
i numer dopuszczenia 

Tytuł, autor podręcznika oraz ćwiczenia  

 Nazwa programu nauczania
wydawnictwo

Szkolny numer dopuszczenia programu

KSZTAŁCENIE
ZINTEGROWANE

Ministerstwo Edukacji Narodowej-Wydanie I  2015

„Nasza szkoła” – podręcznik do klasy II szkoły podstawowej  zapewniany przez MEN  

Maria Lorek
Nasze ćwiczenia dla klasy 2.
Ćwiczenia, część 1-4;
Ćwiczenia. Matematyka, część 1-4

Wydawnictwo Nowa Era


„Doświadczanie świata” Edukacja wczesnoszkolna dla I etapu kształcenia

Ośrodek Rozwoju Edukacji


1/2016/2017

JĘZYK ANGIELSKI

 

 Oxford University Press

677/2/2014/2015

 

 

 

„Oxford Explorers 2”   
Charlotte Covil, Mary Charrington, Paul Shipton (podręcznik, ćwczenia)

 

 

 

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania j.angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny. Klasy I-III. Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska


2/2016/2017

RELIGIA

Wydawnictwo Jedność

AZ-12-01/12-KI-3/12

 

             Bez podręcznika klasy: IIa, IIb, IIg

 

Podręcznik dla kl. IIc, IId, IIe, IIf:

„Idziemy do Jezusa”

Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

„W rodzinie dzieci Bożych”

ks. Dr T. Śmiech, E. Kondrak,
B. Nosek

Wydawnictwo -Jedność

 

3/2016/2017

KLASA III

Wydawnictwo podręcznika
i numer dopuszczenia  

Tytuł, autor podręcznika oraz ćwiczenia   

  Nazwa programu
nauczania 
wydawnictwo

Szkolny numer dopuszczenia programu

KSZTAŁCENIE
ZINTEGROWANE

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Nowa Era

Cz.1,2   404/5/2014

Cz.3,4   404/6/2014

 

 

 

 

„Nasza Szkoła” Edukacja zintegrowana. Matematyka.

 

 

„Elementarz XXI wieku. Ćwiczenia zintegrowane część 1-4. Ćwiczenia do edukacji matematycznej część 1-4” – Krystyna Bielenica, Maria Burs, Monika Gromek, Nina Gryzoń, Ewa Hrynkiewicz, Monika Kosińska, Grażyna Kilbach, Małgorzata Kwil, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak

 

Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej. Elementarz XXI wieku.

 

 

1/2016/2017

JĘZYK ANGIELSKI

 

Oxford University Press

677/3/2014/2015

 

 

„Oxford Explorers 3”   Charlotte Covil, Mary Charrington, Paul Shipton (podręcznik, ćwczenia)

 

 

 

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania j.angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny. Klasy I-III. Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

 

 

2/2016/2017

RELIGIA

Wydawnictwo Jedność

AZ-13-01/12-KI-4/13

 

„Jezus jest z nami” (podręcznik i ćwiczenia
dla klasy III c) Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński

Klasy IIIa, IIIb, IIId, IIIe, IIIf – tylko podręcznik   „Jezus jest z nami”

„W rodzinie dzieci Bożych”

ks. Dr T. Śmiech, E. Kondrak,
B. Nosek

Wydawnictwo-Jedność

 

 

3/2016/2017


Uwaga!
Uczniowie, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 do klasy I, II, III  nie kupują podręczników, (wyjątek stanowią podręczniki do religii, kupujemy je według wykazu podręczników)  pobierz wykaz podręczników dla klas I-III na rok szkolny 2016/2017

POWRÓT