.: Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1979/80.
W nowych murach szkoły zaczęło naukę 190 uczniów w oddziałach przedszkolnych i 1047 uczniów w oddziałach szkolnych.
Funkcja dyrektora szkoły powierzona została mgr Tadeuszowi Sawickiemu. Do oddania budynku szkoły w terminie przyczynili się nie tylko budowniczowie, ale i rodzice, uczniowie oraz nauczyciele, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych, przygotowując sale lekcyjne do nauki.
  zobacz zdjęcie w powiększeniu

zobacz zdjęcie w powiększeniu

                                   Pierwsze zdjęcie
                             naszej szkoły

 

GRONO PEDAGOGICZNE
SP 35 W TYCHACH
listopad 1979 rok

 Szkoła powiększała się z roku na rok, przybywało pracowników i uczniów, rozszerzała się jej działalność.

1 września 1980 r.

- od tej pory uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki, codziennie wydawanych jest 140 obiadów.

5 września 1980 r.

- 35 szczep Związku Harcerstwa Polskiego przy SP 35 otrzymuje imię Bohaterów Wieży Spadochronowej. Komendantem jest Harcmistrz PRL Janusz Abramowicz, działają 4 drużyny harcerskie i 3 drużyny zuchowe.

Rok szkolny 1981/82

- zastępcami dyrektora zostali: mgr Włodzimierz Kurczab i mgr Monika Wronowa.
- Grono Pedagogiczne składało się z 31 nauczycieli. - założenie związku NSZZ "Solidarność" przewodniczącą zostaje J. Bortel, w dalszym ciągu działa Związek Nauczycielstwa Polskiego przewodniczącą jest B Plawgo.

Rok szkolny 1982/83

- pierwsze posiedzenie Rady Samorządu Uczniowskiego,
- uczniowie po raz pierwszy biorą udział w konkursach przedmiotowych.

Rok szkolny 1983/84

- uczniowie zajmują wysokie lokaty w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.

Rok szkolny 1984/85

- pierwsze starty nauczycieli w spartakiadach (siatkówka kobiet i mężczyzn, pchnięcie kulą, skok w dal, bieg na 60m.)

Rok szkolny 1985/86

- rozpoczynają działalność klasy sportowe (kl. V, VI, VII) o specjalności piłka ręczna dziewcząt,
- powstają koła:
taneczne - opiekun M. Banaś - Abramowicz
gimnastyki artystycznej - K. Kostecka.
Koła te zajmują czołowe miejsca w Miejskich i Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Artystycznych Młodzieży Szkolnej,
Koło SKKT w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego zajmuje I miejsce,
- wizytacja szkoły przeprowadzona przez Wydział Oświaty i Wychowania w Tychach ocenia pracę Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej i personelu administracyjno-gospodarczego jako bardzo dobrą.,

Rok szkolny 1986/87

- zastępcą dyrektora zostaje pani mgr Irena Wyrwiak,
- pierwsza ceremonia pasowania skrzatów, czyli pierwszoklasistów na uczniów klasy I,
- SKKT zajmuje I miejsce w rywalizacji tyskich kół SKKT i PTTK.

Rok szkolny 1987/88

- pierwszy śródroczny wyjazd klas III do Krynicy Morskiej w ramach akcji "Zielona Szkoła",
- aktywnie działające SKKT zajmuje I miejsce w eliminacjach XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju SKKT,
- uczniowie SP 35 zajmują zespołowo I miejsce w miejskich eliminacjach przedmiotowych pod hasłem "Najzdolniejsi uczniowie naszych szkół".

Rok szkolny 1988/89

- szkoła gości u siebie przedstawicieli oświaty z Halle Neustadt,
- uczniowie zajmują II miejsce w rywalizacji międzyszkolnej "Najzdolniejsi uczniowie tyskich szkół",
- I Szczep ZHP im. Bohaterów Wieży Spadochronowej działający przy SP 35 obchodzi 10-lecie istnienia.
W jego skład wchodzą: dwie drużyny harcerskie, dwie drużyny zuchowe, próbna drużyna harcerska, otwarty Klub Biegów na Orientację, Krąg Instruktorski "Zatorze",
- uczniowie klas III reprezentują naszą szkołę i zajmują II miejsce w turnieju miejskim "Asy z III klasy",

Rok szkolny 1989/90

- rok osiągnięć sportowych, startujący w czwórboju lekkoatletycznym chłopcy zajmują I miejsce w mieście i rejonie, IX w województwie.
we współzawodnictwie sportowym za ten rok nasza szkoła zajmuje III miejsce.

