6-latek w szkole

Nasza szkoła jest szansą dla każdego dziecka


          Drodzy Państwo, Rodzice dzieci sześcioletnich im wcześniej dziecko rozpoczyna naukę, tym ma większe szanse na rozwój swoich uzdolnień i wielu różnych umiejętności lub diagnozę i pomoc w problemach rozwojowych.

W pierwszej klasie sześciolatek będzie miał prawo do okresu adaptacjnego tak długiego jak będzie to potrzebne.
Będzie mógł:

• aktywnie zdobywać wiedzę dostosowaną do swojego wieku i indywidualnych zdolności,
• rozwijać dotychczasowe zainteresowania i talenty oraz odkrywać nowe,
• uczyć się języka angielskiego w ramach obowiązkowych zajęć,
• stawać się bardziej samodzielnym, odważnym i pewnym siebie,
• uczyć się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
• doskonalić umiejętności rozwiązywania problemów i współpracy w grupie.

     Dzisiejsza szkoła różni się od tej, którą znamy sprzed lat, ze swojego dzieciństwa. Nauczyciele młodszych uczniów są dobrze przygotowani do zawodu, znają prawidłowości rozwoju dzieci oraz ich potrzeby. Potrafią pracować z uczniami o różnych możliwościach, rozumieją potrzebę ruchu i zabawy u małych dzieci. Zadaniem nauczycieli jest indywidualizacja zadań dla konkretnych dzieci, stosownie do ich potrzeb i możliwości.
            Praca z sześciolatkiem to zdecydowanie więcej nauki przez ruch i zabawę, więcej zajęć rozwijających sprawność manualną, więcej pracy w grupach. W młodszych klasach to wyłącznie nauczyciel decyduje o tym, ile trwają konkretne zajęcia i stosuje przerwy, kiedy dzieci tego potrzebują.
Zwykle każde zajęcia są przeplatane elementami zabaw ruchowych.
             Sale dzieci klas młodszych są kolorowe, podzielone na dwie części: edukacyjną i rekreacyjną. wyposażone w meble dostosowane do wzrostu uczniów. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablic interaktywnych, bądź rzutników multimedialnych.
             Nasza szkoła jest świetnie wyposażona w pomoce dydaktyczne, gry, zabawy edukacyjne oraz sprzęt sportowy. Uczniowie mogą korzystać z komputerów i internetu zarówno w pracowniach informatycznych, jak i multimedialnym centrum informatycznym w bibliotece szkolnej. W ramach zajęć rekreacyjnych uczniowie mają do dyspozycji salkę zabaw z „Radosnej Szkoły”, doskonale urządzone dwa place zabaw oraz boiska szkolne.
             Prowadzimy również zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty naszych uczniów, zapewniając im interesujące spędzanie wolnego czasu, przyjazną atmosferę oraz bezpieczeństwo.
            Zapewniamy także opiekę w dwóch świetlicach. Uczniowie bardzo sobie chwalą obiady przygotowywane  w naszej szkole. Najmłodsze dzieci spożywają posiłki w innym czasie niż uczniowie ze starszych klas.
         
To, co często decyduje o wyborze naszej szkoły przez rodziców, ale też sprzyja osiąganiu sukcesów przez dzieci, to przyjazna, życzliwa  atmosfera panująca w szkole. Rodzice uczniów są ważnymi partnerami, a ich głos jest brany pod uwagę przy podejmowaniu istotnych decyzji.

 


zobacz ulotkę przedstawiającą naszą szkołę  

  

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla rodziców zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

https://men.gov.pl


Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach

www.ppptychy.pl/artykuly/81-6-latek-w-szkole-porady-dla-rodzicow

 


Dni otwarte szkoły
       
       


POWRÓT