Biblioteka szkolna

   Regulaminy      Lektury           Wydarzenia 


         Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 35 w Tychach powstała w 1979 roku, wraz z utworzeniem naszej szkoły. Przez ponad 23 lata mieściła się na pierwszym piętrze w początkowym fragmencie wschodniego skrzydła budynku. W sali o powierzchni 54m² wydzielono kącik czytelniczy na 8 miejsc, wypożyczalnię i miejsce do opracowywania i konserwacji zbiorów. Już w grudniu 1979 r. rozpoczęto udostępnianie księgozbioru, który liczył 1834 książki. Od początku czytelnicy mieli wolny dostęp do półek. Pod koniec pierwszego roku funkcjonowania szkoły biblioteka zgromadziła 4138 woluminów. W kolejnych latach księgozbiór był ciągle wzbogacany o lektury szkolne, literaturę dziecięcą i młodzieżową, literaturę pedagogiczną i książki popularnonaukowe.

       Rok 2003 zapoczątkował przekształcanie biblioteki w nowoczesne centrum informacji. Podczas ferii zimowych w lutym 2003 r. zbiory przeniesiono do odnowionej sali z zapleczem, również na pierwszym piętrze, ale w skrzydle zachodnim. Nareszcie biblioteka dysponowała drugim pomieszczeniem, w którym urządzono czytelnię z 15 miejscami oraz zainstalowano 3 komputery z dostępem do Internetu.

      
W 2007 r. nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji projektu MEN „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W grudniu 2007 r. biblioteka szkolna otrzymała  cztery nowe komputery z oprogramowaniem edukacyjnym i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner). Sprzęt ten, który zastąpił wcześniejsze komputery, pozwala czytelnikom na samodzielne zdobywanie i pogłębianie wiedzy. Dzięki temu biblioteka powoli przekształca się w Multimedialne Centrum Informacji.

      
Rok 2008 przyniósł kolejne zmiany. Biblioteka została wyposażona w nowe meble: oszklone szafy, w których umieszczono księgozbiór podręczny, 2 biurka, ladę biblioteczną, szafę do przechowywania pomocy dydaktycznych, skrzynki na kartoteki, stoliki komputerowe, fotele obrotowe i krzesła. Zakupiono również program komputerowy do obsługi biblioteki „MOL Optivm”, który w przyszłości usprawni pracę nauczycieli bibliotekarzy. Nauczyciele bibliotekarze, oprócz tradycyjnej pracy biblioteczno-technicznej, prowadzą zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej. Organizują konkursy, imprezy czytelnicze, krótkie inscenizacje, przygotowują gazetki, wystawki, kiermasze, biuletyny twórczości literackiej uczniów, uczestniczą w różnorodnych akcjach i imprezach szkolnych. Współpracują z nauczycielami i bibliotekarzami z innych szkół oraz z Miejską Biblioteką Publiczną i z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką Filią w Tychach.
Pracownicy biblioteki - nauczyciele bibliotekarze: 
mgr Katarzyna Kopia, mgr Grażyna Brzoskowska, 


GODZINY PRACY
BIBLIOTEKI
SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2018/2019

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 7:00 – 16:00Wypożyczalnia
           Wypożyczalnia to przestronne pomieszczenie z wolnym dostępem do półek. Naprzeciwko wejścia znajdują się katalogi, za którymi umieszczono oszklone szafy zawierające bogaty księgozbiór podręczny. Przy oknie ustawiono regał z podręcznikami i innymi książkami pomocniczymi.

 
 

Podręczniki

zobacz prezentację ***
Czytelnia


        Czytelnia to mała salka z 15 miejscami dla czytelników i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.    W czytelni można odrobić pracę domową i przygotować się do lekcji korzystając z albumów, czasopism, słowników i encyklopedii książkowych i multimedialnych.
Obowiązki i przywileje łączników bibliotecznych


Obowiązki

Przywileje

Obecność podczas wypożyczeń i opieka nad swoją klasą. Większy dostęp do księgozbioru, pierwszeństwo w wypożyczaniu nowości.
Systematyczne prowadzenie statystyki czytelnictwa w zeszytach łączników. Dobra znajomość zbiorów biblioteki i ich rozmieszczenia na regałach.
Informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa klasy i innych wydarzeniach z życia biblioteki. Nabywanie umiejętności z zakresu obsługi czytelników, wyszukiwania informacji, konserwowania i oprawiania książek.
Włączanie i porządkowanie książek na półkach. Pomaganie w organizacji i pierwszeństwo w udziale w imprezach czytelniczych  (konkursach, wycieczkach).
Pomoc kolegom w wyborze książek. Pochwały i nagrody książkowe dla najaktywniejszych na zakończenie roku szkolnego.
Informowanie nauczyciela polonisty o czytelnictwie uczniów. Bliższe poznanie pracy nauczyciela bibliotekarza.
Zamawianie lektur do języka  polskiego na polecenie polonisty.  POWRÓT