Rok szkolny 1990/91

25.05.1991r. śmierć dyrektora mgr Tadeusza Sawickiego,
29 maja cała szkoła uczestniczy w uroczystości pogrzebowej.

Funkcja dyrektora szkoła powierzona została pani mgr Irenie Wyrwiak

Rok szkolny 1991/92

- w ramach akcji "Szkoła Zdrowia" 143 uczniów pod opieką 12 nauczycieli wyjeżdża do Szczyrku (11. XI - 24.XI.1991r.), uczniowie wolny czas spędzają na zajęciach z kultury fizycznej, na wycieczkach, poznawaniu środowiska przyrodniczego, historii i pracy mieszkańców Beskidu Śląskiego,
- 5 czerwca 1992 roku po raz pierwszy zorganizowany zostaje Koncert dla Rodziców, pod hasłem "Wdzięczność jest pamięcią serca", jako podziękowanie za działalność na rzecz szkoły.

Rok szkolny 1992/93

- 13 listopada 1992 roku szkołę odwiedza biskup Gerard Bernacki,
- podczas obchodów Dnia Ziemi na festiwalu Piosenki Ekologicznej szkoła zajmuje I miejsce,
- śródroczny wyjazd do Piwnicznej, z możliwości wyjazdu korzystają tym razem uczniowie klas IV i V,
- 29 maja 1993r. odbywa się Osiedlowy Festyn Rekreacyjno-Sportowy,
Rok szkolny 1993/94 - nowy rok szkolny zaczyna się dla 1415 uczniów i 85 nauczycieli,
- w turnieju "Asy z III klasy" szkoła zajmuje II miejsce w Tychach
Rok szkolny 1994/95 - uczniowie klas VI - VII po raz kolejny biorą udział w plastycznych zajęciach plenerowych w Ustroniu,
- uczniowie uczestniczą w Rajdzie Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rajcza-Ujsoły,
- w finale konkursu "Nudna Matematyka" udział biorą W. Surma i M Łechtański,
- w finale międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Pikomat" występuje J.Drożyńska,
- reprezentanci naszej szkoły uczestniczą w sesji ekologicznej w Bieruniu,
- wizytacja szkoły przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty i Miejski Zarząd Oświaty w Tychach ocenia pracę Dyrekcji i Rady Pedagogicznej jako wyróżniającą.

Rok szkolny 1995/96

- wyróżnienie dla J. Krakowiak w Ogólnopolskim Konkursie "Młodość - Trzeźwość",
- spotkanie z absolwentem naszej szkoły Mariuszem Czerkawskim,
- rozpoczęcie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego "Spójrz inaczej".

Rok szkolny 1996/97

- uczniowie klas V korzystają z wyjazdu na obóz ekologiczny do miejscowości Muczne w Bieszczadach,
- zespół wokalny "Triola" występuje w finale IV Przeglądu Piosenki Dziecięcej "Śląskie Śpiewanie" zajmując III miejsce w kategorii chórów młodszych.
Rok szkolny 1997/98 - pobyt uczniów klas VI w Połczynie Zdroju,
- spotkanie młodzieży z japońskim wolontariuszem panem Tadashi Togawa,

Rok szkolny 1998/99

- obchody 20-lecia szkoły,
- spotkanie ks. biskupa dr Stefana Cichego z Gronem Pedagogicznym i młodzieżą,
- I miejsce w miejskim konkursie recytatorskim kl. I-II pt. "Wiersze, które lubimy" zajmuje Igor Szuban,
- szkoła zajmuje I miejsce w konkursie pod hasłem "Tu zdobywają wiedzę nasze pociechy",
- uczniowie: Robert Godlewski, Wiktoria Lech, Małgorzata Czyżyk zostają laureatami konkursu plastycznego "Europa",
- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z chemii zajmuje Robert Godlewski.

Rok szkolny 1999/2000 zobacz zdjęcie w powiększeniu

 w wyniku reformy oświaty nasza szkoła zostaje szkołą podstawową,
- finał miejskiego konkursu recytatorskiego klas I-III w naszej szkole,
- odbył się pierwszy Rajd Szkolny,
- uroczyście pożegnaliśmy ostatni rocznik klas VIII,
- po raz pierwszy mury szkoły opuścili także uczniowie klas VI.

