Informacje dla rodziców 

*   NASZE DZIECKO ROZPOCZYNA NAUKĘ W SZKOLE   JAK POMÓC CZWARTOKLASIŚCIE?  PRZYGOTOWANIA DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ    **   
Szanowni Rodzice,

Przed dziećmi ponad dwa miesiące odpoczynku. Dzieci będą korzystały z różnych form wypoczynku, także tych organizowanych poza miejscem zamieszkania.
W związku z tym prosimy o zapoznanie się z listem MEN dotyczącym organizacji bezpiecznych wakacji.

oraz Poradnikiem Bezpiecznego Wypoczynku na stronie: 
  https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men.pdf

 

Uwaga Rodzice!
poniżej umieszamy informacje dotyczące proponowanej przez MEN reformy oświaty:

- serwis internetowy o zmianach w systemie edukacji http://reformaedukacji.men.gov.pl/
- plakat - "Mapa drogowa reformy edukacji"
- plakat - "Szkoła po zmanie"
- broszura informacyjna - "Dobra szkoła".

- reforma edukacji - informacje na stronie  Kuratorium Oświaty w Katowicach

- list Ministra Edukacji Narodowej  do rodziców i opiekunów  z dnia 13 stycznia 2017r.
- list Ministra Edukacji Narodowej  do rodziców i opiekunów  z dnia 19  maja 2017r.

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017
List w wersji pdf

List dostępny jest też pod linkiem:
http://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-do-uczennic-i-uczniow-z-okazji-zakonczenia-roku-szkolnego-20162017


 

Zasady płatności za podręczniki zagubione lub zniszczone
 -
zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej


List Rzecznika Praw Dziecka na zakończenie roku szkolnego
Szanowni Państwo,
w imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka przekazujemy link do listu okolicznościowego skierowanego do uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016.
List dostępny jest pod linkiem: http://brpd.gov.pl/node/41460 

ODDAJ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY I ZBIERAJ PUNKTY DLA NASZEJ SZKOŁY!
Drodzy Rodzice!
Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym: Moje miasto bez elektrośmieci.
Jednym z założeń programu jest zachęcanie rodziców do oddawania na rzecz szkoły elektrośmieci do punktów zbiórki zużytego sprzętu. 
  czytaj więcej
 


 
Rusza rekrutacja na kolejny już - IX semestr Śląskiego Uniwersytetu Dziecięcego Gaudeamus.
Poniżej w załącznikach przedstawiamy informacje o ŚUDG, plakat o rekrutacji oraz nowy harmonogram.

Regulamin śląskiego Uniwersytety Dziecięcego  Harmonogram zajęć  Rekrutacja    Ulotka  

Szanowni Państwo!
Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim rodzicom i sympatykom szkoły, którzy oddali głos na projekt "Edukacyjna strefa gier i sportu na terenie SP nr 35" w ramach II edycji tyskiego budżetu partycypacyjnego.
Projekt przewidziany jest do realizacji w 2016 roku.

Podobne projekty stref gier i sportu można zobaczyć na stronie:
 
http://www.kreatywnestrefygier.pl/nasze-realizacje/

Szlachetna paczka
Niedowierzanie, wzruszenie, łzy radości i wdzięczności – taka mieszanka uczuć towarzyszyła Rodzinie w chwili przyjmowania paczki. Z całego serca dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy przyczynili się do stworzenia wspaniałej Szlachetnej Paczki. Przyjmijcie podziękowania od Rysia i Wiktorii.


Przeczytaj relację z wręczenia szlachetnej paczki Rodzinie

Pedagog Małgorzata Wrzesień
  
Drodzy Rodzice!
Podobnie jak w ubiegłym roku pragniemy wraz z całą społecznością szkolną przygotować szlachetną paczkę dla wybranej tyskiej rodziny.
Wszelkie informacje dotyczące rodziny i jej potrzeb podajemy poniżej w załącznikach.
Zbiórka potrzebnych rodzinie rzeczy trwa do 10.12.2015r.
Z góry serdeczne dziękujemy za aktywne włączenie się do akcji.
opis rodziny
potrzeby rodziny
TYSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY
Wykłady w roku akademickim 2015/2016 będą odbywały się od października 2015r. do czerwca 2016 r. w soboty w godzinach dopołudniowych.   
 Roczny koszt uczestnictwa w zajęciach to 100 zł. Dla rodzeństw przewidziano zniżkę – 75 zł za drugie i każde kolejne dziecko.
 czytaj więcej  
Zapisy przejmowane będą wyłącznie on-line poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1kXxbRKywwnhl6cjS4Gu87rUTnWPljkyZKESKgpcfw9Y/viewform
 

