Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  dla uczniów  klas  I-VIII

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie otrzymują bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia do poszczególnych przedmiotów.

Jeżeli uczeń będzie uczęszczał na lekcję religii należy zakupić następujące podręczniki:

KLASA

TYTUŁ

AUTOR


I


„Żyjemy w Bożym świecie”

Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

Wydawnictwo: Jedność


II


„Idziemy do Jezusa”

Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

Wydawnictwo: Jedność


III


„Jezus jest z nami ” + ćwiczenia bez popdręcznika

Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek

Wydawnictwo: Jedność


IV


Miejsce pełne BOGActw”

+ ćwiczenia bez podręcznika

 

Elżbieta Kondrak,  Ewelina Parszewska

Wydawnictwo: Jedność

 

V

 


Spotkania uBOGAcające”

+ćwiczenia

Ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Wydawnictwo: Jedność


VI

 


Tajemnice BOGAtego życia”  
+ ćwiczenia

Ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska,

Wydawnictwo: Jedność,


VII

 


Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”
+ ćwiczenia

Ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska,

Wydawnictwo: Jedność  


VIII

"Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi"

Ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Wydawnictwo: Jedność
     Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.                                             
    
W przypadku podręcznika do j. angielskiego „Oxford Explorers” do klasy II lub III kwota zwrotu powinna wynosić  24,75 zł.                                                                                        
     
Zwrot kosztu zakupu podręcznika stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na konto: dochody własne szkoły.                                         
    
Numer rachunku bankowego: 35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 
W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do j. angielskiego „Oxford Explorers” do klasy II lub III”, podając klasę III, której dotyczy zwrot oraz imię i nazwisko dziecka.

Podstawa prawna:  Art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
DOWÓD  WPŁATY  PROSZĘ  DOSTARCZYĆ  DO  SEKRETARIATU SZKOŁY.


Informacja w sprawie zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika; materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika; materiału edukacyjnego przekazanego uczniom klasy 4,5 lub 6, zakupionych z dotacji celowej, zapewnionych  przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu wynosi:

Klasa 5 

Język polski:
Słowa na start!, kl. 5, cz. 1 – kształcenie literackie Nowa Era 10,95 zł
Słowa na start!, kl. 5, cz. 2 – kształcenie językowe Nowa Era10,95 zł

Matematyka:
Matematyka z kluczem, kl. 5, Zbiór zadań Nowa Era 7,30 zł
Matematyka z plusem, kl. 5 GWO 21,90 zł

Przyroda:
Na tropach przyrody, kl. 5 Nowa Era 21,20 zł

Historia i społeczeństwo:
Wczoraj i dziś, kl. 5 Nowa Era 21,20 zł

Zajęcia komputerowe:
Lubię to!, kl. 5 Nowa Era 7,30 zł

Zajęcia techniczne:
Jak to działa?, kl. 5 Nowa Era 9,50 zł

Język angielski:
Steps  Forward 2, Oxford, 21,00 zł 

      Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na konto: dochody własne szkoły.
      Nr rachunku bankowego:  35 1240 1330 1111 0010 7136 9197 
 

W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz  „zwrot za podręcznik do  …” podając tytuł książki, której dotyczy zwrot.  
Podstawa prawna Art. 22ak ust. 3 z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

Dowód wpłaty proszę dostarczyć do biblioteki szkolnej lub sekretariatu. 

Warunkiem otrzymania podręczników do następnej klasy jest rozliczenie się  z podręczników  ważnych na rok szkolny 2017/2018

POWRÓT