 

GRONO PEDAGOGICZNE
maj 2000 rok

Rok szkolny 2000/2001 - rozpoczęła swą działalność świetlica terapeutyczna "Dam sobie skrzydła",
- uczniowie uczestniczą w ogólnopolskiej pomocy rodzinnym domom dziecka i pogotowiom opiekuńczym, pod hasłem "Góra grosza",
- giełda prac świątecznych, prezentacja i sprzedaż prac uczniów klas I - III,

Rok szkolny 2001/2002

- 29 IX odbył się II Rajd Szkolny,
- Europejski Rok Języków; wystawki, plakaty, występy aktorskie przygotowane przez uczniów szkoły.
Rok szkolny 2003/2004 – ten rok szkolny, jak zwykle, spędziliśmy na nauce nowego..., zdobywaniu umiejętności w różnych dziedzinach. Odbyły się wszystkie, należące już do tradycji szkolnej, imprezy (konkursy, giełdy prac dziecięcych, akademie, rajd itp.). Ponadto:
- już we wrześniu wzięliśmy udział w miejskim spotkaniu integracyjnym „Wszyscy razem” na Stadionie miejskim. Spotkanie miało charakter spartakiady sportowej;
w październiku zawarliśmy porozumienie z Wydawnictwem DIDASKO, które objęło patronat nad realizacją zajęć zintegrowanych wg programu „Poznaję świat i wyrażam siebie”; 
-   w grudniu gościliśmy grupę Holendrów, która obdarowała emerytów i rencistów z okazji Mikołaja, a teatrzyk Słówko rozbawił nas spektaklem „Bal lal”;
- w marcu firma DANONE propagowała u nas ogólnopolski program edukacyjny „Zdobywamy odporność”;
  Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem  były obchody 25-lecia istnienia szkoły. 
Grafik czerwcowego tygodnia zapełniony był, przygotowanymi przez nauczycieli i uczniów, imprezami. Trwały konkursy, wystawy, loterie, warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, zawody sportowe. Malowaliśmy farbami na szkle, rzeźbiliśmy w masie solnej, braliśmy udział w warsztatach „Jak powstała książka”, przyglądaliśmy się popisom harcerzy i wspinaczy, ratowników górskich. Emocji było co niemiara, zwłaszcza podczas festynu zorganizowanego dla osiedlowej społeczności.
Rok szkolny 2004/2005 - codzienna wytrwała praca nad naszym rozwojem i tradycyjne imprezy, to już rutyna. Niecodziennie zdarzają się:
- spotkanie z misjonarzem połączone z wystawą eksponatów misyjnych należących do zbiorów Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego (październik);
odwiedziny arcybiskupa Damiana Zimonia, który rozmawiał z gronem pedagogicznym i młodzieżą (listopad);
- spotkanie z Joanną Białobrzeską – autorką podręczników „Ja, Ty – My”, z których korzystają uczniowie klas I-III
- awans piłkarek ręcznych SP-35 do turnieju finałowego;
Rok szkolny 2005/2006

zobacz zdjęcie w powiększeniu

W ramach programu edukacyjnego UE - Socrates Comenius  - szkoła przystąpiła do projektu o tytule "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji." (Water Roads: Bridges of Progress and Civilization). Celem projektu jest wzajemne poznawanie tradycji i kultury państw uczestniczących w programie oraz wzbogacenie doświadczeń w zakresie edukacji.
W grudniu pożegnaliśmy, odchodzącą na emeryturę, panią dyrektor Irenę Wyrwiak.
Funkcję dyrektora szkoły objęła  Alicja Drożdż.
- Dzień Otwarty Szkoły- przedstawienie, występy, pokazy prezentujące dorobek szkoły. 
- Agnieszka Cyran, uczennica klasy VI, uzyskała tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym "Na podbój Kosmosu".
Rok szkolny 2006/2007 - w ramach programu Socrates Comenius we wrześniu gościliśmy 13 nauczycieli i 17 uczniów z pięciu szkół partnerskich. Nauczyciele zwiedzili najciekawsze miejsca w okolicy, Pszczynę, Promnice, Browary Tyskie a także obóz W Oświęcimiu i Brzezince.
- w celu zapewnienia uczniom możliwości wyrównywania braków wiedzy i zdobywanie dodatkowych umiejętności  we wrześniu przystąpiliśmy do programu Szkoła szans.   - Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzania horyzontów”.
- spotkanie uczniów z aktorem Augustem Kowalczykiem byłym więźniem obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
- I miejsce
w międzyszkolnym konkursie fotograficznym "Moje miasto" zajęli uczniowie szkolnego koła fotograficznego,
- przystąpienie do realizacji projektu pod hasłem "Czy będąc osobą niepełnosprawną można osiągnąć sukces", wizyta K. Hamer niepełnosprawnej pływaczki, która na paraolimpiadzie w Sydney zajęła 4 miejsce.
- w podsumowaniu sportowego roku szkolnego 2006/07, przez Szkolne Towarzystwo Sportowe, zajęliśmy III miejsce
Rok szkolny 2007/2008 Rok szczególny - zyskaliśmy patronkę! Od 28 maja 2008 roku została nią Matka Teresa z Kaluty.

