Kryteria oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasach IV-VI

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z matematyki dla klasy IV

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z matematyki dla klasy V

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z  matematyki  dla klasy VIPOWRÓT