Kryteria oceniania z języka angielskiego


Ogólne kryteria oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy IV

Szczegółowe kryteria oceniania z języka  angielskiego dla klasy V

Szczegółowe kryteria oceniania z  języka angielskiego  dla klasy VIPOWRÓT