W związku z wydłużeniem okresu realizacji przedmiotowego projektu oraz ze zmianami we wniosku o dofinansowanie zamieszczamy zaktualizowane informacje w zakresie informacji promocji  (w załączeniu).

Apel do Rodziców!
Apelujemy do szanownych Państwa o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców.
Gromadzone w ten sposób środki są wykorzystywane na zaspokajanie różnorodnych potrzeb Waszych Dzieci. Wzbogacamy księgozbiór biblioteki szkolnej, prenumerujemy czasopisma. Kupujemy nagrody dla uczniów uczestniczących w szkolnych konkursach. Kupujemy pomoce naukowe. Dofinansujemy zajęcia pozalekcyjne. Uzupełniamy drobny sprzęt do pracowni komputerowej.

Roczna składka na pierwsze dziecko wynosi 60 zł., na drugie dziecko 30 zł., kolejne dzieci zwolnione są z opłaty.
Wpłat można dokonywać w ratach.
Dziękujemy serdecznie za wpłaty.

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW PRZY SP 35
BANK PKO BP TYCHY
63 1020 2528 0000 0102 0403 7859

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Rada Rodziców

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW   WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:
-uczniów klasy III szkoły podstawowej,
-uczniów niepełnosprawnych,
-uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Załączniki:   
Wniosek (format.doc)    Wniosek (format.pdf)    Wniosek dla dzieci z orzeczeniem
Więcej informacji na stronie:
http://www.oswiata.tychy.pl/dofinansowanie/wyprawka-szkolna-2.html
Góra

 

Organizacje na rzecz osób z niepełnosprawnością działające w Tychach -

Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem z ADHD - opracowanie Marcelina Malara
Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu - opracowanie Justyna Kliś
Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową - opracowanie Bożena Żurawka
Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem niedowidzącym - opracowanie Małgorzata Christ
Ogólne zasady postępowania z dzieckiem afatycznym - opracowanie Sylwia Kownacka
Rady dla rodziców do pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania - opracowanie Iwona Nawracka
Rady dla dziecka z wadą słuchu - opracowanie Elżbieta Cywińska
Prezentacja: Afazja ruchowa - opracowanie Sylwia Kownacka


NASZE DZIECKO ROZPOCZYNA NAUKĘ W SZKOLE
Rozpoczęcie przez dziecko szkolnej edukacji jest w każdej rodzinie ogromnym wydarzeniem. Właściwe przygotowanie dziecka do szkoły w rodzinie, jego przeżycia, sukcesy lub niepowodzenia w pierwszych dniach pobytu w szkole mogą w istotny sposób zaważyć na postawach dziecka i jego motywacji uczenia się. Od tej pory zmieni się dotychczasowy tryb życia dziecka i rodziny.
Dzisiejsza szkoła różni się od tej, do której uczęszczali rodzice dzieci. W kl. I – III wprowadzono kształcenie zintegrowane, co oznacza, że zniknął podział na przedmioty. Celem kształcenia na tym etapie edukacji jest przygotowanie dziecka do uczenia się, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, nauka podstawowych umiejętności, czyli poprawnego i swobodnego wypowiadania się, czytania ze zrozumieniem, pisania, liczenia, dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, myślenia analitycznego i syntetycznego, ale także rozwijania osobowości i indywidualności każdego dziecka.
Zmienił się także sposób oceniania, gdzie ocenę cyfrową zastąpiła ocena opisowa. Za jej pomocą nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o osiągnięciach, sukcesach, postępach, trudnościach i uzdolnieniach.

Na co należy zwrócić uwagę na początku drogi szkolnej dziecka?

