.: Logopeda

      Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym często zastanawiają się czy ich dziecko mówi poprawnie, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy też może być zaburzony. Jeśli tak, to czy i w jaki sposób można pomóc dziecku.  Zapobieganie i korekcja wad wymowy, to również  w prostej zależności zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. Bowiem dziecko źle mówiące najczęściej pisze z błędami, słabo czyta, przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się.

     Logopeda kształtuje prawidłowy rozwój mowy, dba o prawidłową artykulacje głosek, rozpoznaje defekty mechanizmu mowy (upośledzenie ostrości słuchu, trudności w oddychaniu, nieprawidłowości zgryzu, problemy z połykaniem, krótkie wędzidełko podjęzykowe) i dzięki szybkiej interwencji, zapewnia specjalistyczną opiekę. Dba o rozsądną współpracę  z  rodzicami, która czyni  redukcję  mowy skuteczniejszą i przyśpiesza ją, a materiały dla uczniów i rodziców, które  opracowuje, wyrabiają prawidłowe nawyki artykulacyjne w mowie dziecka, co przynosi efektywność terapii.

     Niezbędną pomocą, która pozwoliła uzyskać szybkie, pożądane rezultaty i efekty, jak również uczynić zajęcia ciekawszymi, co mobilizuje uczniów do efektywnej i sumiennej pracy, jest multimedialna pracownia logopedyczna ze sprzętem specjalistycznym do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, współfinansowaną przez Unię Europejską.

neurologopeda: mgr Sylwia Kownacka;, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju  i edukacji dzieci autystycznych, 
terapeuta motoryki ręki.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30-14.30   7.30-14.00    

zajęcia w sali 22
neurologopeda kliniczny: mgr Małgorzata Golińska; 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

  08.00 - 12.15   08.00 - 12.15 08.00 - 13.00



Plan pracy logopedy szkolnego

O podstawach słów kilka

Gdy masz dziecko jąkające się 

Jak postępować, by naszym dzieciom prawidłowo rozwijała się mowa 

Przyczyny i typy uszkodzeń słuchu 

Rozwój mowy 3,4,5-latków

Multimedialna pracownia logopedyczna

Prezentacja: Afazja ruchowa