Zobacz, jaki był to rok w oczach redaktorów szkolnej gazetki SŁÓWKO 

Rok szkolny 2008/2009

- Zakończenie szkolnego projektu „Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji” realizowanego w latach 2005-2008 w ramach programu Sokrates Comenius
 
- Spotkanie z Joanną Białobrzeską autorką podręczników dla kl. I-III, z których uczą się nasi uczniowie 
- W maju, w I rocznicę nadania szkole imienia Matki Teresy z Kalkuty odsłonięto tablicę pamiątkową naszej patronki

Rok szkolny 2009/2010

- W październiku odbyła się loteria fantowa, z której pieniądze przeznaczono na cele misyjne, w tym na ośrodek w Kamerunie zajmujący się w ramach Adopcji Serca Francie Andy Yanga,  podopieczną naszej szkoły
- Spotkanie ks. biskupa dr Gerarda Bernackiego z gronem pedagogicznym
- Kolejne spotkanie nauczycieli z Joanną Białobrzeską na temat nowych metod pracy z dziećmi
- W podsumowaniu roku sportowego nasza szkoła zajęła 3 miejsce wśród tyskich szkół podstawowych.
   W kategorii sportowiec roku w kategorii dziewcząt tytuł ten zdobyła Jolanta Gajda.

- W ramach Święta Szkoły i 100 rocznicy urodzin naszej patronki przyznano panu Antoniemu Czarneckiemu tytuł Przyjaciela Szkoły wraz ze statuetką Matki Teresy z Kalkuty

Rok szkolny 2010/2011

- Funkcję dyrektora szkoły objęła pani mgr Hanna Rabczyńska
- Po raz pierwszy obchodziliśmy w szkole Dzień Papieski; odbyły się konkursy plastyczne i literacki pod hasłem „Jan Paweł II – papież bliski mojemu sercu”
- W grudniu uczniowie z klas II i III uczestniczyli w imprezie „Moda na odblaski”, która odbyła się w katowickim „Spodku”
- Dzień otwarty szkoły pod hasłem „W Akademii Wróżki Literki”
- W Ogólnopolskim Teście Ortograficznym uczniowie naszej szkoły zajęli 13 i 16 miejsce
- Nasza szkoła uzyskała w roku szkolnym 2010/2011 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów 

Rok szkolny 2011/2012

- W ramach Światowego Dnia Tolerancji w szkole zorganizowano marsz wokół swojej placówki; uczniowie wykonywali prace plastyczne oraz tworzyli wiersze i rymowanki
- W Finale Mistrzostw Śląska w piłce ręcznej dziewcząt młodszych klasa Vc zdobyła II miejsce i tytuł Wicemistrzyń Śląska
- Nasze uczennice zdobyły brązowe medale w Pucharze Polski w Piłce Ręcznej

Rok szkolny 2012/2013

- Spotkanie uczniów z native speakerem Stefano pochodzącym z RPA, który opowiadał dzieciom o swoim kraju
- Udział klasy sportowej VIc w IV Memoriale im. Franciszka Wolaka w piłce ręcznej dziewcząt w Nowym Sączu, gdzie zajęły IV miejsce
- spotkanie  uczniów z rycerzem z Bractwa Rycerskiego Ziemi Pszczyńskiej zakończone prezentacją tańców dworskich i muzyki renesansowej

Rok szkolny 2013/2014
  W roku szkolnym 2013/2014 obchodziliśmy jubileusz 35-lecia  szkoły.
W ramach obchodów zorganizowane zostały:
12 lutego 2014r "Gala" w Teatrze Małym w Tychach
22 lutego 2014r "Bal absolwentów i przyjaciół szkoły"
12 czerwca 2014r "Święto Szkoły" - festyn
    
