Karta rowerowa - pierwsze "prawo jazdy"


rok szkolny 2015/2016
 egzamin na kartę rowerową z jazd odbędzie się w środę 8 czerwca wg. harmonogramu:
godz. 15.00 klasa 4c
godz. 15.30 klasa 4b
godz. 16.00 klasa 4a
godz. 16.30 klasa 4d

sprawdzane będzie:

Opanowanie umiejętności jazdy na rowerze:
* Przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
* Wsiadanie i wysiadanie z roweru (utrzymanie równowagi)
* Utrzymanie kierownicy jedną ręką
* Jazda do przodu po prostej i łukach
* Jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”)
* Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach
* Właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe
* Prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i w lewo, omijanie, zmiana kierunku jazdy.

Obowiązkowe wyposażenie roweru:
Rower powinien posiadać: światło białe z przodu, 2 światła czerwone z tyłu, dzwonek i sprawny hamulec.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW -  Uczeń czwartej klasy, który do dnia 8.06.2016 r ukończy 10 rok życia ma możliwość uzyskać kartę rowerową i być dopuszczonym do egzaminu teoretycznego po pozytywnym zaliczeniu (ocena dostateczna i powyżej) wszystkich kartkówek.
-  Sprawdzian umiejętności praktycznych odbędzie się dnia 8.06.2016r na placu manewrowym w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły.
-  Uczeń, który nie wykazał się dostateczną wiedzą teoretyczną z zakresu przepisów ruchu drogowego nie może być dopuszczony do sprawdzianu praktycznego.
-  Uczeń, który do dnia 8.06.2016 r nie ukończył 10 lat będzie mógł przystąpić do egzaminu praktycznego na kartę rowerową w październiku 2016 r.
-  Uczeń, który nie przystępuje do egzaminu na kartę rowerowa musi pozytywnie zaliczyć kartkówki zgodnie z treściami programu nauczania przewidzianymi dla kas IV.

Dnia 3 czerwca odbył się egzamin praktyczny na Kartę Rowerową.
Uczniowie jeździli na specjalnie przygotowanym torze miasteczka ruchu drogowego zlokalizowanego przed Halą Sportową.
Organizatorami i egzaminatorami byli przedstawiciele Straży Miejskiej w Tychach wspólnie z  wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji.
       

Egzamin na kartę rowerową - rok szkolny 2013/2014
Dnia 13.06.2014 r. na terenie boiska szkolnego odbył się egzamin na kartę rowerową.
Egzamin przeprowadzali: nauczyciel techniki Jolanta Kliś i nauczyciel wychowania fizycznego Bartłomiej Cieślak.
Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością przepisów ruchu drogowego oraz zaprezentowali swoje umiejętności w jeździe na rowerze.
W tym roku kartę rowerową otrzymało 65 uczniów z klas 4-6.
Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom, którym udało się zdać ten pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach
.
       

31 maja na ul. Piłsudzkiego przy hali sportowej odbył się festyn rowerowy powiązany z praktycznym egzaminem na kartę rowerową dla uczniów tyskich szkół podstawowych.
Nasi uczniowie zadawali egzamin w sobotę w godzinach od 15.00 do 18.00. 
Uczniowie jeździli na specjalnie przygotowanym torze miasteczka ruchu drogowego.

Organizatorami akcji są przedstawiciele Straży Miejskiej w Tychach wspólnie z fundacją "A WIDZISZ"  i  wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji.
       

Karta rowerowa - pierwsze "prawo jazdy"
Zgodnie z “Ustaleniami w sprawie przygotowywania uczniów do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w szkole”
podpisanymi do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej oraz przez Komendę Główną Policji w marcu 1998 r. oraz zgodnie z zapisami dotyczącymi szkół w ustawie Prawo o ruchu drogowym: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.), opracowana została procedura uzyskania karty rowerowej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr  35 z Oddziałami Integracyjnymi.

Karta rowerowa - przygotowanie do egzaminu
Najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem do egzaminu:
* Podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym: droga, jezdnia, pas ruchu, pobocze, oś jezdni, ścieżka dla rowerów, przejście dla pieszych...
* Ogólne zasady i przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów.
* Prawa i obowiązki pieszego i rowerzysty. Zakazy dotyczące rowerzystów.
* Zasady korzystania z drogi przez rowerzystów. Postępowanie rowerzystów wobec pieszych.
* Zagrożenia jakie mogą spotkać rowerzystę w mieście i terenie niezabudowanym.
* Ogólna budowa roweru.
* Przygotowanie roweru do jazdy.
* Podstawowe i obowiązkowe wyposażenie roweru.
* Znaki dotyczące pieszych i rowerzystów.
* Hierarchia ważności znaków, sygnałów, poleceń i przepisów.
* Podstawowe manewry w ruchu drogowym (włączanie się do ruchu, wymijanie, wyprzedzanie, omijanie, zatrzymanie i postój pojazdu)
* Zmiany kierunku ruchu
* Rodzaje skrzyżowań oraz zasady przejazdu przez nie.
* Przekazanie informacji o wypadku.
* Udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach stłuczenia, zadrapania, skaleczenia, zwichnięcia.

Opanowanie umiejętności jazdy na rowerze:
* Przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
* Wsiadanie i wysiadanie z roweru (utrzymanie równowagi)
* Utrzymanie kierownicy jedną ręką
* Jazda do przodu po prostej i łukach
* Jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”)
* Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach
* Właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe
* Prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i w lewo, omijanie, zmiana kierunku jazdy.

Obowiązkowe wyposażenie roweru:
Rower powinien posiadać: światło białe z przodu, 2 światła czerwone z tyłu, dzwonek i sprawny hamulec.

Karta rowerowa - przykładowe testy
Uczniowie zainteresowani zdobyciem karty rowerowej  powinni zapoznać się z przykładowymi zestawami testów.
W każdym teście znajduje się zestaw pytań  z zakresu BRD, w których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Sprawdź swoją wiedzę i spróbuj rozwiązać przykładowy test:
*
 test 1 - zobacz * test 2 - zobacz * test 3 - zobacz * test 4 - zobacz * test 5 - zobacz

Karta rowerowa 1.0.2.6 - wejdź na  stronę
Karta rowerowa to bezpłatny program sprawdzający podstawową wiedzę na temat ruchu drogowego. 
Test składa się z osiemnastu losowo wybranych pytań, które należy rozwiązać.

Baza zawiera kilkaset zadań, więc rozwiązując kilkukrotnie egzamin, można nauczyć się różnorodnych sytuacji na drodze.

Kodeks ruchu drogowego wejdź na stronę
Zdobywamy kartę rowerową wejdź na stronę

Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich  wejdź na stronęPOWRÓT