Kryteria oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy IV

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z języka  polskiego dla klasy V

Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania z  języka polskiego  dla klasy VIPOWRÓT