Dokumenty szkolne

Statut Szko造 Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Tychach; 
tekst jednolity obowi您uje od 29 listopada grudnia 2017 r.Plan pracy szko造  Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Tychach
na rok szkolny 2015/2016
 

Regulamin Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Tychach 
zawiera prawa i obowi您ki uczni闚 naszej szko造, okre郵a zasady wsp馧篡cia uczni闚 i nauczycieli,
tworzy warunki dla samorz康no軼i.

Obowi您uje od dnia 12 XI 2013r.  

Program wychowawczo-profilaktyczny Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi
w Tychach    na rok szkolny 2017/2018

Plan dzia豉 wychowawczo-profilaktycznych  Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Tychach 
na rok szkolny 2017/2018

Koncepcja pracy szko造
Koncepcja pracy szko造  jest realizowana poprzez cele i zadania zawarte w dokumentach szkolnych, aktualizowanych, opartych na odpowiednich podstawach prawnych, takich jak:
-Statut szko造,
-Plan pracy szko造,
-Program profilaktyki,
-Program wychowawczy szko造.

Wewnatrzszkolne Zasady Oceniania
Wewn徠rzszkolne Zasady Oceniania
Szko造 Podstawowej nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi w Tychach


Wymagania edukacyjne w klasach I-III

Klasa I
Klasa II
Klasa III
J瞛yk angielski - przedmiotowy system oceniania

Religia     Klasa I
Religia   Klasa II
Religia     Klasa III
Etyka        Klasa I


Kryteria ocen w klasach IV-VII

J瞛yk polski

przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

J瞛yk angielski
przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Historia i spo貫cze雟two
przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Przyroda
przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 4 klasa 5 klasa 6

Biologia
przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 7 klasa 8

Geografia
przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 7 klasa 8

Fizyka
przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 4 klasa 8

Chemia
przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 7 klasa 8

Matematyka
przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Muzyka

przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Plastyka

przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Zaj璚ia techniczne

przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 4 klasa 5 klasa 6

Zaj璚ia komputerowe

przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Wychowanie fizyczne

przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8

Religia
przedmiotowy system oceniania
kryteria oceniania
klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8


Wychowanie do 篡cia w rodzinie
Podstawa programowa dla klas V, VI autorstwa: T. Kr鏊, K. Ma郾ik,  G. W璕larczyk   

Podstawa programowa kszta販enia og鏊nego dla szk馧 podstawowych 

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego  za wyniki w nauce lub osi庵ni璚ia sportowe  

Ewaluacja wewn皻rzna

Raport ko鎍owy z ewaluacji wewn皻rznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach;  rok szkolny 2016/2017Zarz康zenia


Zarz康zenie nr 1/2017/18 Dyrektora Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach z dnia 28.09.2017r. 
Dotyczy: organizacji roku szkolnego 2017/2018


 Zarz康zenie nr 1/2016/17 Dyrektora Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach z dnia 28.09.2016r. 
Dotyczy: organizacji roku szkolnego 2016/2017


 Zarz康zenie nr 1/2015/16 Dyrektora Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach z dnia 28.09.2015r. 
Dotyczy: organizacji roku szkolnego 2015/2016

 Zarz康zenie nr 2/2014/15 Dyrektora Szko造 Podstawowej Nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach z dnia 25. 09.2014r. 
Dotyczy: organizacji roku szkolnego 2014/2015

Zarz康zenie nr 8 2014/15   Dyrektora Szko造 Podstawowej nr 35 z Oddzia豉mi Integracyjnymi  im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach  dnia 26 lutego 2015 r.   w sprawie okre郵enia kryteri闚, liczby punkt闚 za kryteria post瘼owania rekrutacyjnego na wolne miejsca do klasy pierwszej oraz do klasy czwartej, a tak瞠 okre郵enia termin闚 post瘼owania rekrutacyjnego, termin闚 sk豉dania dokument闚 i termin闚 post瘼owania uzupe軟iaj帷ego obowi您uj帷ych w post瘼owaniu rekrutacyjnym w Szkole Podstawowej nr 35 z O. I. im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach na rok szkolny 2015/2016


POWR紘