 * Cierpliwie i konsekwentnie przyzwyczajać dziecko, aby pamiętało o swoich obowiązkach szkolnych (np. pakowanie tornistra, odrabianie zadań itp.)
* Dobrze kierować postępowaniem dziecka, a nie wyręczać je w obowiązkach. Aktywność własna rozwija, usamodzielnia i wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny i psychiczny. Dobra pomoc oznacza wspólne robienie z dzieckiem.
* Doceniać sukcesy dziecka, nawet te najdrobniejsze. Nie żałować pochwał.
* Omawiać z dzieckiem przyczyny niepowodzeń i wypracowywać wspólnie sposoby zapobiegania im.
* Spędzać z dzieckiem możliwie dużo czasu wolnego, poświęcając go na rozmowę, spacery, zabawę.
* Ograniczać oglądanie telewizji. Dobierać takie programy, które zawierają wartości edukacyjne oraz filmy o niezbyt dużym ładunku emocjonalnym.
* Czytać dzieciom. Głośne czytanie dziecku rozwija język, pamięć, wyobraźnię, uczy myślenia, buduje więź emocjonalną pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Ponadto zapewnia emocjonalny rozwój, uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu, poszerza wiedzę, poprawia koncentrację uwagi, ułatwia naukę w szkole i kształtuje nawyk czytania.

 
Wyprawka ucznia klasy I
• Piórnik - 2 ołówki, pióro, temperówka, gumka, linijka, klej w sztyfcie, nożyczki, kredki ołówkowe.
• Zeszyty – 16 kartkowy w wąskie linie do j.polskiego, 16 kartkowy w kratkę do j.angielskiego, matematyki i religii, 32 kartkowy do korespondencji.
• Gruba teczka do zajęć plastycznych – plastelina, papier kolorowy, blok rysunkowy i techniczny A-4 z białymi kartkami, blok rysunkowy i techniczny A-4 z kolorowymi kartkami, farby plakatowe, kredki świecowe lub pastele, zestaw 3 pędzli o różnej grubości. Cienka teczka na prace plastyczne.
• Strój do wychowania fizycznego – obuwie sportowe na gumowej podeszwie, biała podkoszulka, granatowe spodenki lub spodnie od dresu.
• Worek ze zmiennym obuwiem.
• Strój biało – granatowy na uroczystości szkolne.
Wszystkie rzeczy ucznia powinny być podpisane.
Góra

 

PRAWA DZIECKA wg Konwencji Praw Dziecka

20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konstytucję o Prawach Dziecka. Weszła ona w życie 2 września 1990 r. Zaczęła obowiązywać od 7 lipca 1991 r. Postanowienia Konwencji dotyczą dziecka, które nie ukończyło 18 lat.

 Konwencję nazywa się światową Konstytucją Praw Dziecka

 Status dziecka oparty jest według Konwencji na następujących założeniach:

 • Dziecko jest samodzielnym podmiotem. Ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prywatnej.

 • Dziecko, jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności.

 • Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka.

 • Państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać w jej funkcjach.

 Zasady, którymi się kierowano tworząc system ochrony dziecka:

 •  Zasada dobra dziecka, co oznacza, że wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka;

 •  Zasada równość, która oznacza, że wszystkie dzieci są równe wobec prawa, niezależnie od ich cech (koloru skóry, narodowości, płci);

 • Zasada poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców za rozwój i wychowanie dziecka; zgodnie z nią ochronie podlega autonomia rodziny i prawa obojga rodziców do decydowania o sprawach dziecka;

 • Zasada pomocy państwa w zabezpieczeniu odpowiednich warunków socjalnych i zdrowotnych rodziny.

 Katalog praw przyznanych dziecku w Konwencji:

 Prawa i wolności osobiste

 • prawo do życia i rozwoju;

 • prawo do tożsamości i identyczności (nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym pochodzeniu);

 • prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej;

 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania;

 • prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dotyczących dziecka w postępowaniu administracyjnym i sądowym;

 • prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia a nimi;

 • prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa;

 • prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

  Prawa socjalne

 • prawo do odpowiedniego standardu życia;

 • prawo do ochrony zdrowia;

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego;

 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

 Prawa kulturalne

 • prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej);

 • prawo do korzystania z dóbr kultury;

 • prawo do informacji;

 • prawo do znajomości swoich praw.

