Hymn szkoły


 Hymn Szkolny

 

 1.    Chcemy te prawdy dobrze znać

 co płyną ponad czasem,

 a w życiu dla każdego z nas 

 są cennym drogowskazem!

 

 2. Matka Teresa mówi nam:

  czyń dobro mimo wszystko,

  mocą miłości zmieniaj świat,

 przykładem i modlitwą.

 

  3. „Życie jest pieśnią, śpiewaj ją”,

 życie jest jak przygoda,

 lecz kiedy sił zabraknie ci,

 zawsze ktoś rękę poda.

 

 4. Ty, nasza szkoło, uczysz, jak

 pracować dla przyszłości,

 by każdy uczeń zdobyć chciał

 „szczyty doskonałości”

 

 

    słowa i muzyka:A. Faron-Wrona

 

 

 

 

 

 

 

 

"O miłości, poświęceniu
i czymś jeszcze..."

Świat potrzebuje pomocy,
tak wiele w nim się poprzekręcało,
trzeba go prędko zjednoczyć,
lecz chętnych do tego mało.


Zjawił się raz jednak człowiek,
człowiek dzielny, odważny,
którego wielkie czyny
podziwia chyba każdy.

Zrozumiał, że naprawdę
w życiu nie liczą się wcale
wygody i przyjemności,
zabawy, imprezy i bale.

Odkrył sens istnienia,
odnalazł powołanie,
a jego ziemską misją
było pomaganie.

Nie Świat był dla tej osoby,
ale ona była dla świata,
umiała ujrzeć w człowieku,
nie wroga, a swego brata.

Dała ludziom to,
czego najbardziej im potrzeba,
miłość, zrozumienie
kawałek "ziemskiego nieba".

A my idźmy za jej przykładem,
wsłuchajmy się w głos serca,
uczyńmy świat piękniejszym,
jak czyniła to Matka Teresa.

Ela Szarner -uczennica

POWRÓT