21 czerwca 2014r Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
/rocznik 2002, 2003/
  Telewizja Polska S.A. Oddział w Katowicach objęła patronatem Turniej piłki ręcznej dziewcząt
/rocznik 2002 i 2003/
w dniu 21 czerwca 2014 roku na hali MOSiR w Tychach
z okazji 35-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 35
z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach.
  Dodatkowe Informacje dotyczące obchodów 35-lecia szkoły:
* Przeczytaj List do Absolwenta
* Plakat informujący o balu
* Napisz do nas i podziel się swoimi wspomnieniami ze szkoły;  adres: absolwentsp35@wp.pl
* Biuletyn na 35-lecie szkoły
* Dodatek  do biuletynu
Rok szkolny 2014/2015 - W dniach 27-31.10.2014r w szkole odbył się Tydzień o bezpieczeństwie dla klas I-III.
- Dziewczęta z klasy sportowej VIc, wspomagane piłkarkami ręcznymi z klasy Vc zajęły II miejsce w VI Międzynarodowym Memoriale imienia Franciszka Wolaka w piłce ręcznej dziewcząt w Nowym Sączu w dniach 08.-10.11.2014 r.
- W dniach 17-21.11.2014r w naszej szkole odbył się kolejny TYDZIEŃ TOLERANCJI, w którym uczestniczyły klasy I-VI. Przewodnim celem tegorocznego tygodnia było uwrażliwienie uczniów na osoby niepełnosprawne: niedowidzące, niewidome.
- W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi 16.01.2015r. uczniowie klasy II d spotkali się z byłym mistrzem świata w siatkówce, trzykrotnym srebrnym medalistą mistrzostw Europy (1975, 1977, 1979), olimpijczykiem z Moskwy (1980), odznaczony dwukrotnie srebrnym i dwukrotnie złotym Medalem za wybitne osiągnięci sportowe panem Wiesławem Czają.
- Dnia 25 lutego 2015r. w Szkole Podstawowej nr 35 z OI w Tychach, odbyły się Dni Otwarte.
- W dniu 1 czerwca 2015 r. odbył się w naszej szkole Festyn Szkolny z okazji Dnia Dziecka połączony z finałem „Spartakiady Sportowo-Wędkarskiej”.
- W Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkól Podstawowych nasze uczennice zajęły III MIEJSCE!
Rok szkolny 2015/2016 - Dziewczęta z klasy VIc zajęły III miejsce w XXXIX Ogólnopolskim turnieju piłki ręcznej w Kępnie.
- W dniach od 9  do 16 listopada uczniowie klas I, II i III uczestniczyli w kolejnym Tygodniu o Bezpieczeństwie pod hasłem „BEZPIECZEŃSTWO CODZIENNIE, NIE TYLKO OD ŚWIĘTA - KAŻDY O TYM PAMIĘTA” z udziałem policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tychach.
- W dniach od 16.11  do 20.11.2015r w naszej szkole odbył się kolejny Tydzień Tolerancji pod hasłem: „Wszyscy jesteśmy tacy sami”.
- W Mistrzostwach Miasta w Piłce Ręcznej Dziewcząt nasza szkoła zapewniła sobie tytuł Mistrzyń miasta w piłce ręcznej dziewcząt wśród szkół podstawowych.
- Dnia 9.03.2016 po raz kolejny w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Przedszkolaki oraz ich rodzice mogli zajrzeć do niemal każdego zakamarka naszej placówki, po których oprowadzała ich Wróżka Literka.
- Odbyła się VI edycja Konkursu Szkolnych Talentów dla klas I – VI.
-1 kwietnia obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY O AUTYŹMIE pod hasłem „ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU”. Tego dnia większość uczniów i nauczycieli na znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem przyszło do szkoły z niebieskim elementem garderoby. Wychowawcy klas I-VI przeprowadzili zajęcia dydaktyczne dotyczące problematyki autyzmu.
- Chór szkolny Kantata wystąpił w XXVI edycji Rejonowego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Tychy 2016 zdobywając wyróżnienie I stopnia!
- „BO  KAŻDE  DZIECKO  JEST  ARTYSTĄ”  pod tym hasłem już po raz siódmy odbyły się w naszej szkole  warsztaty artystyczne  dla uczniów klas integracyjnych w Tychach, w których uczestniczyło 45 uczniów.
- Dziewczęta z klasy sportowej VIc reprezentując naszą szkołę i Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Tychach,

zwyciężyły w 40-tym Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt w roczniku 2003. Nasza drużyna wygrała wszystkie 5 meczów.
- W dniu 1 czerwca 2016 r. odbył się w naszej szkole Festyn Szkolny z okazji Dnia Dziecka. W czasie festynu promowane było zdrowe odżywianie i ruch.