Dokumenty szkolne

Statut Szko造 Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Tychach; 
tekst jednolity obowi您uje od 10 grudnia 2014 r.


UCHWAx Nr 19/2014/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w statucie szko造.
UCHWAx Nr 16/2015/2016 z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w statucie szko造.
UCHWAx Nr 22/2016/2017
z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w statucie szko造.Plan pracy szko造  Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Tychach
na rok szkolny 2015/2016
 

Regulamin Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Tychach 
zawiera prawa i obowi您ki uczni闚 naszej szko造, okre郵a zasady wsp馧篡cia uczni闚 i nauczycieli,
tworzy warunki dla samorz康no軼i.

Obowi您uje od dnia 12 XI 2013r.  

Program wychowawczy Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Tychach
na rok szkolny 2016/2017

Program profilaktyki  Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Tychach 
na rok szkolny 2016/2017

Koncepcja pracy szko造

Koncepcja pracy szko造  jest realizowana poprzez cele i zadania zawarte w dokumentach szkolnych, aktualizowanych, opartych na odpowiednich podstawach prawnych, takich jak:
-Statut szko造,
-Plan pracy szko造,
-Program profilaktyki,
-Program wychowawczy szko造.Wewnatrzszkolny System Oceniania
wewn徠rzszkolne zasady oceniania zawarte s w Statucie Szko造 (Dzia VII str.73)

Wymagania edukacyjne w klasach I-III

Klasa I
Klasa II
Klasa III

Religia Klasa I
Religia Klasa II
Religia Klasa III

Kryteria ocen w klasach IV-VI


Wychowanie do 篡cia w rodzinie
Podstawa programowa dla klas V, VI autorstwa: T. Kr鏊, K. Ma郾ik,  G. W璕larczyk   

Podstawa programowa kszta販enia og鏊nego dla szk馧 podstawowych 

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego  za wyniki w nauce lub osi庵ni璚ia sportowe  

Ewaluacja wewn皻rzna

Raport ko鎍owy z ewaluacji wewn皻rznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach;  rok szkolny 2015/2016

Raport ko鎍owy z ewaluacji wewn皻rznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach;  rok szkolny 2014/2015

Raport ko鎍owy z ewaluacji wewn皻rznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach;  rok szkolny 2013/2014

Raport ko鎍owy z ewaluacji wewn皻rznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach;  rok szkolny 2012/2013

Raport ko鎍owy z ewaluacji wewn皻rznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach;  rok szkolny 2011/2012  

Raport ko鎍owy z ewaluacji wewn皻rznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach;  rok szkolny 2010/2011


Zarz康zenia


 Zarz康zenie nr 1/2016/17 Dyrektora Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach z dnia 28.09.2016r. 
Dotyczy: organizacji roku szkolnego 2016/2017


 Zarz康zenie nr 1/2015/16 Dyrektora Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach z dnia 28.09.2015r. 
Dotyczy: organizacji roku szkolnego 2015/2016

 Zarz康zenie nr 2/2014/15 Dyrektora Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach z dnia 25. 09.2014r. 
Dotyczy: organizacji roku szkolnego 2014/2015

Zarz康zenie nr 8 2014/15   Dyrektora Szko造 Podstawowej nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi  im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach  dnia 26 lutego 2015 r.   w sprawie okre郵enia kryteri闚, liczby punkt闚 za kryteria post瘼owania rekrutacyjnego na wolne miejsca do klasy pierwszej oraz do klasy czwartej, a tak瞠 okre郵enia termin闚 post瘼owania rekrutacyjnego, termin闚 sk豉dania dokument闚 i termin闚 post瘼owania uzupe軟iaj帷ego obowi您uj帷ych w post瘼owaniu rekrutacyjnym w Szkole Podstawowej nr 35 z O. I. im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach na rok szkolny 2015/2016


POWR紘