Librus Synergia; System kontroli frekwencji i postępów w nauce

Zapewnia rodzicom bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat frekwencji i postępów w nauce dziecka, a także umożliwia stały kontakt z nauczycielami. Dzięki możliwości wygodnego kontaktu ze szkołą (dostęp do konta dziecka przez całą dobę z dowolnego komputera podłączonego do Internetu lub telefonu komórkowego z możliwością przeglądania stron internetowych) system umożliwił bieżącą kontrolę zachowania i wyników w nauce dziecka i pozwala na skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym. Rodzic może w dowolnej chwili zalogować się do systemu (każdy rodzic otrzyma LOGIN i HASŁO do swojego indywidualnego konta oraz każdy uczeń otrzyma swój indywidualny login i hasło) i sprawdzić, czy jego dziecko jest obecne na zajęciach w szkole lub jaką ocenę dostało w danym dniu. Dzięki wzmożeniu kontroli uczniów łatwiej jest motywować ucznia do uczestniczenia w lekcji i przygotowywania się do zajęć.
Korzyści dla rodziców płynące z korzystania z systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce

 • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem wagarowania,
• stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych dotyczących daty wystawienia oceny, kategorii oceny, wagi oceny w liczeniu średniej oraz nauczyciela, który tę ocenę wystawił,
• szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.
Korzyści nauczyciela z wdrożenia systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce

• zwiększenie frekwencji uczniów na lekcjach przez wzmocnienie współpracy
z rodzicami w celu realizowania funkcji wychowawczej,
• podniesienie poziomu nauczania wykładanego przedmiotu przez zwiększenie motywacji do nauki ucznia,
• poprawa komfortu pracy dzięki bezobsługowemu sposobowi wprowadzania danych do systemu, niewymagającemu od użytkownika pracy z komputerem,
• duża oszczędność czasu w związku z automatycznym generowaniem zestawień frekwencji i statystyk postępów w nauce,
• usprawnienie procesu przygotowywania materiałów na wywiadówki rodzicielskie dzięki wypełnianym automatycznie drukom z informacjami dla rodziców o ocenach i frekwencji ucznia,
• szybka wymiana informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami poprzez wysyłanie pojedynczych i grupowych wiadomości do rodziców w systemie. 

POWRÓT