Adopcja serca

Adopcja Serca (nazywana też Adopcją Miłości) to możliwość pomocy w uczęszczaniu do szkoły konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce, które jest sierotą, lub którego rodziców nie stać na zapewnienie mu edukacji. Dziecko może adoptować osoba indywidualna, rodzina, szkoła, stowarzyszenie, parafia lub inne grupy zorganizowane.
         Celem adopcji jest zapewnienie dzieciom skończenia przynajmniej szkoły podstawowej, lub w miarę możliwości szkoły średniej.
Długość trwania adopcji zależy od momentu, w którym dziecko zostało zaadoptowane.
        Nasza propozycja adopcji dotyczy dzieci z diecezji Doume w Kamerunie, gdzie biskupem jest polski misjonarz – ks. Jan Ozga. Adoptując konkretne dziecko nie podpisujemy żadnych zobowiązań, jednak w razie rezygnacji należy wcześniej powiadomić misjonarzy, aby mogli zapewnić dziecku pomoc w inny sposób. Aby podjąć adopcję wystarczy dokonać wpłaty na konto, zaznaczając, na jaki cel pieniądze mają być przeznaczone. Z misjonarzami można kontaktować się pocztą elektroniczną. Dzięki temu późniejsza korespondencja jest szybsza i łatwiejsza. Minimalna kwota na rok to 150 zł. na dziecko z przedszkola lub ze szkoły podstawowej.
        W przypadku, gdy pieniędzy będzie więcej, to dziecko adoptowane tych pieniędzy nie otrzymuje. Pieniądze przeznaczane są głównie na dodatkowe dożywianie, przybory szkolne, mydło, paczki świąteczne i leki. Nie można wysyłać paczki do konkretnego dziecka, aby nikogo nie faworyzować, aby unikać niepotrzebnej zazdrości i wzbudzić u kogoś poczucie niższości, bo np. ktoś nie jest adoptowany.
         Misjonarze nie pośredniczą w korespondencji z poszczególnymi dziećmi ze względów czasowych oraz ekonomicznych. Raz w roku przesyłają jednak informację o dziecku z jego rysunkiem oraz zdjęcie dziecka. Dzieci starsze piszą list – podziękowanie w języku francuskim. W trakcie trwania adopcji dziecko może być zmienione na inne. Często sieroty są przenoszone przez rodzinę w inne miejsce. Nikt ich nie pyta o zgodę i dalszy kontakt z dzieckiem nie jest możliwy. Wtedy proponuje się do adopcji inne dziecko. Decyzja należy do rodziców adopcyjnych. Dzieci afrykańskie często zdane są na los, jaki zapewniają mu najbliżsi.
        Jeśli niepowodzenia w nauce spowodowane są lenistwem, wówczas adopcja może być przerwana. Są to jednak bardzo rzadkie przypadki. Misja w Doume znajduje się we wschodniej części Kamerunu, w jednej z najbardziej zaniedbanych części tego kraju.
       Misjonarze najczęściej przeznaczają pieniądze na zakup manioku, ryżu, który spożywa się z sosem arachidowym, mąki kukurydzianej (z której m.in. piecze się małe pączki) i mleka w proszku. Przysmakiem są ryby, chleb z czekoladą lub margaryną i oczywiście cukierki i lizaki. Dzieci afrykańskie jedzą zasadniczo raz dziennie (kolacja). Często z głodu i braku sił nie są w stanie dotrzeć do szkoły, dlatego kwestia dożywiania jest tak ważna.

        Dzieci klas młodszych często piszą kredą na tabliczkach, nie mają podręczników szkolnych, a zeszyt i ołówek lub długopis otrzymują dopiero w starszej klasie. W grupach przedszkolnych i w klasach szkolnych uczy się najczęściej po 50 osób. Dzieci powtarzają usłyszane informacje i uczą się ich na pamięć.
        Poprzez modlitwę i pomoc finansową wspieramy rozwój dziecka i dajemy mu szansę na lepsze życie. Nasza propozycja polega na tym, aby po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej i rodziców, uczniowie naszej szkoły jeden raz w roku wpłacali po 50 groszy. Najdogodniejszym miesiącem jest maj, gdyż wysłane pieniądze powinny trafić do Kamerunu przed końcem wakacji. Jeśli z rodziny jest więcej, niż jeden uczeń w naszej szkole, to wpłaca tylko najstarsze dziecko. Zakładając, że pewien procent dzieci nie dostarczy pieniędzy, to sumę 150 zł. uzyskamy, gdy co najmniej 300 osób weźmie udział w naszej akcji.
 
Uczmy dzielenia się z innymi i dajmy szansę lepszego życia dziecku z Afryki!Adopcja serca

List od FRANCINE ANDEY YANGA List od sr. FABIANY LEITGEBER POWRÓT