 Prawa polityczne

 • prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych

Góra


 
Najważniejsze numery telefonów:
800 060 800
– Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
Dopalacze.        Gdzie szukać pomocy?
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

Więcej informacji na stronie:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.htmlJAK POMÓC CZWARTOKLASIŚCIE?

1. Przygotuj z dzieckiem plan lekcji z wyraźnie zaznaczonymi numerami sal.
2. We wrześniu poproś dziecko o sporządzenie listy uczących je nauczycieli (ze wskazaniem przedmiotu).
3. Zaznaczcie wyraźnie na liście imię i nazwisko wychowawcy. Odnotujcie jego czas na indywidualne kontakty z rodzicami.
4. Powiadom wychowawcę (w szczególnych sytuacjach nauczycieli uczących) o szczególnych zaleceniach wobec dziecka (np. ze względu na stan zdrowia).
5. Spokojnie przyjmuj ewentualne objawy złości twego dziecka pod adresem nauczyciela, szkoły. Gdy złość minie wspólnie przeanalizujcie sytuację.
6. Od początku roku zwracaj uwagę, aby dziecko zapisywało co ma zadane - pisemnie i ustnie. Odpytuj je wyrywkowo.
7. Nie podkreślaj znaczenia ocen. Zwracaj raczej uwagę dziecka na umiejętność zdobywania wiedzy, radzenia sobie w sytuacjach problemowych, wykorzystywania jej.
8. Ustal z dzieckiem, że odrabia lekcje tego dnia, kiedy są zadane.
9. Wprowadź zwyczaj chwalenia się przez dziecko tym, czego się nauczyło. Chwal je za postępy - nie oceny.
10. Pozwalaj na wspólne z kolegami odrabianie lekcji - współzawodnictwo to świetny sposób na poprawę.
11. Pozwól rozpoczynać odrabianie lekcji od tych przedmiotów, które lubi.
12. Zapewnij dziecku przy pracy umysłowej bezwzględny spokój ­ zwłaszcza nadpobudliwemu.
13. Pozwól dziecku oswoić się z nową sytuacją. Dopiero później zaproponuj mu zajęcia dodatkowe.
14. Pozwól, aby dziecko miało wpływ na wybór zajęć dodatkowych ­ przecież to ono będzie w nich uczestniczyło.
15. Zostaw dziecku także chwile wolnego czasu na swobodny wypoczynek, nieprzewidziane planem zajęcia, zdarzenia.
16. Kontroluj systematycznie zeszyt „kontaktowy” i postępy dziecka w systemie Librus: https://synergia.librus.pl/informacje/rodzic-i-uczen

Góra


KARTA ROWEROWA

      Rowerzyści to coraz większa grupa użytkowników dróg. Karta rowerowa - to nasze pierwsze „prawo jazdy”. Kto nauczy się bezpiecznie i z poszanowaniem przepisów jeździć na rowerze, ten ma duże szanse, aby w przyszłości zostać kulturalnym i bezpiecznym kierowcą. Niezaprzeczalne są także zdrowotne walory roweru jako środka lokomocji, rekreacji i turystyki. Rower jest to pojazd jednośladowy lub wielośladowy, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Ponieważ rowery sprzedawane są często bez wyposażenia niezbędnego do ruchu po drogach, każdy rowerzysta powinien sam zadbać o to, aby rower odpowiadał przepisom ruchu drogowego.

Drodzy Rodzice!
Zadbajcie o to aby rower waszego dziecka wyposażony był zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu pojazdu,
2. jedno światło pozycyjne barwy czerwonej umieszczone z tyłu pojazdu (światło to może być światłem migającym),
3. jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt, umieszczone z tyłu roweru,
4. dzwonek,
5. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.
    Warto też zwrócić uwagę na sprawność roweru, a zwłaszcza na dodatkowe oświetlenie. Ma to szczególne znaczenie w porze jesiennej, kiedy wcześnie zapada zmrok. Nieoświetlony rower i jego kierowca jest szczególnie narażony na potrącenie przez pojazdy mechaniczne. Dodatkowo można rower wyposażyć np. w światła odblaskowe barwy żółtej na bocznych płaszczyznach kół pojazdu oraz na pedałach.

Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Nawet najmłodsi mogą jeździć na rowerze z tym, że młody człowiek w wieku do lat 10 może poruszać się po drogach publicznych wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, na zasadach określonych dla pieszych. Taki rowerzysta uważany jest w polskich przepisach za pieszego. 

Rowerzysta, który ukończył 10 lat może kierować rowerem pod warunkiem, że jest sprawny pod względem fizycznym i psychicznym, posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę. Rowerzysta ten powinien również posiadać uprawnienie do kierowania rowerem - kartę rowerową. Ocena czy spełnione są wymagania w zakresie sprawności fizycznej i psychicznej należy przede wszystkim do kierującego rowerem, w przypadku osoby niepełnoletniej – do jej rodziców lub opiekunów.

       Wymóg posiadania umiejętności do kierowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę oznacza, iż rowerzysta powinien dobrze i pewnie jeździć rowerem oraz umieć panować nad nim w różnych sytuacjach, niezależnie od warunków ruchu, takich jak np. mokra i śliska nawierzchnia. Do wymaganych umiejętności można także zaliczyć umiejętność wykonywania wszystkich manewrów przydatnych podczas jazdy po drodze. Oprócz sprawnego kierowania rowerem osoba kierująca tym pojazdem powinna znać zasady ruchu drogowego określone w Kodeksie Drogowym regulujące jazdę rowerem po drogach. Wszystkie te umiejętności podlegają ocenie przy sprawdzaniu kwalifikacji – egzaminie na kartę rowerową.

        Głównym celem tych zajęć będzie przygotowanie uczniów do bezpiecznego i partnerskiego uczestnictwa w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych.
W wyniku działań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie powinni:
- poznać obowiązujące rowerzystę zasady i przepisy ruchu drogowego.
- umieć postępować na drodze zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
- umieć respektować prawa innych.
- poznać zagrożenia występujące w ruchu drogowym i sposoby zapobiegania im.
- posiadać gotowość niesienia pomocy innym i poznać sposoby udzielania pierwszej pomocy.

O wydanie Karty rowerowej może ubiegać się każdy uczeń, który: wyraża chęć uzyskania karty, ma ukończone 10 lat oraz uzupełniony   ARKUSZ ZALICZEŃ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

W arkuszu tym po uzupełnieniu powinna się znaleźć:

 1. Opinia nauczyciela (wychowawcy) wystawiona na podstawie obserwacji zachowań ucznia w czasie pogadanek na lekcji wychowawczej, a także wyjść, wycieczek pieszych i  autokarowych.
2. Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej.
3. Znajomość obowiązujących zasad bezpiecznego poruszania się rowerzysty w ruchu drogowym oraz potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, wystawiane przez nauczyciela zajęć technicznych,
4. Znajomość obowiązkowego wyposażenia roweru, zasadę działania roweru, dbanie o stan techniczny roweru oraz potwierdzenie stanu technicznego roweru, wystawiane przez nauczyciela zajęć technicznych,
5. Zasady kierowania rowerem, umiejętności posługiwania się rowerem, wykonywanie poszczególnych manewrów, oraz potwierdzenie posiadanych umiejętności praktycznych, wystawiane w czasie jazdy po placu manewrowym przez komisję egzaminacyjną,
6. Zachowanie w miejscu wypadku, sposoby udzielania pierwszej pomocy, oraz potwierdzenie instruktażu przeprowadzonego przez pielęgniarkę szkolną.

       Sprawdzian umiejętności praktycznych odbywać się będzie w wyznaczonym terminie (początek czerwca) na placu manewrowym w obecności komisji
powołanej przez dyrektora szkoły.
       Uczeń, który nie wykazał się dostateczną wiedzą teoretyczną z zakresu przepisów ruchu drogowego nie może być dopuszczony do sprawdzianu praktycznego.Góra

Strona główna