Dyrekcja szkoły
 Dyrektor szkoły:
mgr Hanna Rabczyńska

wicedyrektor - klasy I-III
 mgr Tamara Widłok

wicedyrektor - klasy IV-VIII
mgr Iwona Nawracka


Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
mgr Barbara Adamczyk 
mgr Elżbieta Cywińska
mgr Bożena Kaizik
mgr Marta Lorens
mgr Danuta Makowiec
mgr Barbara Markiewicz
mgr Barbara Mazur-Domosławska
mgr Halina Rychter
mgr Emilia Treska

Nauczyciele zatrudnieni w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego
mgr Agata Brachowska mgr Maria Chrapan
mgr Małgorzata Christ mgr Renata Ciszewska
mgr Ilona Darczyńska-Kubera mgr Justyna Kliś
mgr Karolina Dziedzic mgr Stefania Krzyszycha
mgr Barbara Kula  mgr Marcelina Malara
mgr Ewa Mikołajczyk mgr Krystyna Mondry
mgr Wojciech Surma mgr Agnieszka Szkoła
mgr Małgorzata Szyroki mgr Barbara Zasuń
mgr Barbara Fuks mgr Bożena Żurawka
   

Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni  szkoły
język polski
mgr Jolanta Ferdek
mgr Anna Matejko
mgr Joanna Lewicka
mgr Magdalena Nowicka
mgr Jolanta Arndt-Nowak
mgr Monika Knapczyk

język angielski
mgr Dominika Ptaszek
mgr Joanna Szojda -Kumor
Edyta Biolik
mgr Katarzyna Turczynowicz
mgr Małgorzata Włodarczyk
mgr Dominika Żogała
mgr Katarzyna Herda
język niemiecki mgr Agnieszka Gałuszka


historia
historia i społeczeństwo
mgr Joanna Nowak-Deja
mgr Sławomir Kaczor
wiedza o społeczeństwie mgr Barbara Smolorz
przyroda
mgr Kinga Campr
 
mgr Izabela Markiewicz-Kastelik
biologia mgr Urszula Miarka-Tchórzewska
mgr Natalia Białokoz
geografia mgr Kinga Campr

matematyka
mgr Hanna Świder
mgr Iwona Halabowska
mgr Jadwiga Loska
mgr Karolina Majchrowska
mgr Katarzyna Jodełka
mgr Jadwiga Szlafka
mgr Bernadeta Trajda
fizyka mgr Iwona Halabowska
chemia mgr Dariusz Góra

zajęcia komputerowe
informatyka
mgr Kinga Campr
mgr Renata Grzejdak
mgr Szymon Szewczyk
mgr Jadwiga Kak
zajęcia techniczne
mgr Beata Duda
mgr Maria Chrapan

muzyka mgr Aleksandra Wrona
plastyka mgr Anita Sadlej Stelmach
katecheza
mgr Bożena Paściak
mgr Klaudia Sznapka
ks. Krzysztof Stala
dr Magdalena Kosche
wychowanie do życia
 w rodzinie
mgr Bożena Paściak
etyka  

wychowanie fizyczne
mgr Michał Bartosik
Bartłomiej Cieślak
mgr Agnieszka Ćwiklik
mgr Aleksander Ditmer
mgr Agnieszka Żogała-Jeglińska
mgr Magdalena Furman
mgr Dagmara Skiba
edukacja
dla bezpieczeństwa
mgr Dagmara Skiba


Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni  szkoły
nauczyciel bibliotekarz
mgr Katarzyna Kopia

mgr Grażyna Brzoskowska

pedagog mgr Wojciech Surma
psycholog
mgr Tomasz Piątek
mgr Izabela Wojcieszuk
logopeda
mgr Małgorzata Golińska
mgr Sylwia Kownacka
specjalista integracji sensorycznej mgr Magdalena Loska-Kurtok
mgr Małgorzata Wrzesień
wychowawca świetlicy

mgr Malina Marzena

Paszek Małgorzata
mgr Elżbieta Sałagan


POWRÓT